"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 2 (104), 15-31 stycznia 1998


Ruczyński Artur s. Zygmunta

data urodzenia: 6.10.1976

13-333 Lipinki 78b

Lipinki, 7.1.98

WNIOSEK
O SKIEROWANIE DO SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ
1. UZASADNIENIE

Uprzejmie proszę o skierowanie mnie na podstawie art. 189 ust. 1 [(Dz. U. Nr 4/92) o powszechnym obowiązku obrony RP] do służby zastępczej. Swoją prośbę motywuję wyznawanymi przez siebie zasadami moralnymi, którymi kieruję się w całym swoim życiu.

Uważam, że nie nadaję się na żołnierza, który musi "ślepo" wykonywać wszelkie rozkazy wydane przez swoich zwierzchników. Według mnie jest to niemoralne i nieetyczne w państwie demokratycznym, gdzie człowiek powinien mieć zapewnioną wolność oraz prawa, które są łamane, kiedy jeden człowiek rozkazuje drugiemu, co ma czynić.

Uważam, że jedyną możliwością dążenia do pokoju jest zaniechanie wojen oraz ogłupiania ludzi, podsuwając im ładne hasła będące pretekstem do wybuchu wojny. To właśnie wojny pociągają za sobą masowe mordy na ludziach. Jak można kształtować pokój, utrzymując armię morderców? Rządzący państwami, nie mogąc porozumieć się drogą pokojową, wysyłają na rzeź młodych, niczemu niewinnych ludzi, którzy mają przecież przed sobą życie i ponoć prawnie może zostać im ono odebrane. W imię czego? A więc jak tu mówić o wolności i równości, normalnym, zdrowym pożyciu międzyludzkim.

Zgadzam się z takimi światłymi osobami, jak: Einstein, Ghandi czy Luter King, którzy twierdzili, że armie opierające się na przymusowej służbie wojskowej stanowią wraz ze sztabem oficerów poważne zagrożenie pokoju, że taki przymus jest degradowaniem ludzkiej osobowości. W praktyce widzimy, że mieli oni rację. Nie bez powodu dostali pokojową nagrodę Nobla. Wojsko, o ile mi wiadomo, takiej nagrody nie otrzymało, a przez swoje niby pokojowe działania powoduje rozprzestrzenianie się konfliktów oraz wojen.

Życie w koszarach, wojskowa musztra, ślepe posłuszeństwo wobec najbardziej nawet niesprawiedliwych i bezsensownych rozkazów podważają szacunek dla ludzkiej osobowości, wolności, indywidualności.

Sądzę, że w dzisiejszych czasach, gdy dzieje się tyle złego, na świecie powinno zaprzestać się finansowania wojska z budżetu państwa, przeznaczając pieniądze te na pomoc osobom głodującym, bezdomnym, których - jak widać - nie brakuje i jest ich coraz więcej, często skutkiem wojny. Nie można budować pokoju, odwołując się do przemocy.

Nie wyrażam zgody na uczenie mnie strzelania z broni do tarcz z wizerunkiem człowieka. Jest to forma wpajania ludzkiej podświadomości mocy zabijania ludzi. Ja tego nie chcę i kategorycznie odrzucam to!

W świetle tych argumentów nie wyobrażam sobie, bym mógł być w szeregach takiej instytucji, jaką jest wojsko, gdzie człowiek uczy się tylko zabijać! Bo czegóż innego armia uczy? Tylko tego.

W swoim życiu, będąc na diecie wegańskiej, bez jedzenia mięsa oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, nie przyczyniam się do całego szeregu tortur i męczarni nad niewinnymi zwierzętami. Jak w takim przypadku miałbym uczyć się zabijać żywe istoty o najwyższej egzystencji, czyli ludzi? Jednocześnie zaznaczam, że jestem gotów odbyć służbę zastępczą, która jest gwarantem mojej wolności sumienia. Proszę więc o skierowanie mnie do służby zastępczej, społecznie użyteczniejszej. Z góry dziękuję za pozytywne dla mnie rozpatrzenie wniosku.

Z poważaniem

Artur Ruczyński2.

W dniu… poborowy Ruczyński Artur s. Zygmunta złożył wniosek o skierowanie do służby zastępczej z pobudek moralnych i został pouczony o zasadach do powoływania do służby w obronie cywilnej i służbie zastępczej oraz zapoznany z sankcjami karnymi za odmowę pełnienia służby wojskowej.

(stopień, imię i nazwisko
przewodniczącego Komisji Poborowej) 3.

W dniu… zostałem w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w… zapoznany z zasadami powołania do służby zastępczej i pouczony o odpowiedzialności karnej za odmowę odbycia służby wojskowej, lub spełnienia obowiązku wynikającego z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o powołaniu do służby zastępczej podtrzymuję (wycofuję).

Ruczyński

P

Do wiadomości:

1. Federacja Anarchistyczna

2. Amnesty International

Jaśkowa Dolina 4

80-252 Gdańsk

3. Komitet Helsiński

Bracka 18/62

00-028 Warszawa

4. WKU Brodnica

Królowej Jadwigi 4

87-300 Brodnica

5. Wydawnictwo "Zielona Brygady"

6. PKU "Wspólne Działanie"

Magazynowa 104/1

skr. 16

88-103 Inowrocław 5

7. FA - s. Koszalin "Objector"

207

75-016 Koszalin 1

8. PKU "Szwejk"

skr. 5, 60-966 Poznań 31

PACYFIZM EINSTEINA

Czytając ostatnio książkę o Einsteinie, znalazłem parę ciekawych zdań dotyczących pacyfizmu. Być może przydadzą się osobom piszącym podanie o służbę zastępczą lub militarystom do rozkrzesania ognia pacyfizmu w mózgu. A oto te wymowne cytaty Pana Alberta:

Mój pacyfizm jest uczuciem czysto instynktownym (…) jestem pacyfistą, ponieważ mordowanie ludzi jest dla mnie czymś odrażającym. Moja postawa nie wynika z żadnej teorii intelektualnej, lecz oparta jest na najgłębszej antypatii, jaką żywię dla wszelkich przejawów okrucieństwa i nienawiści.

Ani na gruncie prywatnym, ani publicznym nigdy nie kryłem oburzenia, jakim napawa mnie obowiązkowa służba wojskowa i udział w wojnie. Uważam, że przeciwstawianie się tak barbarzyńskiemu zniewoleniu jednostki za pomocą wszelkich dostępnych środków jest wręcz obowiązkiem sumienia.

Wojsko, ten najgorszy wytwór życia stadnego, napawa mnie wstrętem, owa plaga cywilizowanego świata powinna być czym prędzej zniesiona. Bohaterstwo na rozkaz, bezsensowna przemoc i cała ta obmierzła paplanina, którą nazywa się patriotyzmem - jakże serdecznie tego nienawidzę! Jakże podła i nikczemna wydaje mi się wojna! Dałbym się prędzej posiekać na kawałki, aniżeli miałbym brać udział w tak wstrętnym przedsięwzięciu.

Jestem przekonany, że istotny postęp w zapobieganiu wojnom może być osiągnięty dopiero wtedy, gdy ludzie skonsolidują się na skalę międzynarodową i odmówią gremialnie służby wojskowej oraz brania udziału w wojnie.

Wojnie można sprzeciwić się na dwa sposoby: na drodze prawnej i rewolucyjnej. Droga prawna polega na wprowadzeniu służby zastępczej nie jako przywileju dla nielicznych, lecz prawa, które przysługuje każdemu. Droga rewolucyjna polega na bezkompromisowej walce, mającej na celu osłabienie potęgi militaryzmu w czasie pokoju lub też zasobów państwa podczas wojny.

Każdy, kto rzeczywiście chce, by na świecie nie było wojen, musi stanowczo obstawać przy tym, by jego własny kraj zrzekł się pewnej cząstki swojej suwerenności na rzecz instytucji międzynarodowych.

Tak długo, jak długo istnieją armie, każdy poważniejszy konflikt będzie prowadził do wojny. Pacyfizm, który nie przeciwstawia się aktywnie zbrojeniom, jest i w dalszym ciągu będzie bezsilny.

Moim zdaniem zabicie kogoś na wojnie nie różni się niczym od popełnienia zwykłego morderstwa.

Człowiek, który uważa wartości duchowe za najważniejsze, musi być pacyfistą.

Apeluję do wszystkich mężczyzn i kobiet, tych znanych i mniej znanych, aby ogłosili, że odmawiają odtąd jakiegokolwiek uczestnictwa w wojnie i przygotowaniach do wojny.

Ostatnie oświadczenie Einsteina, podpisane na tydzień przed śmiercią, wydane było wspólnie z Bertrandem Russellem:

Przed nami otwiera się droga szczęścia, wiedzy i mądrości. Czy zamiast niej wybierzemy śmierć, nie potrafimy bowiem zaniechać naszych kłótni? Zwracamy się zatem jako ludzie do ludzi: pamiętajmy o naszym człowieczeństwie i zapomnijmy wszystko inne.

Mirek Kowalewski

p
DLACZEGO DZIECI Są DOBRYMI ŻOŁNIERZAMI?

W czasopiśmie "World Press Review" ze stycznia '96, można przeczytać następujący wywiad z małym żołnierzem afrykańskim:

- Zabiłeś kogoś?

- Nie.

- A miałeś w ręku karabin?

- Tak.

- Mierzyłeś z niego?

- Tak.

- Czy strzelałeś?

- Tak.

- I co się stało?

- Po prostu upadli.

Nie wiem dlaczego, ale zauważam w tym jakąś analogię do tego, co się dzieje w rzeźniach. A Ty?

Robert SurmaWOJNY Są POTRZEBNE

Usłyszane 10.11.97 w kolejce na poczcie (mężczyzna mniej więcej "w średnim wieku"): Wojny są potrzebne, bo bez nich nie byłoby sprawiedliwości. Np. jak niewolnicy wybiją panów - stają się wolni. No comments.

Arti

7.1.98POSZUKUJĘ...

...osób, które mogłyby w jakikolwiek sposób pomóc mi w wybronieniu się przed wojskiem. Jestem osobą o świadomości ekologicznej i silnym dążeniu do rozwoju (również duchowego). Jest mi bardzo bliskie życie zgodne z prawami natury.

Jeśli udało Ci się taką sprawę pozytywnie załatwić lub masz jakiś pomysł - bardzo proszę napisz. Gorąco pozdrawiam wszystkich ekologicznych ludzi!

Jacek Jodzio
Front Wyzwolenia Zwierząt
skr. 162
70-405 Szczecin

12.1.98PRZYMUSOWA ARMIA - STOP!

Etap "modernizacji armii" związany z przystępowaniem Polski do Paktu Północnoatlantyckiego to prawdopodobnie ostatnia na długie lata szansa nagłośnienia problemu likwidacji przymusowego poboru. Środowiska zainteresowane prosimy o wzięcie udziału w akcjach antypoborowych wiosną '98. Zrób to dla siebie! Oto niektóre nasze propozycje:

TYDZIEŃ OBJECTORA - przewidywany na drugi tydzień marca, początek poboru. Pikiety pod WKU, nagłaśnianie problemu w mediach, możliwie zmasowane akcje plakatowo-ulokowe, koncerty pod hasłami antypoborowymi itd. Rozpoczęciem Tygodnia mogą być np. obchody Dnia Żołnierza-Samobójcy (co roku samobójstwo w armii popełnia ponad 20 poborowych), połączone z paleniem zniczy pod budynkami administracji wojskowej i państwowej etc. Niezbędna byłaby także ogólnopolska akcja w Warszawie (np. w dniu rozpoczęcia poboru). W czasie trwania wiosennych komisji poborowych wskazane byłoby prowadzenie punktów informacyjnych (lub uruchomienie skrzynek kontaktowych) dla osób starających się o służbę zastępczą itd. Cały czas również mogłaby trwać akcja zbierania podpisów pod petycją do Prezydenta RP z żądaniem likwidacji przymusowej armii.

Mamy nadzieję, że włączycie się czynnie do realizacji tych pomysłów. Ze swej strony przygotowaliśmy kilka wzorów plakatów antypoborowych i antymilitarnych oraz obszerny poradnik dla chcących uniknąć armii. Wydajemy także biuletyn informacyjny "Objector!" - nr 2 w lutym. Więcej informacji otrzymacie pod adresem:

"Objector!", FA-Koszalin
skr. 207, 75-016 Koszalin 1

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-POKOJOWE "ZWIERZAK"

Jesteśmy grupą ludzi kierujących się zasadami pacyfizmu, czyli: miłością do zwierząt i wszystkich istot żyjących na Ziemi.

Naszymi celami są:

Kontakt:

Robert Maśnik
Nadbrzeżna 10
38-520 Rymanów
0-13/43-552-02

Bartek Wanat
Kisielewskiego 5/109
38-411 Krosno 8
0-13/43-662-69

Walkę stworzyła przyroda, nienawiść wynalazł człowiek.

K. Ciapek

Gdy kieruje nami określona idea, nie ma niebezpieczeństwa.

J. Morrison

Jesteś robakiem? Obrazie słabości, czy jesteś tylko robakiem?

Blake
P


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 2 (104), 15-31 stycznia 1998