"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 2 (104), 15-31 stycznia 1998


15-31 stycznia 1998

ZIELONE BRYGADY

PISMO EKOLOGÓW

W NUMERZE M.IN.:

nr 2/98

W NUMERZE M.IN.:

Dlaczego dzieci są
dobrymi żołnierzami? 7

Makdonaldyzacja
od podszewki 15

Misterium chleba 35

O skierowanie
do służby zastępczej 4

Pacyfizm Einsteina 6

PETYCJE 74

Przymusowa armia - STOP! 8

REKLAMA 65

Sabotaż czy prowokacja? 2

Tropami Wadery
(ekofeminizm jako propozycja) 9

Więźniowie czekają
na Twoją pomoc! 3

Wojny są potrzebne 7

ZB częściej! 1

ORAZ STAŁE POZYCJE:

RAPORTY - RELACJE
- SPRAWOZDANIA 24

POLEMIKI - OPINIE
- KOMENTARZE 36

RECENZJE 48

PREZENTACJE 56

DONOSY I DONIESIENIA 60

OGŁOSZENIA 7, 66, 70

ZAPOWIEDZI 75

GRAFIKA I ZDJĘCIA:

Badyl okładka

McLibel 15

Michalski Jakub 3AUTORZY NUMERU:

Arti 7, 64

Bobiński Eryk 39

Gliński Piotr 48

Hyła Marcin 64

Kadłubowski Andrzej 39

Konarski Bernard 60

Kopliński Andrzej 63

Kornak Marcin 25

Kowalewski Mirek 6, 54, 55

Krawczuk Wojciech 24

Królikowska Karolina 54

Kuzian Edyta 34

Małgosia 35

Nacher Anna 9

Okraska Remik 15

Ostrapczuk Andrzej 61

Peresłowska Wiesława 40

Perkowski Tomasz 57

Pikul Bartek 62

Pliszka Bogdan 36

Ruczyński Artur 4

Skrzypiec Ryszard 47

Starczewska Sonia 76

Stokłosa Krzysztof 61

Stolarz Przemysław 28

Surma Robert 7, 41

Tyszko Piotr 30

Urban Paweł Ł. 53, 62

Urban Radosław 61

Waszkiewicz Mariusz 45, 46

Witkowski Zbigniew 38

Żelaziński Janusz 39

Żółkiewski Krzysztof 37

Żwawa Andrzej 1, 2, 63

ZASADY PRENUMERATY ZB

Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego w stopce. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB "od... do..." wraz z ilością egz.

Dwutygodnik "Zielone Brygady. Pismo Ekologów" kosztuje w prenumeracie 2 zł/szt. (w tym koszt wysyłki na terenie kraju).

Jeśli zależy Wam na czasie, prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas o wiele dłużej i może opóźnić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek. Prosimy o pomoc w kolportażu naszych wydawnictw!

Sugerujemy podjęcie działań celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do naszych wydawnictw. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o prenumeratę naszych publikacji, do władz oświatowych lub funduszy ochrony środowiska (gminnych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek. Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

Dokonując wpłat na nasze konto, zaznaczajcie, za co płacicie. Wpłaty nie opisane będziemy traktować jako dotacje! Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie na nie bez uzgodnienia.

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY

ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.

Jeżeli sam o sobie nie napiszesz - nikt o Tobie nie napisze! Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje grup i działań proekologicznych, "filozoficzne" i inne). Zaznaczajcie, czy materiał był wysyłany do innych redakcji, podpisujcie swe listy, teksty i grafiki, także adresem, zaznaczając jeżeli chcecie, aby wasz materiał czy adres pozostał tylko do wiadomości redakcji! Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość druku przekazanego materiału na łamach dowolnej swej publikacji papierowej czy elektronicznej, skróty, redakcję, nadanie własnego tytułu lub śródtytułów itd. z zachowaniem praw autorskich (nie płacimy honorariów autorskich).

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy!!! Nie gwarantujemy odpowiedzi na listy bez zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem!!! Nie pośredniczymy też w korespondencji z autorami publikowanych tekstów.

Mile widziane będą teksty esperanckie i anglojęzyczne. Grafikę oraz teksty (w edytorach: WW, AmiPro, Write, CW, TAG bądź jako ASCII) można przekazywać siecią komputerową lub na dyskietkach 3'' lub 5''. Gwarantujemy zwrot dyskietki niezależnie, czy materiał był zamówiony czy nie!!!

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

Przedruki z naszych wydawnictw są mile widziane (o ile w konkretnym przypadku nie zaznaczono inaczej), pod warunkiem podania źródła i nadesłania 1 egz. publikacji z przedrukiem. Prosimy o nadsyłanie wszelkich wzmianek o ZB!

Niestety, nie podejmujemy się kolportażu cudzych wydawnictw!!!

Autorzy reprezentują swe własne poglądy a nie poglądy redakcji i biorą odpowiedzialność za przytoczane informacje!

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, choć stara się sprawdzać ich rzetelność.

publikacje Wydawnictwa ZB można kupić/przeczytać:

BIAŁYSTOK

GDYNIA

JAROCIN

JASŁO

JAWORZNO

KATOWICE

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

NYSA

OPOLE

POZNAŃ

SŁUPSK

SOPOT

STARGARD SZCZ.

SZCZECIN

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

GRODKÓW

JELENIA GÓRA

KALISZ

KIELCE

KRAKÓW

ŁÓDŹ

MOŃKI

OLSZTYN

OPOLE

POZNAŃ

SŁUPSK

Księgarnia Ratuszowa, Filmowa 5

ŚWIĘTOCHŁOWICE

TORUŃ

WAŁBRZYCH

WARSZAWA

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

ZIELONE BRYGADY
PISMO EKOLOGÓW

ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929

Adres: Wydawnictwo "Zielone Brygady" Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków

48/12/4222147, 4222264 w.28, 33 48/12/4222147, 4222264 w.22, 26
zb@zb.most.org.pl http://gemini.most.org.pl/wydawnictwo_zielone_brygady/oferta.htm
http://akson.sgh.waw.pl/~ada/ZB ftp://main.tuniv.szczecin.pl/pub/amiga/scena/ziny/ZB

Konto: Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych nr 15401115-105428-27005-00

Redakcja: Andrzej Żwawa (red. naczelny), Marta Kowalewska (korekta), Agnieszka Bąk (przepisywanie)

NUMER ZŁOŻONO DO DRUKU 9.2.98

Wydano przy pomocy finansowej:CENA 1 ZŁ


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 2 (104), 15-31 stycznia 1998