"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 1 (103), Styczeń '98


"MARSHO" ZNACZY WOLNOŚĆ!

17.12.97 porwano w Czeczenii 5 Polaków - uczestników akcji humanitarnej zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Czeczeńskiej "Ouhazar" ("Orzeł") pod auspicjami Caritasu Archidiecezji Gdańskiej, przy współpracy z władzami samorządowymi Trójmiasta.

Krzysztof Galiński (Sopot), Marek Kurzyniec (Kraków, obecnie Gdańsk), Paweł Chojnacki (Kraków) w l. 80. byli uczestnikami Ruchu "Wolność i Pokój" i podejmowali działania na rzecz poszanowania praw człowieka w Polsce. Obecnie Krzysztof Galiński i Marek Kurzyniec działają w Federacji Anarchistycznej.

Krzysztof (rocznik 1965) swego czasu wydawał m. in. pismo wegetariańskie "Beek", a obecnie sławne pismo anarchistyczne "Mać parjadka". Działa w Stowarzyszeniu "Obywatelska Liga Ekologiczna" (trójmiejska grupa Federacji Zielonych), współpracuje z Wydawnictwem ZB. Zajmuje się hipoterapią dla dzieci specjalnej troski.

Marek (rocznik 1966) jest założycielem i prezesem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Czeczeńskiej "Ouhazar", wydaje biuletyn polsko-kaukaski "Marsho! znaczy wolność".

Paweł (rocznik 1968) jest dziennikarzem "Życia", pisuje do "Najwyższego czasu!", działał w NZS, a obecnie w Klubie Politycznym im. Józefa Mackiewicza (środowisko zbliżone do Ligi Republikańskiej) w Krakowie, wydawał pismo alternatywne "Piątek wieczorem".

Marcin Thiel mieszka w miejscowości Sieczna k. Leszna, też jest aktywnym działaczem alternatywnym.

Dominik Piaskowski (ksywa Papkin) - leszczyński działacz, sympatyk anarchizmu. Organizator wielu manifestacji antynazi w Lesznie. Wielokrotne spawy na kolegium i w sądzie. Oprócz antynazi zajmował się rozległą działalnością alternatywną (pikiety, happeningi, koncerty, wystawy i promocja kultury niezależnej). Swego czasu była głośna (w Wielkopolsce) sprawa pobicia jego samego i jego babci przez faszystów. Babcia w stanie ciężkim znalazła się w szpitalu. Częsty bywalec squatu "Rozbrat" w Poznaniu.

Porwani Polacy byli organizatorami trzech konwojów do Czeczenii. Marek Kurzyniec i Paweł Chojnacki założyli Akademickie Stowarzyszenie na rzecz Wolnej Czeczenii, zorganizowali dwa konwoje, które - jako prawdopodobnie jedyne - dotarły podczas wojny na tereny kontrolowane przez partyzantów. Wszystkie poprzednie konwoje docierały na tereny kontrolowane przez wojska rosyjskie. Podczas ostatniego konwoju, w lutym '96 Marek Kurzyniec, Paweł Chojnacki i Jerzy Dobrowolski spotkali się z Dżoharem Dudajewem i byli ostatnimi wysłannikami z Europy, którzy spotkali się z nim przed śmiercią. Markowi i Pawłowi podczas wyprawy we wrześniu '95 przyznano obywatelstwo Czeczeńskie i honorowe obywatelstwo Samaszek - miejscowości słynnej z długotrwałego opierania się rosyjskim atakom.

Dla Kurzyńca jest to czwarty wyjazd, dla Chojnackiego - trzeci, dla Galińskiego - drugi, dla pozostałych - pierwszy.

PRZYJACIELE PORWANYCH

Inicjatywa na rzecz Uwolnienia Porwanych w Czeczenii PRZYJACIELE PORWANYCH jest obywatelskim, spontanicznym ruchem powołanym przez przyjaciół, znajomych i współpracowników porwanych. Inicjatywa PRZYJACIELE PORWANYCH powołana została w Krakowie 29.12.97 przez osoby prowadzące działalność proczeczeńską bądź sympatyzujące z działaniami prowadzonymi przez Pawła Chojnackiego i Marka Kurzyńca oraz Krzysztofa Galińskiego. W Krakowie są to m. in. Jerzy Dobrowolski, Andrzej Garapich, Marcin Rey, Maciej Gawlikowski, Paweł Sabuda, Dariusz Piekło, Jarosław Kałuża, zaś w Trójmieście m. in. Małgorzata Tarasiewicz, Tomasz Burek, Michał Blaut.

PRZYJACIELE PORWANYCH zapraszają wszystkich ludzi dobrej woli do współpracy i pomocy. Zamierzamy zbierać i, po sprawdzeniu, w możliwie jednolitej formie, podawać wszystkim zainteresowanym mediom jednolite informacje:

PRZYJACIELE PORWANYCH proszą o kontakt w sprawie wszelkich działań, informacji mogących pomóc uprowadzonym Polakom.

W KRAKOWIE:

Jerzy Dobrowolski 0-12/421-84-52

Andrzej Garapich 0-12/421-72-48
gsm 0-601/40-06-01
uegarapi@cyf-kr.edu.pl

Marcin Rey / 0-12/271-11-50
gsm 0-602/29-30-87
rey@krakow.ipl.net

W TRÓJMIEŚCIE:

Małgorzata Tarasiewicz
0-58/550-12-26
tarasiewicz@gdansk.sprint.pl

Tomasz Burek 0-58/303-76-77

Michał Blaut 0-58/341-97-95

Biuro Ogólnopolskie Amnesty International
/ 0-58/41-57-92
amnesty@gdansk.sprint.pl

WE WROCŁAWIU:

Wiesław Mielcarski 0-71/34-30-30-33
wiesiek@gazeta.wroc.pl

Paweł Raczyński 0-71/20-12-10
pracz@ing.uni.wroc.pl

W WARSZAWIE:

Anna Niedźwiecka-Galińska
0-22/783-32-68
dream@dreamfactory.com.pl

Strona internet:
http: //diana.announce.com/~jaceks6/czeczenia

Na podstawie informacji IPP, Michała Walkowiaka i in.

Andrzej Żwawa


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 1 (103), Styczeń '98