ZWOLENNICY PRAWDZIWEGO SAMORZĄDU 

   Luty i marzec upływały w Zakopanem pod znakiem 
cotygodniowych spotkań zwolenników prawdziwego samorządu. 
Grupa osób, które chcą coś zrobić dla tej sprawy skupiona 
wokół Wojciecha Niedziałka, organizuje spotkania "w każdy 
piątek o piątej". Wojciech Niedziałek jest znanym w 
Zakopanem człowiekiem myśli niezależnej i to już od 1956 
roku. Są tu też uczestnicy WiP, członkowie grupy "Vatra", 
artyści... Może tu przyjść każdy. Spotkania są tematyczne - 
"koszmarki Zakopanego", "Czy zburzyć kolejkę na Kasprowy", 
"nowe czasy - stare śmieci" (dyskusja panelowa na temat 
oczyszczania miasta), "nie samym chlebem człowiek żyje". 

   Było też spotkanie z przedstawicielami starej 
nomenklatury. Zadaliśmy pytanie - jakie dobre cechy, a jakie 
złe ma nomenklatura. Bo nomenklatura to mianowanie - zawsze 
będzie się kogoś mianować. Chodzi tylko o to, jak i kogo 
się mianuje, żeby nie było to przeciw społeczeństwu. 

   Na spotkanie o Kasprowym Wierchu zaprosiliśmy redaktora 
Janusz Zielonackiego, który przysłał swoją ekipę. Potem 
można było obejrzeć fragmenty naszej dyskusji w jego 
programie telewizyjnym; była to "walka" zwolenników i 
przeciwników intensywnej eksploatacji narciarskiej rejonu 
Kasprowego Wierchu. 

   Wspólnie wypracowujemy koncepcję prawdziwego samorządu 
miasta Zakopanego, pojawiawiają się wśród nas kandydatury 
do Rady. Ale najważniejsze jest to - jak wybrać 
autentycznych reprezentantów społeczeństwa, niezależnie od 
tego czy będą oni kandydować z listy Komitetu Obywatelskiego 
czy jako kandydaci niezależni. 

Maciej Tuora 
WiP - Zakopane 
                   

Okladka