ZIELONE BRYGADY PREZENTUJĄ 
ruchy, organizacje oraz indywidua ekologiczne w kraju i 
na świecie. 

Dziś... 

WISE 

   WISE jest międzynarodową, pozarządową organizacją 
zajmującą się m.in. zwalczaniem energetyki jądrowej. 

   WISE, czyli World Information Service on Energy 
(Światowa Sieć Informacyjna d.s. Energii) została 
założona w 1978 roku przez działaczy na rzecz bezpiecznej 
energetyki. Jej celem jest wymiana informacji, a także 
wzajemne wspieranie się lokalnych i narodowych grup, 
których celem jest eliminacja energetyki jądrowej i 
rozwój źródeł nie zagrażających środowisku naturalnemu. 

   WISE ma ośrodki w jedenastu krajach (adresy 
poniżej), a także ogólnoświatową sieć kontaktów, 
którymi rozprowadza swoje wydawnictwa (książki i 
periodyki). 

   Sieć WISE wydaje publikacje w czterech językach. 
WISE-Amsterdam publikuje dwutygodnik WISE News Communique 
po angielsku. Wybrane artykuły są tłumaczone na japoński 
i fiński i rozprowadzane przez WISE-Tokio oraz 
WISE-Helsinki. WISE-Helsinki zamieszcza tłumaczenia w 
fińskim magazynie ekologicznym Vaihtoehto ydinvoimalle, 
który jest wydawany przez Energiapolittinen 
yhdistys-Vaihtoehto ydinvoimalle (Towarzystwo Polityki 
Energetycznej - Alternatywa dla Energii 
Nuklearnej).Zawiera on także artykuły na inne tematy 
ekologiczne. WISE-Helsinki rozprowadza ponadto 
anglojęzyczne streszczenia swoich materiałów. WISE-Paryż 
wydaje swój własny WISE Bulletin International. 

   Dwutygodnik WISE News Communique (ISSN 
0169-4022)wydają i redagują: Tracey Hubbard, Ayn Lowry 
oraz Janusz Svoboda. Stałymi współpracownikami są: Martin 
Abma, Herman Damveld, Peter Diehl, Miles Goldstick oraz 
Olav Muurlink. Koszt rocznaj prenumeraty WISE- Amsterdam 
News Communique wynosi 45 dolarów USA dla indywidualnego 
odbiorcy oraz 90 dolarów dla instytucji, jeśli biuletyn 
ma być wysyłany co dwa tygodnie. Przy wysyłce co miesiąc 
opłata jest niższa i wynosi odpowiednio 25 i 50 dolarów. 
Objętość biuletynu od 8 do 12 stron formatu A4. Dla 
odbiorców z bloku wschodniego, a także z krajów Trzeciego 
Świata istnieje możliwość wysyłki bezpłatnej (WISE szuka 
wtedy sponsorów). 

 Stanisław Zubek 
(na podstawie WISE NEWS COMMUNIQUE) 
-----

A oto adresy oddziałów WISE: 

* WISE - Amsterdam
 PO Box 59636
 1040 LC Amsterdam
 The Netherlands
 (Visitors: Ketelhuisplein 43)
 Tel: +31-20-6126368
 Fax: +31-20-6892179
 Email: wiseamster@antenna.nl
 http://www.antenna.nl/wise
* WISE - Glen Aplin 
 P.O. Box 87 
 Glen Aplin Q 4381 
 AUSTRALIA 
* WISE - Brussels 
 Waversesteenweg 335 
 1040 Brussels 
 BELGIUM (Belgia) 
* WISE - Copenhagen 
 c/o OOA 
 Ryesgade 19 
 2200 Copenhagen N 
 DENMARK (Dania) 
* WISE - Tarragona 
 Apartat de Correus 741 
 E-43080 Tarragona 
 SPAIN (Hiszpania) 
* WISE - Helsinki 
 c/o EVY 
 Pursimiehenkatu 29/31 a 
 SF-00150 Helsinki 
 FINLAND 
* WISE - Paris 
 4 rue Dunois 
 F-75013 Paris 
 FRANCE 
* WISE - Tokyo 
 c/o PNEE 
 b. kaikan 7-26-24 
 shinjuku, shinjuku-ku 
 Tokyo, JAPAN 
* WISE - Stockholm 
 c/o FMK 
 P.O. Box 8083 
 S-10420 Stockholm 
 SWEDEN (Szwecja) 
* WISE - London 
 52 Acre Lane 
 London SW2 
 UNITED KINGDOM (Anglia) 
* WISE - Washington 
 P.O. Box 53373 
 Washington DC, 20009-9373 
 USA 
* WISE Publications 
 Czaar Peterstraat 1 
 1018 NW Amsterdam 
 THE NETHERLANDS (Holandia) 

 

Do spisu