"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 6 (108), 16-31 marca 1998


"SPALARNIE NA POLIGON"
- SPROSTOWANIE

BIURO OBSŁUGI RUCHU EKOLOGICZNEGO
* Al. Zieleniecka 6/8, 03-727 Warszawa
) 0-22/618-37-81 2 0-22/618-28-94
: indian@bore.most.org.pl
Warszawa, 20.2.98
Redaktor Naczelny "Życia"
Pan Tomasz Wołek

7-8.2.98 ukazał się w "Życiu" artykuł Spalarnie na poligon - sygnowany inicjałami F. K.

W tekście tym występują nieprawdziwe informacje wymagające sprostowania:

1) Nie jest to prototyp, wiele takich obiektów działa w Czechach, Danii i Francji - twierdzi Bogumiła Gulczyńska z DAEWOO-FSO.

Według ekspertyzy prof. Tadeusza Piecucha z Politechniki Koszalińskiej: (…) firma CHEMCONTROL A/S nie projektowała dotychczas i nie uruchamiała tak małej, zlokalizowanej w kontenerach spalarni, jak to uczyniła dla DAEWOO-FSO-MOTOR.

2) Spalarnia będzie całkowicie bezpieczna. W przypadku awarii cały system automatycznie się wyłączy - zapewnia Bogumiła Gulczyńska.

Jak twierdzi zastępca burmistrza gminy Targówek - Janusz Janik w odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (9.1.98): (…) w projekcie spalarni przewidziano komin awaryjny, zrzucający - w przypadku awarii węzła oczyszczania - nieoczyszczone gazy spalinowe bezpośrednio do powietrza.

Dodać należy, że spalarnia ta znajduje się w odległości 300 m od budynków mieszkalnych osiedla "Bródno".

3) Pani Gulczyńska twierdzi, że urządzenie to spełnia wymagania Unii Europejskiej.

Brak węzła redukcji furanów i dioksyn w projekcie instalacji Zakładu Przetwarzania Odpadów Poprodukcyjnych sprawia, że zakład ten nie spełnia warunków nałożonych przez Unię Europejską.

Z poważaniem

w imieniu Sekcji Antyspalarniowej SIE:
Jarema Dubiel, Zbigniew Kuba

WOLNOŚĆ SŁOWA JEST ILUZJĄ

Wyskonakładowe gazety puścić mogą każdą bzdurę dotyczącą środowiska i odrzucić nasze sprostowanie, powołując się na prawo prasowe.

Brak obsługi prawnej skutecznie spycha nas na margines życia społecznego.

Jarema Dubiel

"Życie"
Dom Wydawniczy "Wolne Słowo" S.A.
Al. Solidarności 117
00-140 Warszawa
/ 0-22/652-57-12, 652-567-16
Warszawa, 20.2.98
Biuro ObsługiRuchu Ekologicznego
Zieleniecka 6/8, 03-727 Warszawa

W nawiązaniu do pisma Państwa z dn. 20.2.98, z przykrością informuję, że nie mogę wyrazić zgody na opublikowanie nadesłanego tekstu Sprostowania kwestionowanej publikacji Spalarnie na poligon ("Życie" z 7-8.2.98), bowiem we wspomnianym artykule prasowym zostały podane informacje nie dotyczące Biura Obsługi Ruchu Ekologicznego (art. 33 ust. 2 pkt. 2 Prawa prasowego). Nadto pkt. 1 nadesłanego tekstu nie odpowiada ustawowym wymogom Sprostowania określonym w art. 31 pkt. 1 Prawa prasowego (w związku z art. 33 ust. 1 pkt. 1 Prawa prasowego). Cytowana w pkt. 2 wypowiedź burmistrza gminy Targówek - Janusza Janika jest polemiką z opinią Pani Bogumiły Gulczyńskiej zaprezentowaną w kwestionowanej publikacji. Również ten fragment nie jest Sprostowaniem w rozumieniu art. 31 pkt. 1 Prawa prasowego (w związku z art. 33 ust. 1 pkt. 1 Prawa prasowego).

Z wyrazami szacunku

redaktor naczelny
Tomasz Wołek

Ł Pisownia zgodna z oryginałem.

(red.)


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 6 (108), 16-31 marca 1998