"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 2 (104), 15-31 stycznia 1998


WYDAWNICTWA ROEE

1. Dorota SOIDA, Teresa KOTYNIA, Edukacja środowiskowa w terenie. Pomysły i pomoce, ROEE, Kraków 1995, ss.96, cena 5 zł.

Ta książka składa się z dwóch części - pierwsza opracowana została z myślą o dzieciach ze szkół podstawowych. Praca oparta jest tutaj na grach, zabawach, doświadczaniu i przeżywaniu otoczenia, jego piękna, znaczenia, zagrożeń i konieczności działania. Część druga przeznaczona jest do pracy z dziećmi starszych klas szkoły podstawowej i młodzieżą szkół średnich. Zamieszczone tu propozycje wymagają podejścia rozumowego, analizy i umiejętności formułowania wniosków, czemu pomagać mają liczne arkusze robocze. (Dla klas I-VIII i szkół średnich oraz szkolenia nauczycieli).

2. Dorota SOIDA, Bądź Mistrzem-Przyjacielem, czyli edukacja ekologiczna na wesoło, wyd. II, poprawione, ROEE, Kraków 1996, ss.82, cena 5,50 zł.

Ta mała, ilustrowana, kolorowa książeczka zawiera wskazówki metodyczne oraz przykłady zajęć terenowych, gier i zabaw pozwalających na przyjęcie wzmiankowanej w tytule postawy wobec uczniów, wychowanków, kolegów itp. Jeśli więc chcecie Państwo zmienić swój wizerunek w oczach edukowanych przez Was ludzi i sprawić przy tym, by edukacja ta była twórcza i radosna, zachęcamy do lektury i… bycia Mistrzem-Przyjacielem. (Dla klas I-VIII i szkolenia nauczycieli).

3. Dorota SOIDA, Jak z klocków edukację budować. Zasady i techniki edukacji ekologicznej - część II, ROEE, Kraków 1996, ss.92, cena 6 zł.

Jest to zbiór kolejnych pomysłów i propozycji zabaw dla wszystkich, którzy pragną w ciekawy i radosny sposób poznawać świat wokół nas i doświadczać go, a także zdobywać umiejętności potrzebne do skutecznego działania na rzecz środowiska. Szczególnie przydatna może być ta książka dla nauczycieli próbujących traktować nauczanie w szkole jako interdyscyplinarną podróż po krainie wiedzy, pełną przygód, interesujących odkryć i partnerskich relacji z uczniami. (Dla klas I-VIII i szkolenia nauczycieli).

4. Małgorzata GRODZIŃSKA-JURCZAK (przy współpracy Piotra Szczęsnego), Wybrane zagadnienia ochrony środowiska, część I: Poradnik metodyczny dla nauczycieli, część II: Zeszyt Ćwiczeń, ROEE - LEM Project, Kraków 1996, cz. I - ss.124, cena 4 zł, cz. II - ss.104, cena 4 zł.

Nie jest to pełny podręcznik ochrony środowiska, lecz zamierzone uzupełnienie pewnych zagadnień o dodatkowe treści wybrane pod kątem prowadzenia praktycznych zajęć z określonych dziedzin: zanieczyszczenia powietrza, kwaśnych deszczy i zamierania lasów, bioindykacji, zanieczyszczenia wód, odpadów i ich utylizacji. Podręcznik składa się z treściwego wprowadzenia, 26 zadań obserwacyjno-badawczych, propozycji zadań sprawdzających nabyte wiadomości i słowniczka wybranych terminów. Układ obu części podręcznika jest podobny, przy czym poradnik dla nauczycieli jest szerszy treściowo i nieco inaczej ujęty, a część dla uczniów zawiera szersze opisy ćwiczeń. (Dla klas VI-VIII i szkół średnich - biologia, chemia, geografia).

5. Historia wody pitnej (tłumaczenie z materiałów amerykańskich), ROEE, Kraków 1995, ss.16, cena 1 zł.

Broszurka ta jest przeznaczona dla dzieci w wieku 8-9 lat. Przedstawia podstawowe informacje na temat występowania wody na Ziemi, jej źródeł, obiegu w przyrodzie. Zapoznaje również z takimi zagadnieniami, jak: zaopatrzenie ludności w wodę, uzdatnianie wody, koszty wody, gospodarowanie wodą i sposoby jej oszczędzania. Ponadto ilustracje, zagadki i rebusy. (Dla klas I-VI).

6. Plum! (tłumaczenie z mat. amerykańskich), ROEE, Kraków 1995, ss.16, cena 1 zł.

Książeczka ta przeznaczona jest dla najmłodszych dzieci. W przystępny i ciekawy sposób ukazuje podstawowe wiadomości o wodzie jako środowisku życia, substancji do życia niezbędnej, o jej różnych postaciach fizycznych, formach występowania na Ziemi itp. Zasygnalizowany jest również problem zanieczyszczenia wód i sposobów jej oszczędzania. Ponadto ilustracje, zagadki, rebusy i krzyżówki. (Dla klas I-VI).

7. Szklanka wody (video), cena 15 zł.

Jest to krótki (13 min.) film, którego nastoletni bohater poznaje najważniejsze fakty związane z wodą pitną: skąd się ona bierze, jak się ją uzdatnia, co jej zagraża, ile kosztuje jej "wyprodukowanie", jak można ją oszczędzać na co dzień w domu czy szkole, dlaczego woda z polskich rzek najczęściej nie nadaje się do picia czy kąpieli, jak można zaangażować się w społeczne działania edukacyjne związane z tą problematyką itp. Realizacja "CrackFilm", przy współudziale ROEE, Kraków 1996. Film wyróżniony na festiwalach filmów ekologicznych w Stargardzie Szczecińskim i w Przysieku. (Dla klas IV-VII).

8. Woda dla życia (video), cena 15 zł.

Ten film z kolei opowiada o pochodzeniu wody pitnej dla Krakowa. W ciągu 14 min. można dowiedzieć się, z jakich źródeł pochodzi i jak uzdatniana jest woda, zanim trafi do naszych domów. Przekazywane są również informacje o jakości wody ważniejszych rzek województwa i czynnikach wpływających na tę jakość. Realizacja "CrackFilm", przy współudziale ROEE, Kraków 1996. (Dla klas VII-VIII i szkół średnich) .

9. Skąd się bierze woda w kranie? (video), cena 15 zł.

14-minutowy film dla raczej nieco starszej młodzieży (ostatnie klasy szkoły podstawowej i szkoła średnia) prezentuje technologię uzdatniania i dystrybucji wody od źródła poboru do kranu w mieszkaniu. Poznajemy urządzenia i całą technologię uzdatniania na przykładzie głównego ujęcia wody dla Krakowa w Dobczycach, wyposażonego w nowoczesne urządzenia przekazane przez USA. Realizacja "CrackFilm", przy współudziale MPWiK S.A. i ROEE, Kraków 1997. (Dla klasy VIII i szkół średnich) . INNE MATERIAŁY

Ponadto wydajemy ulotki informacyjne i edukacyjne związane z ochroną wody (w ramach polsko-amerykańskiego projektu "Blue Thumb - Błękitny Kciuk") oraz z innymi zagadnieniami (w ramach innych projektów), a także różne gadgety ekologiczne. Materiały te można nieodpłatnie otrzymać w biurze ROEE.

Opracowujemy też od 1993 r. na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie comiesięczny informator o zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie oraz o stanie środowiska w województwie, który jest wysyłany m.in. do wszystkich szkół Krakowa.

Inne opracowywane przez nas materiały o charakterze jednostkowym (1-5 kopii) dostępne są w zbiorach naszej biblioteki. Są to zestawy slajdów ze skryptami tekstowymi, zestawy folii etc. INNE WYDAWNICTWA DOSTĘPNE W ROEE

Maria KRAH-SCHMIDT, Podróż kropli wody (tłumaczenie z jęz. niemieckiego), Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Poznań 1995, ss.32, cena 5 zł.

Książeczka została opracowana w ramach akcji prowadzonej przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Hesji (Niemcy) i jest przeznaczona dla najmłodszych. Dużym, wyrazistym rysunkom towarzyszy tekst o losie dwóch wodnych duszków, których bezproblemowe życie w leśnym źródle, gdzie z wody korzystało wiele innych zwierząt i roślin, zakłócił człowiek, budując ujęcie wody i zabierając ją do miasta, gdzie wszyscy coraz więcej jej potrzebują i zużywają ponad potrzeby - przy myciu zębów, kąpieli etc. Duszki poszły na skargę do dzieci, a te zaczęły wielką akcję oszczędzania wody, do której włączyli się też dorośli. W źródle leśnym znów pojawiła się woda. Książeczka zawiera też prosty komentarz dla dorosłych - jak wyjaśniać kwestie dotyczące wody dzieciom. (Dla przedszkoli i kl. I-III).

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Sławkowska 12 (oficyna III p.)
31-014 Kraków, 0-12/421-67-96
roee@kki.krakow.pl NUKLEARNE ROZBROJENIE ŚWIATA

Światowa Uniwersalna Akademia Pokoju w swym amfiteatralnym audytorium prowadzi wykłady na temat nuklearnego rozbrojenia świata oraz niezabijania.

Osoby indywidualne, jak też zespoły mogą przybywać na zajęcia dydaktyczne, studia i konsultacje, po uprzednim uzgodnieniu terminu - listownie pod adresem:

Juliusz Wasik
Horodek
38-613 Wołkowyja

"O ROZBROJENIE NUKLEARNE""POR NUKLEA MALARMIËO"

Zeszyty wydawane przez Światową Uniwersalną Akademię Pokoju, Komitet Nuklearnego Rozbrojenia Świata "XXI", Sekcję Polską Karpackiej Ligi Esperanckiej oraz wznowioną Sekcję Pokoju Polskiego Związku Esperantystów Z.W. w Olsztynie prześlemy osobom zainteresowanym, które wpłacą zaliczkę na konto:

Polski Związek Esperantystów Z.W. w Olsztynie
skr. 420, 10-900 Olsztyn 2
konto: PKO BP II Oddz. Olsztyn, nr 10203541-1892-270-1-111

oraz powiadomią o wpłacie (kserokopią):

Juliusz Wasik
Horodek
38-613 Wołkowyja

Juliusz WasikPS

Koszt własny: Urząd Gminy Solina w Polańczyku bierze od nas 45 gr za stronę kserokopii. NOWY "BIULETYN INFORMACYJNY XI OGÓLNOPOLSKIEGO SPOTKANIA RUCHU EKOLOGICZNEGO "KOLUMNA'97" W SPALE"

Wszystkich zainteresowanych i chcących posiadać w swoich zbiorach nowy Biluletyn Informacyjny XI Ogólnopolskiego Spotkania Ruchu Ekologicznego "Kolumna'97", które odbyło się w Spale 14-18.5.97, informujemy, że jest on dostępny pod nowym adresem:

Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne
Kilińskiego 78
90-119 Łódź
0-42/30-17-49 (tymczasowo)
lub 674-16-75 (prosić kogoś z MLE)

Biuletyn będzie wysyłany do wszystkich uczestników Spotkania, których adresy posiadaliśmy. Pozostałe osoby, które nie otrzymają w najbliższym czasie Biuletynu, a chciałyby go mieć, prosimy o kontakt pod wyżej wymienionym adresem.

Joanna Płoszajska
KASETY TANIO SPRZEDAM...

Mam na zbyciu 4 kasety po 6,10 zł/szt. (poczta wliczona). Są to: Slapshot Olde Tyme Hardcore, Stilluppsteypa Car dirty with jom on a busy street, Końca Taniec D-2, Respect …to all beings, to all life.

Artur Zięba
Wałowa 30/7, 33-100 Tarnów
0-14/22-03-15

Wydawnictwo
"WESOŁE SŁONECZKO"
przedstawia
MIKROKLIMAT
gazeta ekologów

Profesjonalnie wydawana gazeta o szeroko pojmowanej ekologii. Gazeta aktywna, wciągająca w działalność Czytelników, również Ciebie!

Ukazuje się na początku każdego miesiąca. Pocztą kosztuje 2,10 zł (przekazem), pod adresem:

Federacja Zielonych
skr. 66
41-400 Mysłowice
(z dopiskiem "Mikroklimat")

Bądź aktywny! Żądaj rzetelnych faktów! Czytaj "Mikroklimat"!

POSZUKUJĘ...

...informacji nt. firm związanych z modyfikowaniem genetycznym oraz zamieszanych w działalność niszczącą Ziemię.

Jurek Fiedoruk Jr
Lipowa 30
16-070 Choroszcz


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 2 (104), 15-31 stycznia 1998