"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 10 (100), Pa1/4dziernik '97


DAROWIZNI TY MOŻESZ ZOSTAĆ SPONSOREM!!!

POZNAJ SIŁĘ
SWOICH PIENIĘDZY!

Mamy przykrą wiadomość! Przepisy mówią, że do 31.4.98 musisz rozliczyć swe osobiste dochody z Urzędem Skarbowym. Ale jest i dobra informacja. Zamiast płacić podatki państwu, możesz przeznaczyć je na szlachetny cel! Jednym słowem - i Ty możesz zostać sponsorem! I to sponsorem Wydawnictwa "Zielone Brygady"!

Jeżeli:

- zmień to!

Do końca roku możesz przekazać nam aż do 10% swych tegorocznych dochodów brutto (tj. ok. jednej miesięcznej pensji) za r. 1997.

Jeżeli Twe dochody (brutto) przekroczą kwotę 20 868 zł, to Twój podatek wzrośnie z 20% do stałej kwoty 3 895,40 (niezależnie od tego, o ile został przekroczony próg podatkowy) + 32% od każdej złotówki nadwyżki ponad 20 868 zł.

Jeżeli Twe dochody (brutto) przekroczą kwotę 41 736 zł, to Twój podatek wzrośnie z kwoty 3 895,40 + 32% nadwyżki ponad 20 868 zł do stałej kwoty 10 573,16 + 44% od każdej złotówki nadwyżki ponad 41 736 zł.

Darowiznę na naszą rzecz możesz odliczyć od podstawy opodatkowania, a więc zmniejszyć swoje dochody.

W tym celu należy wpłacić na konto: FWIE nr 15401115-105428-27005-00 BOS S.A. O/Kraków z adnotacją: "dotacja" dowolną kwotę, a tekst zamieszczony na odwrocie powielić i powiększyć, wypełnić, podpisać i wysłać wraz z kopią dowodu wpłaty pod adresem:

Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków

Niezwłocznie po otrzymaniu podpiszemy go i wyślemy Ci, abyś mógł dopełnić nałożonych przez państwo formalności. Na życzenie możemy umieścić Cię na liście sponsorów ZB. Otrzymasz też prezent w postaci jednej z naszych publikacji. Pamiętaj - nic nie tracisz, wręcz możesz uzyskać ulgę podatkową, a Wydawnictwo - sponsora!

Jeżeli sam nie jesteś jeszcze podatnikiem, możesz zasugerować darowiznę na rzecz ZB swoim rodzicom, znajomym, krewnym…

Ł Także firmy mogą sobie odliczyć darowiznę od podstawy opodatkowania.

rys. Anna Rusin

UMOWA DAROWIZNY
NA CEL OCHRONY ŚRODOWISKA

Ja

urodzony(a) dn. w

legitymujący(a) się dowodem osobistym nr

oświadczam, że ofiarowuję na cel ochrony środowiska naturalnego dla Wydawnictwa "Zielone Brygady", Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków (działającego w ramach Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie RF 1518 NIP 676-10-21-929)

kwotę zł, słownie zł

data czytelny podpis

W imieniu Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przyjmuję ww. kwotę i oświadczam, że zostanie ona przeznaczona na cele ochrony środowiska naturalnego. Kwota darowizny została wpłacona dn.

Podpis pełnomocnika Zarządu:

Andrzej Żwawa

Pieczęćrys. Jarosław Gach


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 10 (100), Pa1/4dziernik '97