"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 1 (103), Styczeń '98


STYCZEŃ'98

ZIELONE BRYGADY

PISMO EKOLOGÓW

W NUMERZE M.IN.:

nr 1/98

W NUMERZE M.IN.:

Antyautostradowy mecz!!! 24

"Chore" drzewa i specjaliści 32

Deklaracja lanckorońska 28

Dobrodzieje przyrody 47

Drzewa w międzywalach nadal na łasce gminy 4

Dzień bez kupowania 48

Dziwna sprawa 2

Infostrada (Olafa S.) 16

Infostrada z Łodzi 20

Jak zlikwidować bar "inny niż wszystkie"? 62

Jest to wiersz niebiesko-żółty 10

Liberum veto oraz wściekły atak przeciw rozwadze i miłości 9

LISTY 38

Oddrzewianie i odkrzewianie rzek niesłuszne
i przestarzałe od co najmniej 15 lat 3

Opinia prawna TNOPŚ 36

Patron, cios w resztki i praca na sucho 13

Prawo rzeki i ryby 43

Prawo wodne - uwagi i interpretacja 6

Relacja z miejsca zbrodni 60

Sprawozdanie ze spotkania transportowego
w Lanckoronie 27

Szabat - judaistyczne korzenie ekologii 75

Ten sam sprzęt - zupełnie różne wartości 33

Tragedia starych drzew - po raz kolejny 30

Trzech posłów i zapora,
czyli czorsztyńskie cuda 14

Wegetarianie a praca zawodowa 61

Wielkie stalinowskie budowle na Dnieprze,
czyli światowy sukces w laniu betonu 11

Zagrożeni zaporami 15

Zniszczenia krajobrazu przyczyną powodzi 8

Zwierzę jest tylko rzeczą i rzeczą pozostanie 63

ORAZ STAŁE POZYCJE:

RAPORTY - RELACJE
- SPRAWOZDANIA 49

POLEMIKI - OPINIE - KOMENTARZE 66

RECENZJE 76

PREZENTACJE 94

DONOSY I DONIESIENIA 96

OGŁOSZENIA 75, 102, 106, 107

ZAPOWIEDZI 111

GRAFIKA I ZDJĘCIA:

Lhotse 96

Lisiecki Tomasz 17

Poller Tomasz okładka, 10

Sobieraj Szymon 49, 50

Swolkień Olaf 20

AUTORZY NUMERU:

Abramczyk Stanisław 30

Arti 101

Biega Stanisław 100

Ciesielska Maria 44

Gąsiorek Katarzyna 36

Górski Rafał 20

Hajek Patrycja 38

Jacob 86

Jermak H. Małgorzata 49

Kępińska Joanna 32

Kłoszewski Marian 42

Kołacz Izabela 68, 69

Konarski Bernard 99

Kopliński Andrzej 98

Korbel Janusz A. 47

Kowalewski Mirek 27

Krajewska Natalia 111

Krawczyk Kordian 87

Królikowska Karolina 78

Kuśmierczyk Janusz 42

Lisiecki Tomek 24

Okraska Remik 80, 89

Perkowski Tomasz 74

Pliszka Bogdan 43, 66, 67

Poller Tomasz 9, 11, 33, 76, 99

Regucka Kaśka 87

Rotko Jerzy 4

Rymarowicz Piotr 6

Sadowińska Adriana 50, 96

Sawicki Radosław 60

Skrzypiec Ryszard 43, 48, 91, 100

Sobański Przemysław 100

Stoczkiewicz Marcin 53

Stokłosa Krzysztof 96

Styczyński Marek 37

Surma Robert 61, 62, 68, 69, 70

Swolkień Olaf 16

Tomasiewicz Jarosław 90

Urban Paweł Ł. 78, 85

Urban Radosław 96

van Eck Ton 108

Wawręty Robert 6

Wierzbicki Zbigniew T. 46

Wychowałek Krzysztof "Xpert" 63, 94

Ziemba Marek 88

Zmorka 10

Zubek Stanisław 3, 8, 13, 14, 15, 43, 100

Żwawa Andrzej 1, 58

ZASADY PRENUMERATY ZB

Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego w stopce. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB "od... do..." wraz z ilością egz.

Aktualnie prenumerata roczna miesięcznika "Zielone Brygady. Pismo Ekologów" kosztuje 24 zł (w tym koszt wysyłki na terenie kraju).

Jeśli zależy Wam na czasie, prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas o wiele dłużej i może opóźnić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek. Prosimy o pomoc w kolportażu naszych wydawnictw!

Sugerujemy podjęcie działań celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do naszych wydawnictw. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o prenumeratę naszych publikacji, do władz oświatowych lub funduszy ochrony środowiska (gminnych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek. Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

Dokonując wpłat na nasze konto, zaznaczajcie, za co płacicie. Wpłaty nie opisane będziemy traktować jako dotacje! Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie na nie bez uzgodnienia.

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY

ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.

Jeżeli sam o sobie nie napiszesz - nikt o Tobie nie napisze! Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje grup i działań proekologicznych, "filozoficzne" i inne). Zaznaczajcie, czy materiał był wysyłany do innych redakcji, podpisujcie swe listy, teksty i grafiki, także adresem, zaznaczając jeżeli chcecie, aby wasz materiał czy adres pozostał tylko do wiadomości redakcji! Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość druku przekazanego materiału na łamach dowolnej swej publikacji papierowej czy elektronicznej, skróty, redakcję, nadanie własnego tytułu lub śródtytułów itd. z zachowaniem praw autorskich (nie płacimy honorariów autorskich).

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy!!! Nie gwarantujemy odpowiedzi na listy bez zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem!!! Nie pośredniczymy też w korespondencji z autorami publikowanych tekstów.

Mile widziane będą teksty esperanckie i anglojęzyczne. Grafikę oraz teksty (w edytorach: WW, AmiPro, Write, CW, TAG bądź jako ASCII) można przekazywać siecią komputerową lub na dyskietkach 3'' lub 5''. Gwarantujemy zwrot dyskietki niezależnie, czy materiał był zamówiony czy nie!!!

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

Przedruki z naszych wydawnictw są mile widziane (o ile w konkretnym przypadku nie zaznaczono inaczej), pod warunkiem podania źródła i nadesłania 1 egz. publikacji z przedrukiem. Prosimy o nadsyłanie wszelkich wzmianek o ZB!

Niestety, nie podejmujemy się kolportażu cudzych wydawnictw!!!

Autorzy reprezentują swe własne poglądy a nie poglądy redakcji i biorą odpowiedzialność za przytoczane informacje!

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, choć stara się sprawdzać ich rzetelność.

publikacje Wydawnictwa ZB można kupić/przeczytać:

BIAŁYSTOK

GDYNIA

JAROCIN

JASŁO

JAWORZNO

KATOWICE

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

NYSA

OPOLE

POZNAŃ

SŁUPSK

SOPOT

STARGARD SZCZ.

SZCZECIN

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

GLIWICE

GRODKÓW

JELENIA GÓRA

KALISZ

KIELCE

KRAKÓW

ŁÓDŹ

MOŃKI

OLSZTYN

OPOLE

POZNAŃ

SŁUPSK

Księgarnia Ratuszowa, Filmowa 5

ŚWIĘTOCHŁOWICE

TORUŃ

WAŁBRZYCH

WARSZAWA

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

ZIELONE BRYGADY
PISMO EKOLOGÓW

ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929

Adres: Wydawnictwo "Zielone Brygady" Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków

48/12/4222147, 4222264 w.28, 33 48/12/4222147, 4222264 w.22, 26
zb@zb.most.org.pl http://gemini.most.org.pl/wydawnictwo_zielone_brygady/oferta.htm
http://akson.sgh.waw.pl/~ada/ZB ftp://main.tuniv.szczecin.pl/pub/amiga/scena/ziny/ZB

Konto: Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych nr 15401115-105428-27005-00

Redakcja: Andrzej Żwawa (red. naczelny), Marta Kowalewska (korekta), Agnieszka Bąk (przepisywanie)

NUMER ZŁOŻONO DO DRUKU 18.2.98

Wydano przy pomocy finansowej:CENA 1 ZŁ


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 1 (103), Styczeń '98