"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 2 (104), 15-31 stycznia 1998


TOWARZYSTWO NAUKOWE "CASTOR"

Przez setki lat bobry były równie egzotyczne w faunie Polski i wielu krajów Europy, jak krokodyle! A był czas, gdy zajmowały one całą Europę i Azję… Na szczęście akcja reintrodukcji rozpoczęta w Polsce w l. 70. pozwoliła uratować bobry od zupełnego wyginięcia. Zwarty zasięg obecnej populacji obejmuje głównie województwa północno-wschodnie.

Na świecie jedynie dwa stworzenia: człowiek i właśnie bóbr potrafią przystosowywać teren do swoich potrzeb. Jednak o ile działalność człowieka rzadko jest przyjazna dla środowiska, o tyle działalność bobrów może ratować zdegradowane ekosystemy, magazynować wodę, zwiększać bioróżnorodność, wzbogacać walory estetyczne i rekreacyjne etc. Aby powiększać i upowszechniać naszą wiedzę o bobrach, założyliśmy Towarzystwo Naukowe "Castor". Oto nieco bardziej szczegółowe cele:

(wyciąg ze statutu)

Obecnie jesteśmy zaangażowani głównie w program reintrodukcji bobrów w Karpatach. Wstępne obserwacje oraz wyniki długoletnich badań w Skandynawii oraz Ameryce Północnej dowodzą, że bobry mogą mieć znaczący wpływ na retencję wody oraz zwiększanie bioróżnorodności w górach.

Towarzystwo Naukowe "Castor" jest również organizatorem międzynarodowej konferencji o bobrze europejskim (2nd European Beaver Symposium), która odbędzie się w r. 2000 w Krakowie. Planujemy wydawanie anglojęzycznego pisma "The Beaver News" w wersji elektronicznej i na papierze oraz polskiego biuletynu. Prowadzimy współpracę właściwie z wszystkimi poważniejszymi ośrodkami na świecie badającymi bobry.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy i wsparcia naszych działań!

Kontakt z prezesem Zarządu:

Andrzej Czech
Instytut Biologii Środowiskowej
Uniwersytet Jagielloński
Oleandry 2a
30-063 Kraków
0-12/633-63-77 wew. 480
0-12/634-19-78
czech@eko.eko.uj.edu.pl
lub czech@jetta.if.uj.edu.pl

lub z siedzibą Towarzystwa:

Towarzystwo Naukowe "Castor"
Sławkowska 12
31-014 Kraków
0-12/422-22-64, 422-21-47
0-12/422-22-64
office@castor.most.org.pl

UNIWERSYTET ŚRODKOWOEUROPEJSKI

Pewnego dnia jeden z najbogatszych ludzi świata - George Soros szedł sobie po Central Park, licząc zarobione tego dnia miliony dolarów, kiedy nagle stwierdził, iż dopadł go zawał. Od tego momentu wydawanie pieniędzy, szczególnie "na szczytne cele" wydało mu się równie inspirujące, jak ich zdobywanie. Tyle hagiografii.1) Faktem jest, że od połowy l. 80. George Soros, emigrant z Węgier, studiujący swego czasu w Londynie pod okiem samego Karla Poppera, wspiera budowę demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej setkami milionów dolarów.

Jedną z inicjatyw mających służyć z jednej strony - przygotowaniu kadr do pracy w tym regionie, z drugiej - jego integracji2) jest Uniwersytet Środkowoeuropejski (Central European University - CEU). Został on założony w 1991 r., a naukę można na nim podjąć po wcześniejszym ukończeniu studiów wyższych praktycznie w dowolnej dziedzinie. Uniwersytet oferuje możliwość studiowania między innymi: ochrony środowiska, ekonomii, historii, prawa, stosunków międzynarodowych, politologii, socjologii, historii średniowiecza, a także nacjonalizmu, praw człowieka i gender study.3)

Początkowo Wydział Ochrony Środowiska (Environmental Science and Policy) CEU istniał jedynie w formie "szkoły letniej". Po raz pierwszy zorganizowano ją w 1991 r. Uczestniczyło w niej ok. 60 studentów prawie z 20 krajów. Pierwszy całoroczny kurs, kończący się uzyskaniem tytułu magistra ochrony środowiska, zorganizowano w 1994 r.

Wydział Ochrony Środowiska współpracuje ściśle z uniwersytetem w Manchesterze, dzięki czemu studenci mają możliwość kontynuowania edukacji w ramach studiów doktoranckich w Anglii. Rok akademicki podzielony jest na 5 modułów. Pierwszy z nich służy zapoznaniu studentów z podstawami ekologii, drugi dotyczy zagadnień ochrony środowiska poza obszarami zurbanizowanymi, trzeci poświęcony jest środowisku w miastach, czwarty - ekologicznym aspektom działalności przemysłowej. W piątym module studenci mogą poświecić się pisaniu pracy magisterskiej, którą zobowiązani są przedłożyć do końca lipca. W każdym module istnieje możliwość wyboru 4 przedmiotów z ogólnej liczby 12. Wydział oferuje w sumie 38 kursów z takich na przykład zagadnień, jak: prawo ochrony środowiska, polityka ochrony środowiska, rolnictwo ekologiczne, zrównoważone leśnictwo, zanieczyszczenia atmosferyczne, globalny system informacji, zarządzanie zasobami wodnymi, oszczędzanie energii, środowiskowe zagrożenia zdrowia, planowanie przestrzenne, transport, energia nuklearna, ocena oddziaływania na środowisko, rozwój zrównoważony i wiele innych.

Studenci z Europy Środkowej i Wschodniej mogą korzystać z pełnego stypendium pokrywającego koszta nauki, zakwaterowania, wyżywienia i opieki lekarskiej. Do ich dyspozycji pozostaje biblioteka z ok. 60 tys. tytułów, mniej więcej 150 komputerów stale podłączonych do Internetu, niedawno wybudowany akademik z basenem, siłownia i sauną, księgarnia, kawiarnie, restauracje i sklepy działające na terenie zarówno uniwersytetu, jak i akademika, a także wiele innych udogodnień mających zapewnić komfort studiowania.

Dalsze informacje:

Fundacja Stefana Batorego
Flory 9
00-586 Warszawa
0-22/622-12-84
Internet:www.ceu.hu

lub u autora:

Tomasz Perkowski
e97per16@student.ceu.hu

Tomasz Perkowski

1) George Soros jest niewątpliwie postacią nietuzinkową. Przez jednych uważany za finansowego magika, człowieka, "który rzucił na kolana Bank Anglii" (zarabiając w ciągu tygodnia ok. miliarda dolarów), przez innych za spekulanta, posiadającego władzę większą niźli niejeden rząd, w dodatku opowiadającego się za legalizacją soft drug, a przez jeszcze innych za jednego z największych filantropów naszych czasów, krytyka "niewidzialnej ręki rynku", ucznia Karla Poppera i głosiciela idei społeczeństwa otwartego. Najbardziej zaskakujące jest to, że wszystkie z tych opisów są jak najbardziej prawdziwe.

2) Chociaż wielu sądzi, że to po prostu kuźnia masonów.

3) Nie istnieje chyba dobry polski odpowiednik tego terminu, może "studia nad płciami"? W każdym razie ma dużo wspólnego z feminizmem (chociaż studentki tego wydziału - i jeden student - zapewniają, że wcale nie).

PODYPLOMOWE STUDIUM KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Od 16.2.98 Uniwersytet Łódzki rozpoczyna rekrutację XVIII rocznika sekcji profesjonalnej Podyplomowego Studium Kształtowania i Ochrony Środowiska.

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby z wyższym wykształceniem. W Sekretariacie Studium:

Sekretariat
Podyplomowego Studium Kształtowania i Ochrony Środowiska UŁ
Źródłowa 47
91-735 Łódź
/ 0-42/678-38-13 lub 678-24-93
i 678-25-05 w.1

należy złożyć: podanie, życiorys, oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów, kwestionariusz osobowy i 2 fotografie.

Zajęcia odbywać się będą co miesiąc (w piątki 800-1900 i w soboty 800-1700). Koszty kształcenia od osoby nie powinny przekroczyć 1 100 zł za dwa semestry. Mogą je pokryć instytucje delegujące, w przypadku zgłoszeń indywidualnych potrzebne są oświadczenia dotyczące zobowiązań płatniczych. Opłata obejmuje 255 godzin nauki w grupach 25 osobowych i koszty terenowego seminarium problemowego (80 godz.). Do negocjacji jest możliwość płatności w 2 ratach. PROGRAM

Semestr letni:

 1. Zagrożenie i ochrona litosfery.
 2. Zagrożenie i ochrona gleb.
 3. Zagrożenie i ochrona atmosfery.
 4. Zagrożenie i ochrona wód.
 5. Zagrożenie i ochrona biotycznych zasobów środowiska.
 6. Konserwatorska ochrona przyrody.
 7. Kształtowanie i ochrona krajobrazu kulturowego.

Semestr zimowy:

 1. Działalność gospodarcza a zarządzanie środowiskiem.
 2. Prawne podstawy ochrony środowiska.
 3. Technika w ochronie środowiska.
 4. Problemy zagospodarowania odpadów.
 5. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska, katastrofy ekologiczne.
 6. Zagrożenia radiacyjne populacji ludzkiej i środowiska.
 7. Zdrowotne skutki zanieczyszczenia środowiska.
 8. Seminarium dyplomowe.

Wykładowcami Studium będą naukowcy z Wydziałów Biologii i Nauk o Ziemi, Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Prawa i Administracji UŁ, z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, z Wojskowej Akademii Medycznej i z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz praktycy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

nadesłało Biuro Obsługi
Ruchu Ekologicznego z Warszawy


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 2 (104), 15-31 stycznia 1998