"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 6 (108), 16-31 marca 1998


Z WIEJSKIEJ…

PROJEKT STRATEGII
GOSPODARKI WODNEJ

31.3.98 Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zapoznała się z projektem "Strategii gospodarki wodnej i założeniami nowego Prawa wodnego". Posłowie uznali projekt za zbyt ogólnikowy, bez celów strategii gospodarki wodnej i metody ich realizacji, a za błędną uznali rezygnację ze spółek wodnych. Komisja przyjęła propozycję, aby ponownie powrócić do rozpatrzenia problematyki gospodarki wodnej. Osoby chcące poznać projekt winny kontaktować się z ministrem ochrony środowiska pod adresem:

Minister Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa
Wawelska 52
00-922 Warszawa
0-22/25-00-01
0-22/25-33-55
http://www.mos.gov.pl

Ł Na podstawie: Kronika Sejmowa nr 22 z 1998 r.

NOWY POSEŁ

Sejm odwołał ze składu Komisji Ochrony Środowiska posła Marka Mazurkiewicza (SLD), a powołał posła Adama Wędrychowicza (ROP).

Adres:

Adam Wędrychowicz
Konstytucji 10
44-100 Gliwice
adam.wedrychowicz@sejm.gov.pl
http://www.sejm.gov.pl

***

23-27.3.98 - odbyła się konferencja zorganizowana przez Frakcję Zielonych z Parlamentu Europejskiego.

Ł Na podstawie: Kronika Sejmowa nr 22 z 1998 r.

REFORMA ADMINISTRACYJNA
A OCHRONA ŚRODOWISKA

Reforma administracji, którą pragnie przeprowadzić rządząca koalicja, niesie za sobą konieczność odpowiedzi na pytania bardzo ważne, może nawet fundamentalne dla dalszej ochrony środowiska naturalnego w Polsce, np. komu będzie podlegać Inspekcja Ochrony Środowiska, jak będzie zorganizowana administracja wodna, kto będzie wydawał pozwolenia na wycinkę drzew. Osoby pragnące uzyskać więcej informacji na ten temat, jak i przedstawić wnioski i propozycje, winny kontaktować się z posłami, np.:

poseł Stanisław Żelichowski (PSL)
11 listopada 2
06-400 Ciechanów
0-23/672-40-73
stanislaw.zelichowski@sejm.gov.pl
http://www.sejm.gov.pl

REPRYWATYZACJA
LASÓW PAŃSTWOWYCH

W związku z przygotowywaniem przez rząd programu tzw. reprywatyzacji, która ma polegać m.in. na rozdawaniu lasów państwowych, poseł Żelichowski poprosił wszystkich zainteresowanych o nadsyłanie protestów w tej sprawie.

Piotr Szkudlarek
szkud@wp-pwn.com.pl


"Zielone Brygady. Pismo Ekologów" nr 6 (108), 16-31 marca 1998