"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 2 (104), 15-31 stycznia 1998


PETYCJA W SPRAWIE UTWORZENIA JURAJSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Sz.P. Minister Ochrony Środowiska

Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

My, niżej podpisani, domagamy się utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego, który pozwoli zachować unikalne wartości przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe części terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej, oraz włączenia w granice parku Góry Zamkowej w Olsztynie koło Częstochowy.
Lp.
Imię i nazwisko
Adres
Podpis
    
    
    
    

Petycję prosimy kierować pod powyższym adresem lub: OŚRODEK DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH "ŹRÓDŁA" Kilińskiego 78, 90-119 Łódź / 0-42/30-17-49 xpert@most.org.pl

NIE CHCEMY ŻYĆ W KRAJU WIĘŹNIÓW SUMIENIA!

My, niżej podpisani, stanowczo protestujemy przeciwko skazaniu 23-letniego Marcina Petke (zam. Kartuzy, woj. gdańskie) na karę pół roku więzienia. Marcin starał się, ze względu na wyznawane zasady moralne i przekonania religijne, o prawo skierowania do służby zastępczej - co jest zgodne z art. 85 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 189 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Nie skierowano Marcina do służby zastępczej, kolejne komisje oddalały jego podanie. Skazany przez sądy wojskowe w Gdyni i Poznaniu za rzekome "uchylanie się od służby wojskowej" ma trafić na 6 miesięcy do więzienia - ponieważ nie pozwolono mu skorzystać z przysługującego mu prawa. Tym samym Marcin stanie się więźniem sumienia... Domagamy się kasacji wyroku przez Sąd Najwyższy.

Dość samowoli komisji poborowych! Domagamy się respektowania prawa do służby zastępczej!

Dość rozstrzygania spraw cywilów przez sądy wojskowe! Żądamy uniewinnienia Marcina!
Lp.
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Podpis
    
    
    
    
    
    

Petycję prosimy kierować pod adresami: SĄD NAJWYŻSZY - IZBA WOJSKOWA Ogrodowa 6, Warszawa; RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH al. Solidarności 77, Warszawa; MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11, Warszawa.


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 2 (104), 15-31 stycznia 1998