"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 10 (100), Pa1/4dziernik '97


APEL WS. UTWORZENIA PSZCZYŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Wojewoda Katowicki
Pan Eugeniusz Ciszak
Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Park tworzyłby najważniejszy na południu Polski korytarz ekologiczny łączący doliny Odry i Wisły. Na obszarze tym występują fragmenty lasu naturalnego, borów bagiennych, olsów oraz łęgów. Swoją ostoję ma tu m.in. żubr, dzik, sarna, jeleń, wilk, bocian czarny, ślepowron. Z cennych rzadkich roślin swe stanowiska ma: rosiczka okrągłolistna, skrzyp olbrzymi, pióropusznik strusi, bagno zwyczajne, dziewięćsił, kilka gatunków storczyków, widłaków i inne. Obszar ten jest również cenny pod względem kulturowym i architektonicznym.

My, niżej podpisani, domagamy się utworzenia Pszczyńskiego Parku Krajobrazowego i objęcia go należytą ochroną.
Lp.
Imię i nazwisko
Adres
Podpis

Petycję prosimy kierować pod adresem:

Grzegorz Czysz
PnrWJ o/Pszczyna
Pszczyńska 5
43-215 Jankowice


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 10 (100), Pa1/4dziernik '97