"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 10 (100), Pa1/4dziernik '97


PAŹDZIERNIK'97

ZIELONE BRYGADY

PISMO EKOLOGÓW

W NUMERZE M.IN.:

nr 10/97

W NUMERZE M.IN.:

Akcja przeciwko EJ na Białorusi 19

Amway - UNEP, a jednak dostali nagrodę 30

Bąd1/4 głupi 22

Certyfikacja lasów 27

Czym jest ekologia? 1

Federacja na wakacjach 12

Fizyka jądrowa nie taka straszna 23

Jeszcze o powodzi 38

Korytarze życia i śmierci 22

Manifest "Pro Life" 80

McDonald's - werdykt 28

Megawaty z Puszczy Noteckiej 22

Nowe rewelacje Kwaśniewskiego 40

Odpady - uskutecznianie segregacji 32

PETYCJA 103

"Podaj dłoń Naturze" 82

Prąd pod Bałtykiem czy Bałtyk pod prądem? 21

Problem ekologii
w filozofiach końca XX w. 15

Problemy ekologiczne Sądecczyzny 66

Protestu ciąg dalszy 23

Przeciwko ZUO we Wrocławiu 34

Przestrzeń ekologiczna dla Polski 61

Ruch Łowiecki przestaje się ruszać 29

Stanowisko MOŚZNiL
ws. ochrony Puszczy Białowieskiej 24

Wieści z terenu 31

Żyjemy w dziwnych czasach 13

ORAZ STAŁE POZYCJE:

POLEMIKI - OPINIE - KOMENTARZE 41

RECENZJE 68

PREZENTACJE 84

DONOSY I DONIESIENIA 92

OGŁOSZENIA 72, 78, 79, 104

ZAPOWIEDZI 112

AUTORZY NUMERU:

Balas Andrzej 104

Białas Jacek 86

Bocheński Jan 30, 80

Budziszewska Magdalena 80

Dorda Aleksander 38

Dziedzic Anna Maria 85, 93

Dziubecki Zdzisław 88

Fiałkowska Renata 70

Fober Aleksander 69

Głogoczowski Marek 15

Górka Stanisław 19, 23

Gutowska Krystyna 20

Halicki Marcin 93

Hyła Marcin 13, 44, 46

Konarski Bernard 79, 95

Krawczuk Wojciech 27

Mazurek Joanna 44

Metera Dorota 84

Michno Leszek 48

Min. Stanisław Żelichowski 24

Nacher Anna 66

Ostasz Lech 2

Pliszka Bogdan 31, 56

Pluciński Maciej 80

Poller Tomasz 40, 93

Puto Mariusz 1

Rupowski Roman 28, 29

Sionek 83

Skrzypiec Ryszard 41

Smolnicki Krzysztof 113

Sobański Przemysław 95

Sobkowicz Tadeusz 34

Stokłosa Krzysztof "Bolek" 94

Storczyk Ula 82

Styczyński Marek 66

Surma Robert 52, 54, 73, 76

Szymczykowie Aneta i Bartek 21

Tomczak Mariusz 92

Urban Paweł Łukasz 23, 32, 89

Walkowiak Michał 22

Waszkiewicz Mariusz 50

Wosik Adam 12

Wójcik Bożena 61

Zubek Stanisław 22

GRAFIKA I ZDJĘCIA:

Lhotse 85, 90, 107, 116

Michalski Jakub 23

Poller Tomasz okładka, 40

ZASADY PRENUMERATY ZB

Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego w stopce. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB "od... do..." wraz z ilością egz.

1 egz. ZB kosztuje w prenumeracie:

Jeśli zależy Wam na czasie, prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas o wiele dłużej i może opó1/4nić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek. Prosimy o pomoc w kolportażu naszych wydawnictw!

Sugerujemy podjęcie działań celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do naszych wydawnictw. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o prenumeratę naszych publikacji, do władz oświatowych lub funduszy ochrony środowiska (gminnych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek. Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

Dokonując wpłat na nasze konto, zaznaczajcie, za co płacicie. Wpłaty nie opisane będziemy traktować jako dotacje! Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie na nie bez uzgodnienia.

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY

ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.

Jeżeli sam o sobie nie napiszesz - nikt o Tobie nie napisze! Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje grup i działań proekologicznych, "filozoficzne" i inne). Zaznaczajcie, czy materiał był wysyłany do innych redakcji, podpisujcie swe listy, teksty i grafiki, także adresem, zaznaczając jeżeli chcecie, aby wasz materiał czy adres pozostał tylko do wiadomości redakcji! Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość druku przekazanego materiału na łamach dowolnej swej publikacji papierowej czy elektronicznej, skróty, redakcję, nadanie własnego tytułu lub śródtytułów itd. z zachowaniem praw autorskich (nie płacimy honorariów autorskich).

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy!!! Nie gwarantujemy odpowiedzi na listy bez zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem!!! Nie pośredniczymy też w korespondencji z autorami publikowanych tekstów.

Mile widziane będą teksty esperanckie i anglojęzyczne. Grafikę oraz teksty (w edytorach: WW, AmiPro, Write, CW, TAG bąd1/4 jako ASCII) można przekazywać siecią komputerową lub na dyskietkach 3'' lub 5''. Gwarantujemy zwrot dyskietki niezależnie, czy materiał był zamówiony czy nie!!!

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

Przedruki z naszych wydawnictw są mile widziane (o ile w konkretnym przypadku nie zaznaczono inaczej), pod warunkiem podania 1/4ródła i nadesłania 1 egz. publikacji z przedrukiem. Prosimy o nadsyłanie wszelkich wzmianek o ZB!

Niestety, nie podejmujemy się kolportażu cudzych wydawnictw!!!

Autorzy reprezentują swe własne poglądy a nie poglądy redakcji i biorą odpowiedzialność za przytoczane informacje!

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, choć stara się sprawdzać ich rzetelność.

publikacje Wydawnictwa ZB można kupić/przeczytać:

BIAŁYSTOK

GDYNIA

JAROCIN

JASŁO

KATOWICE

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

NYSA

OPOLE

POZNAŃ

SŁUPSK

SOPOT

STARGARD SZCZ.

SZCZECIN

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

GLIWICE

JELENIA GÓRA

KALISZ

KIELCE

KRAKÓW

ŁÓDŹ

MOŃKI

OLSZTYN

OPOLE

POZNAŃ

RZESZÓW

SŁUPSK

SOPOT

TORUŃ

WAŁBRZYCH

WARSZAWA

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

ZIELONE BRYGADY
PISMO EKOLOGÓW

ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929

Adres: Wydawnictwo "Zielone Brygady"

Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków

48/12/4222147, 4222264 w.28, 33 48/12/4222147, 4222264 w.22, 26 andrzej@fwie.most.org.pl
http://akson.sgh.waw.pl/~ada/ZB main.tuniv.szczecin.pl/pub/amiga/scena/ziny/ZB

Konto: Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych nr 15401115-105428-27005-00

Redakcja: Andrzej Żwawa (red. naczelny), Jaromir Śniegowski (skład)

Marta Kowalewska (korekta), Agnieszka Bąk (przepisywanie)

NUMER ZŁOŻONO DO DRUKU 23.10.97; NASTĘPNY NUMER ZAMYKAMY 15.#. 97

Wydano przy pomocy finansowej:


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 10 (100), Pa1/4dziernik '97