"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 6 (108), 16-31 marca 1998


16-31 marca 1998

ZIELONE BRYGADY

PISMO EKOLOGÓW


okladka - duzy rysunek: 617x408 (257 kB)

W NUMERZE M.IN.:

nr 6/98W NUMERZE M.IN.:

Aby Polska pozostała
komunikacyjnym skansenem Europy... 19

Antyautostradowe derby Wielkopolski
- wiosna '98 14

Autostrada w sercu kolejnego parku
krajobrazowego??? 16

Blokada budowy C-41 na Górze Św. Anny 1

Ekologia to za mało... - wywiad 30

Errata 65

Fałszywa skuteczność 40

Góry dla Natury! 6

Jak walczyć z autostradami? 11

Jeziora Modła koło Ustki 42

Ograniczoność schematu hydrotechnicznego 38

Pol-Forest o lesie i powodzi 40

Pomyłka 36

Prawo jazdy a ekologia 18

Reklama 71, 72

Ruch ekologiczny ma 70 lat 22

Skalpowanie ziemi a powodzie 39

SPALARNIE 43

Spójność biosfery 27

Sprostowanie informacji z "GW" 21

Wbrew prognozom hydrotechników 37

Wilk chroniony w całej Polsce! 20

W obronie Jałowca 10

Wody coraz mniej 41

Wszystko już było... 23

W Tajlandii pomyśleli 37

Zapora na Wiśle i jej skutki 41

Zbójnicy a sprawa czorsztyńska 42

ORAZ STAŁE POZYCJE:

RAPORTY - RELACJE - SPRAWOZDANIA 45

POLEMIKI - OPINIE - KOMENTARZE 54

RECENZJE 63

PREZENTACJE 65

DONOSY I DONIESIENIA 66

OGŁOSZENIA 15, 45, 53, 73

ZAPOWIEDZI 76 AUTORZY NUMERU:

Baran Wojciech "Bob" 45

Bryg Bogdan 51

Dubiel Jarema 43

Henel Krzysztof 16

Hyła Marcin 54, 62

Jagodzińska Justyna 66

Jaromi Stanisław 59

Jasiek "Rebel" 67

Jaśko Rafał 41

Kocot Konrad 74

Konarski Bernard 42, 70

Korbel Janusz A. 21

Krawczyk Kordian 64

Kuba Zbigniew 43

Lisiecki Tomek 14

Maciołek Marek 57

Matuszewska Kasia 69

Michno Leszek 46

Mirkowski Michał 18

Mysłajek Robert W. 20

Nacher Anna 6

Nurowski Tomasz 48

Okraska Remigiusz 23

Owca 52

Pająk Urszula 56

Perkowski Tomasz 63

Pikul Bartosz 67

Pliszka Bogdan 19

Poller Tomasz 42

Purat Jacek 11

Rachwalski Piotr "Piszpunt" 76

Rymarowicz Piotr 75

Sierpiński Jacek 68

Skolimowski Henryk 22

Snopek Jarosław 50

Sobieraj Szymon 65

Sochański Andrzej 76

Stokłosa Krzysztof 66

Styczyński Marek 6, 10

Surma Robert 68

Swolkień Olaf 1, 3

Szkudlarek Piotr 2, 44, 61

Szymański Jan M. 27

Tomczak Mariusz 36

Turczynowicz Andrzej 76

Wojtek 67

Wołek Tomasz 43

Zubek Stanisław 37, 38, 39, 40

GRAFIKA I ZDJĘCIA:

Zachara Jacek okładka

ZASADY PRENUMERATY ZB

Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego w stopce. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB "od... do..." wraz z ilością egz.

Dwutygodnik "Zielone Brygady. Pismo ekologów" kosztuje w prenumeracie 2 zł/szt. (w tym koszt wysyłki na terenie kraju).

Jeśli zależy Wam na czasie, prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas o wiele dłużej i może opóźnić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek. Prosimy o pomoc w kolportażu naszych wydawnictw!

Sugerujemy podjęcie działań celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do naszych wydawnictw. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o prenumeratę naszych publikacji, do władz oświatowych lub funduszy ochrony środowiska (gminnych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek. Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

Dokonując wpłat na nasze konto, zaznaczajcie, za co płacicie. Wpłaty nie opisane będziemy traktować jako dotacje! Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie na nie bez uzgodnienia.

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY
ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.

Jeżeli sam o sobie nie napiszesz - nikt o Tobie nie napisze! Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje grup i działań proekologicznych, "filozoficzne" i inne). Zaznaczajcie, czy materiał był wysyłany do innych redakcji, podpisujcie swe listy, teksty i grafiki, także adresem, zaznaczając jeżeli chcecie, aby wasz materiał czy adres pozostał tylko do wiadomości redakcji! Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość druku przekazanego materiału na łamach dowolnej swej publikacji papierowej czy elektronicznej, skróty, redakcję, nadanie własnego tytułu lub śródtytułów itd. z zachowaniem praw autorskich (nie płacimy honorariów autorskich).

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy!!! Nie gwarantujemy odpowiedzi na listy bez zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem!!! Nie pośredniczymy też w korespondencji z autorami publikowanych tekstów.

Mile widziane będą teksty esperanckie i anglojęzyczne. Grafikę oraz teksty (w edytorach: WW, AmiPro, Write, CW, TAG bądź jako ASCII) można przekazywać siecią komputerową lub na dyskietkach 3'' lub 5''. Gwarantujemy zwrot dyskietki niezależnie, czy materiał był zamówiony czy nie!!!

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

Przedruki z naszych wydawnictw są mile widziane (o ile w konkretnym przypadku nie zaznaczono inaczej), pod warunkiem podania źródła i nadesłania 1 egz. publikacji z przedrukiem. Prosimy o nadsyłanie wszelkich wzmianek o ZB!

Niestety, nie podejmujemy się kolportażu cudzych wydawnictw!!!

Autorzy reprezentują swe własne poglądy a nie poglądy redakcji i biorą odpowiedzialność za przytoczane informacje!

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, choć stara się sprawdzać ich rzetelność.

publikacje Wydawnictwa ZB można kupić/przeczytać:

BIAŁYSTOK

GDYNIA

JAROCIN

JASŁO

JAWORZNO

KATOWICE

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

NYSA

OPOLE

POZNAŃ

SOPOT

STARGARD SZCZ.

SZCZECIN

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

GRODKÓW

JELENIA GÓRA

KALISZ

KIELCE

KRAKÓW

ŁÓDŹ

OLSZTYN

OPOLE

POZNAŃ

SŁUPSK

Księgarnia Ratuszowa, Filmowa 5

ŚWIĘTOCHŁOWICE

TORUŃ

WAŁBRZYCH

WARSZAWA

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

ZIELONE BRYGADY
PISMO EKOLOGÓW

ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929

Adres: Wydawnictwo "Zielone Brygady" Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków

48/12/4222147, 4222264, 4295332 w.28, 30 w.26, 22
zb@zb.most.org.pl http://gemini.most.org.pl/wydawnictwo_zielone_brygady/oferta.htm
http://akson.sgh.waw.pl/~ada/ZB ftp://main.tuniv.szczecin.pl/pub/amiga/scena/ziny/ZB

Konto: Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych nr 15401115-105428-27005-00

Redakcja: Andrzej Żwawa (red. naczelny), Marta Kowalewska (korekta), Agnieszka Bąk (przepisywanie)

NUMER ZŁOŻONO DO DRUKU 16.5.98

Wydano przy pomocy finansowej:CENA 1 ZŁ


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 6 (108), 16-31 marca 1998