"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 1 (103), Styczeń '98


SZUKAJ W INTERNECIE

Ministerstwo Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Biuro Informacji
i Komunikacji Społecznej
Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
0-22/25-89-73, 25-83-67
0-22/25-20-03, 25-88-50

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa donosi, że od 15.11.97 ważniejsze informacje o wydarzeniach w Resorcie znajdują się w Internecie pod adresem:

http://www.mos.gov.pl/mos/news/index.html

Gdyby pozarządowe organizacje ekologiczne chciały za naszym pośrednictwem przekazywać informacje o organizowanych przez siebie imprezach, prosimy o dostarczenie krótkich, treściwych notatek na ten temat (konieczny telefon kontaktowy - w celu ewentualnego uzyskania dokładniejszych informacji), najpóźniej do 1000 we czwartek każdego tygodnia.

Warszawa, 8.12.97

NAPISZ, ZAMÓW...

Afro
os. Zachód B5/C13
73-110 Stargard Szcz.
0-92/73-06-03

"ZIELONA GALICJA"
- WZNOWIENIE

Ponownie będzie wychodziło pismo "Zielona Galicja z czymś…". Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt (także sponsorów). Jeśli ktoś z Was ma jakieś ciekawe artykuły, prosimy o ich przesłanie pod adresem:

Stowarzyszenie
"Ruch Ekologiczny - Jasło"
Jagiełły 8
38-200 Jasło
0-13/446-34-75 w. 43 (do 1500)
konto: BDK o/Jasło
nr 10701236-36751-2221-0100

Pierwszy numer ukarze się w styczniu. Zainteresowanych otrzymaniem pisma prosimy o przesłanie koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem.

NOWY KONSULTANT
MILIEUKONTAKT W POLSCE

1.10.97 Przemysław Czajkowski postanowił zakończyć swoją działalność jako konsultant Milieukontakt Oost-Europa w Polsce. Należy w tym momencie przytoczyć jego słowa: Po 10 latach nadszedł czas, by zrobić miejsce dla nowych ludzi.

Przez prawie 10 lat Przemek Czajkowski wnosił istotny wkład w wizerunek Milieukontakt w Polsce. Skutecznie i wartościowo definiował potrzeby polskiego ruchu ekologicznego, przyczyniając się do zacieśnienia współpracy między polskimi organizacjami a społecznością międzynarodową. Obecnie zastąpi go Leszek Michno. Został wybrany on na to stanowisko w drodze konkursu ogłoszonego w prasie ekologicznej i Internecie. W konkursie tym uczestniczyło ponad 30 osób.

Leszek Michno był dziennikarzem. Jest dobrze zorientowany w potrzebach i strukturze ruchu ekologicznego w Polsce. Milieukontakt jest przekonane, że będzie on kontynuował prace, które rozpoczął Przemek Czajkowski. Oczywiście nada im swój własny styl i charakter.

Leszek będzie blisko współpracował z koordynatorem projektu na Polskę z biura Milieukontakt w Amsterdamie przy opracowywaniu programów na przyszłe lata. Ma być także głównym doradcą i wykonawcą działań podejmowanych przez Milieukontakt w Polsce oraz pośredniczyć w pomocy finansowej Milieukontakt dla polskich organizacji ekologicznych.

Jego adres:

Leszek Michno
Łobzowska 57/17
31-139 Kraków
0-12/634-20-40
leszek@fwie.most.org.pl

Ton van Eck
Co-ordinator activities for Central Europe
Milieukontakt Oost-Europa
P.O. Box 18185, 1001 ZB Amsterdam
The Netherlands mkontakt@antenna.nl
0-31/20-639-27-16 0-31/20-639-13-79

JAK JEST W... POLSKICH RZEźNIACH?

W ramach organizowanych warsztatów ekologicznych poszukujemy informacji dotyczących sytuacji zwierząt w polskich rzeźniach. Chętnie nawiążemy kontakt z każdym, kto próbuje rozwikłać ten problem.

Stowarzyszenie "Ruch Ekologiczny
- Jasło"
Jagiełły 8
38-200 Jasło
0-13/446-45-71 (grzecz. - Kaśka)

GH

Piszę pracę pod tytułem Wykorzystanie alternatywnych źródeł enegii elektrycznej u progu XXI w., w związku z tym proszę o kontakt osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na ten temat (wycinki, książki itp.). Zwracam oczywiście koszty ksero, poczty itd.

Artur Cieśliński
Brodzińskiego 3/82
85-133 Bydgoszcz
0-52/340-41-33
mzientak@polbox.com

pomoc w tym,
żeby nie znaleźć się w armii

KSIĄŻECZKA

ANTYWOJSKOWA

poradnik z przepisami prawnymi
(szczególnie przydatny dla udzielających porad)

Cena: 3,50 zł + poczta. Przy zamówieniach hurtowych i dla uczestników ruchu obżektorskiego - duże zniżki. Kasa (z góry) przekazem albo zabunkrowana w liście. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na działalność antypoborową.

OBJECTOR!

pismo przeciwników przymusu wojskowego

nr 1, ss.12 A4,
1,20 zł + 0,80 (poczta)

FA - s. Koszalin
c/o Wojtek Lewandowski
skr. 207
75-016 Koszalin 1

LUZIFER VERLAG

- anarchistyczna oficyna wydawnicza ma zaszczyt zaproponować awanturnicze i wywrotowe broszury, m.in.:

* Konrad Świerczyński "Michał Bakunin. Życiorys" (ss.36, 3 zł) * Michał Bakunin "Katechizm rewolucyjny" (ss.32, 2,80 zł), "Wolnościowy socjalizm czy marksizm" (ss.20, 2,00 zł) * Max Nettlau "Solidarność i odpowiedzialność w walce klasowej" (ss.16, 1,80 zł) * Maria Orsetti "Piotr Kropotkin" (biografia, ss.40, 3,20 zł) * Rudolf Rocker "Federalizm a centralizm" (ss.32, 2,80 zł) i inne.

Moc niezapomnianych, rewolucyjnych wrażeń za rozsądną cenę.

W przygotowaniu: Errico Malatesta "Anarchia" - najpopularniejszy pamflet słynnego włoskiego anarchisty, po raz pierwszy od stu lat po polsku, profesjonalny druk; seria kolorowych pocztówek "Spanish Civil War". Jeśli chciałbyś zaopiniować nas w UOP-ie - oto adresy:

FA - s. Koszalin skr. 207, 75-016 Koszalin 1

SIES skr. 29, 75-350 Koszalin 9

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI
DLA MŁODYCH MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY "PRZYRODA - MOJA MIŁOŚĆ"

Organizatorami konkursu byli studenci biologii, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Przyrodników, działającego pod opieką dr. Marka Stachurskiego oraz dr. Janusza Wróblewskiego z Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Na konkurs wpłynęły 402 prace (wiersze, opowiadania, fragmenty pamiętników, scenariusz widowiska, artykuły ze szkolnych gazetek) od 232 autorów - uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu Polski.

Jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jerzego Ćmaka postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych autorów: A. Uczniowie szkół średnich; B. Uczniowie szkoły podstawowej, klas VI-VIII; C. Uczniowie szkoły podstawowej, klas I-V. Prace nagrodzone i wyróżnione zostały opublikowane w kolejnym już almanachu zatytułowanym: "Przyroda - moja miłość. IV Ogólnopolski Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży, Kielce 1997".

Laureaci zostaną powiadomieni o uroczystości podsumowania konkursu, promocji i wręczeniu almanachu. Uroczystość odbędzie się w I kwartale 1998 r.

WYNIKI KONKURSU

A. UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDNICH:

I miejsce: Agnieszka Sokół (LXXXVIII LO, Warszawa) - cykl wierszy. II miejsce: Joanna Sokołowska (VI LO, Kielce) - cykl wierszy. III miejsce: Justyna Sobczak (I LO, Poznań) - cykl wierszy.

WYRÓŻNIENIA:

B. UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KLAS VI-VIII:

I miejsce: Marysia Kościesza-Olszewska (SP nr 27, Gdańsk) - cykl wierszy. II miejsce: Joanna Treska (SP nr 1, Kielce) - opowiadanie pt. Impresje. III miejsce: Dominika Kliber (SP nr 3, Tarnowskie Góry) - wiersz pt. Spotkanie.

WYRÓŻNIENIA:

C. UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KLAS I-V:
WYRÓŻNIENIA:

Komisja Konkursowa, Instytut Biologii WSP
Studenckie Koło Naukowe Przyrodników
Konopnickiej 15, 25-406 Kielce
0-41/32-37-33 w. 36


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 1 (103), Styczeń '98