"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 6 (108), 16-31 marca 1998


II EDYCJA KONKURSU WFOśiGW W KRAKOWIE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpisuje II edycję Konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej
oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju
.

PRZEZ EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ ROZUMIE SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI:

Z KONKURSU WYŁĄCZONE Są:

Okres realizacji zgłoszonych zadań nie może przekraczać 12 miesięcy.

Najlepsze, wyłonione w drodze konkursu, zadania mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszu w maksymalnej kwocie 50 tys. zł, jednakże dotacja nie może przekroczyć 50% wartości przedsięwzięcia. Pozostała kwota zadania finansowana jest ze środków własnych lub sponsorów zadania.

W KONKURSIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ:

Termin składania wniosków: do 29.5.98.

Formularze wniosków i szczegółowe zasady można otrzymać w Biurze WFOŚiGW:

WFOŚiGW
Garbarska 18 (II p.)
Kraków

WIOSENNO-LETNIE WARSZTATY I MEDYTACJE…

WAKACYJNE KURSY JOGI

Na te kursy można przyjechać z całą rodziną, a także znajomymi, którzy chcieliby rozpocząć praktykę jogi. Zajęcia w dwóch grupach, w zależności od stopnia zaawansowania. Codziennie ok. 4 godz. praktyki: asany, pranajama, pogłębiony relaks i medytacja. Dwa wegetariańskie posiłki dziennie. Wieczorami spotkania, ogniska, pokazy wideo i slajdów z Indii.

Te kursy przeznaczone są dla osób ćwiczących systematycznie, gotowych poddać się określonym rygorom, aby w oparciu o dwa filary jogi - gorliwą, pełną oddania i skupienia praktykę (abhyasa) oraz wyrzeczenie i pokorę (vairagya) - nadać nowy wymiar swojej praktyce. Życie jak najbliżej natury i w zgodzie z jej rytmem. Przewidujemy kilka dni milczenia, rozszerzony zakres pranajamy i medytacji, a także karma-jogę (praca na rzecz ośrodka).

REGULARNE ZAJĘCIA JOGI
W KRAKOWIE

SP nr 30 (Dębniki)
* Konfederacka 12
Kraków

Szczegółowe informacje pod podanym poniżej adresem.

Konrad Kocot
* Odrzańska 8/15, 30-408 Kraków
) 0-12/266-77-97

"KATALOG POZARZĄDOWYCH INICJATYW EKOLOGICZNYCH"

Od początku bieżącego roku osoby mające dostęp do sieci Internet mogą korzystać ze znajdującego się w Internecie Katalogu pozarządowych inicjatyw ekologicznych. Pozostali mogą kupić wydanie książkowe lub komputerowe na dyskietce.

Wiosną '97 Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów i Biuro Lokalne Regionalnego Centrum Ekologicznego rozesłały 1 500 ankiet, na które odpowiedziało ok. 500 organizacji pozarządowych. Na podstawie zebranych w ten sposób informacji powstała anglojęzyczna baza danych, która w chwili obecnej dostępna jest w sieci Internet na serwerze REC.1) Jesienią '97, dzięki dotacjom REC i z Programu PHARE Dialog Społeczny, a także porozumieniu z "Fundacją bez względu na niepogodę" - Bankiem Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR, możliwe było uzupełnienie danych, opracowanie bazy polskojęzycznej i opublikowanie Katalogu.2)

Katalog zawiera informacje o organizacjach społecznych i innych podmiotach zajmujących się ochroną środowiska, indeksy tematyczne - wojewódzki i alfabetyczny oraz formularz dla nowych organizacji lub zmiany danych. Zadaniem Katalogu jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym bieżącej informacji na temat działających na terenie kraju organizacji ekologicznych. W pierwszej kolejności są to same organizacje poszukujące partnerów o podobnym profilu działania, agendy rządowe, instytuty badawcze i organy samorządowe zainteresowane nawiązaniem kontaktów z organizacjami pozarządowymi, a także firmy prywatne zajmujące się ochroną środowiska, dla których organizacje społeczne mogą być interesującym partnerem (np. mogącym wesprzeć promocję technologii i wyrobów proekologicznych). Katalog może być też nieocenionym źródłem informacji dla dziennikarzy, którzy z jednej strony mogą być zainteresowani działaniami organizacji ekologicznych, a z drugiej - często poszukują z nimi kontaktu w celu uzyskania komentarzy na temat bieżących wydarzeń.

Na 350 stronach Katalogu znajdują się informacje o 609 organizacjach ekologicznych. Organizacje są skatalogowane według województw, w których posiadają swoje siedziby; w każdym województwie nazwy organizacji uporządkowane są alfabetycznie. Pytania ankietowe pozwoliły na dość szczegółowe zaprezentowanie każdej organizacji i takie informacje są dostępne w Katalogu.

Mamy nadzieję, że Katalog przyczyni się do wzmocnienia społecznego ruchu ekologicznego i jego szybszej integracji. Z ankiet wynika, że większość organizacji ekologicznych posiada własny lokal z telefonem, choć tylko ok. 80 ma dostęp do Internetu. Umieszczenie w bazie danych informacji o realizowanych projektach może z jednej strony służyć popularyzacji podejmowanych przez organizacje pozarządowe działań i ukazywać, jak ważne jest ich miejsce w życiu społecznym kraju, a z drugiej strony może stać się źródłem inspiracji dla organizacji zainteresowanych poszerzeniem profilu swojego działania oraz osób chcących podjąć działania społeczne "na własnym podwórku".

Katalog pozarządowych inicjatyw ekologicznych można otrzymać drogą pocztową pod adresem Ogólnopolskiego Towarzystwa Zagospodarowania Odpadów "3R" (cena: 30 zł dla instytucji i 10 zł dla organizacji pozarządowych) oraz w ZB. Dostępna jest także wersja komputerowa (na dyskietce) w formacie HTML (cena: 10 zł dla instytucji i 4 zł dla NGOs-ów). Do obsługi wystarcza dowolna przeglądarka internetowa - dostęp do sieci nie jest konieczny.

Piotr Rymarowicz, OTZO Sławkowska 12 (III p.), 31-014 Kraków
48/12/422-21-47, 422-22-64, 429-53-32 w. 25 w.26, 22
office@otzo.most.org.pl http://www.rec.org/poland/wpa
konto: PKO S.A. o/Kraków nr 12401431-07019285-2700-401112001

1) Pod adresem:: http://www.rec.org/REC/Databases/NGODirectory/NGOFind.html

2) Pod adresem:: http://free.ngo.pl/otzo


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 6 (108), 16-31 marca 1998