"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 3 (105), 1-14 lutego 1998


1-14 lutego 1998

ZIELONE BRYGADY

PISMO EKOLOGÓW

W NUMERZE M.IN.:

nr 3/98W NUMERZE M.IN.:

Co jest naszą misją? 4

Czy racje ekologiczne są ważne
dla polityki transportowej? (cz. I) 34

Jaki może być związek między kurami
i prawami obywatelskimi 17

Jeśli na zakupy, to... 20

Katastrofalne powodzie 13

Kto naprawdę uwolnił orkę Keiko? 15

Lasom polskim zagrażają
także pomysły na prywatyzację 27

Lipny inkwizytor 33

Lista zarzutów 24

MPK(o) - eko czy nie eko? 38

Należy działać wielowymiarowo - wywiad 1

Notatka dla sekretarza stanu MOŚZNiL 11

O zwierzętach 14

Panda ma radio 15

POLITYKA 5

Przydatne adresy 40

Ratowanie lasów,
czyli jak pożenić ekologię z bezrobociem 28

REKLAMA 71

Rewolucja przyczyną powodzi 12

Rozporządzenie ministrów sprawiedliwości
i spraw wewnętrznych 19

Rzeka i przyrzecze 12

Tracą na opinii 12

W poszukiwaniu papieru ekologicznego 21

Zwierzęta przydają sympatii politykom 17

ORAZ STAŁE POZYCJE:

RAPORTY - RELACJE - SPRAWOZDANIA 43

POLEMIKI - OPINIE - KOMENTARZE 46

RECENZJE 66

DONOSY I DONIESIENIA 70

OGŁOSZENIA 13, 72

ZAPOWIEDZI 76

AUTORZY NUMERU:

Arti 14

Bocheński Janek 52, 64

Bukowiec Włodzimierz 28

Chojnacka Irena 11

Delorme Andrzej 5

empEKOwiec 38

Gawlik Rafał 33

Głowacka Barbara 17

Hyła Marcin 10, 55

J@ny 65

Klapek 20

Kołacz Izabela 70

Kopliński Andrzej 13, 17

Korbel Janusz A. 47, 62, 70

Kowalewski Mirek 14, 61

Liszewski Dariusz 48, 58

Łakomiec Ludmiła 27

Mirkowski Michał 44

Mysłajek Robert W. 68

Nacher Anna 24

Perkowski Tomasz 5

Pliszka Bogdan 46

Richardson Richard 4

Skrzypiec Ryszard 66

Strukowska Danuta 21

Styczyński Marek 24

Szkudlarek Piotr 40

Walkowiak Michał 76

Wawrzyn Marcin 70

Woźbińska Monika 68

Zawadzki Paweł 15

Zubek Stanisław 12, 13

Żaczek 43

Żółkiewski Krzysztof 60

GRAFIKA I ZDJĘCIA:

Kaźmierczyk Monika okładka, 65

ZASADY PRENUMERATY ZB

Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego w stopce. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB "od... do..." wraz z ilością egz.

Dwutygodnik "Zielone Brygady. Pismo Ekologów" kosztuje w prenumeracie 2 zł/szt. (w tym koszt wysyłki na terenie kraju).

Jeśli zależy Wam na czasie, prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas o wiele dłużej i może opóźnić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek. Prosimy o pomoc w kolportażu naszych wydawnictw!

Sugerujemy podjęcie działań celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do naszych wydawnictw. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o prenumeratę naszych publikacji, do władz oświatowych lub funduszy ochrony środowiska (gminnych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek. Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

Dokonując wpłat na nasze konto, zaznaczajcie, za co płacicie. Wpłaty nie opisane będziemy traktować jako dotacje! Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie na nie bez uzgodnienia.

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY
ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.

Jeżeli sam o sobie nie napiszesz - nikt o Tobie nie napisze! Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje grup i działań proekologicznych, "filozoficzne" i inne). Zaznaczajcie, czy materiał był wysyłany do innych redakcji, podpisujcie swe listy, teksty i grafiki, także adresem, zaznaczając jeżeli chcecie, aby wasz materiał czy adres pozostał tylko do wiadomości redakcji! Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość druku przekazanego materiału na łamach dowolnej swej publikacji papierowej czy elektronicznej, skróty, redakcję, nadanie własnego tytułu lub śródtytułów itd. z zachowaniem praw autorskich (nie płacimy honorariów autorskich).

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy!!! Nie gwarantujemy odpowiedzi na listy bez zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem!!! Nie pośredniczymy też w korespondencji z autorami publikowanych tekstów.

Mile widziane będą teksty esperanckie i anglojęzyczne. Grafikę oraz teksty (w edytorach: WW, AmiPro, Write, CW, TAG bądź jako ASCII) można przekazywać siecią komputerową lub na dyskietkach 3'' lub 5''. Gwarantujemy zwrot dyskietki niezależnie, czy materiał był zamówiony czy nie!!!

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

Przedruki z naszych wydawnictw są mile widziane (o ile w konkretnym przypadku nie zaznaczono inaczej), pod warunkiem podania źródła i nadesłania 1 egz. publikacji z przedrukiem. Prosimy o nadsyłanie wszelkich wzmianek o ZB!

Niestety, nie podejmujemy się kolportażu cudzych wydawnictw!!!

Autorzy reprezentują swe własne poglądy a nie poglądy redakcji i biorą odpowiedzialność za przytoczane informacje!

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, choć stara się sprawdzać ich rzetelność.

publikacje Wydawnictwa ZB można kupić/przeczytać:

BIAŁYSTOK

GDYNIA

JAROCIN

JASŁO

JAWORZNO

KATOWICE

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

NYSA

OPOLE

POZNAŃ

SOPOT

STARGARD SZCZ.

SZCZECIN

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

GRODKÓW

JELENIA GÓRA

KALISZ

KIELCE

KRAKÓW

ŁÓDŹ

MOŃKI

OLSZTYN

OPOLE

POZNAŃ

SŁUPSK

Księgarnia Ratuszowa, Filmowa 5

ŚWIĘTOCHŁOWICE

TORUŃ

WAŁBRZYCH

WARSZAWA

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

ZIELONE BRYGADY
PISMO EKOLOGÓW

ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929

Adres: Wydawnictwo "Zielone Brygady" Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków

48/12/4222147, 4222264 w.28, 33 48/12/4222147, 4222264 w.22, 26
zb@zb.most.org.pl http://gemini.most.org.pl/wydawnictwo_zielone_brygady/oferta.htm
http://akson.sgh.waw.pl/~ada/ZB ftp://main.tuniv.szczecin.pl/pub/amiga/scena/ziny/ZB

Konto: Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych nr 15401115-105428-27005-00

Redakcja: Andrzej Żwawa (red. naczelny), Marta Kowalewska (korekta), Agnieszka Bąk (przepisywanie)

NUMER ZŁOŻONO DO DRUKU 14.2.98

Wydano przy pomocy finansowej:CENA 1 ZŁ


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 3 (105), 1-14 lutego 1998