Zielone Brygady nr 7 (109), 1-15 kwietnia 1998


WIEDZA WEDYJSKA

plik w-wedyj.gif lub jpg

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Od stycznia br. Towarzystwo Ekologiczne "Ziemia Przede Wszystkim" rozpoczęło kampanię edukacyjno-informacyjną pn. "Piękne, dzikie, ginące", dotyczącą poprawy wizerunku ssaków drapieżnych (wilka i rysia) w świadomości społecznej. Kampania ta jest częścią długofalowego, kompleksowego projektu obejmującego szereg działań zmierzających do wprowadzenia całkowitej ochrony gatunkowej wilka. W dalszej kolejności będziemy prowadzili program badawczy dotyczący restytucji populacji wilka i rysia, jako formy przywracania równowagi ekologicznej w ekosystemach i ich renaturalizacji.

Skuteczność i powodzenie działań zależeć będzie w dużej mierze od ilości zaangażowanych osób. Jeśli nie jest Ci obojętny los dużych drapieżników, nie podoba Ci się obecny model gospodarki łowieckiej - zapraszamy do współpracy.

Wszelka pomoc będzie szczególnie cenna przy realizacji początkowych etapów projektu - badaniu opinii publicznej w celu określenia nastrojów społecznych i społecznego stosunku do drapieżników. Jeśli jesteś zainteresowany, chciałbyś pomóc, dowiedzieć się czegoś - napisz, udzielimy wszelkich informacji pod podanym poniżej adresem.

Rafał Kurek
Małachowskiego 8/3, 61-129 Poznań

POSZUKUJʅ

…taniego wykonawcy kopert z papieru makulaturowego z nadrukami autorskimi. Chodzi o druk plakietki ERK na kopertach ekologicznych. Proszę pisać pod poniższym adresem.

Włodzimierz Bukowiec
os. Kolorowe 18/18, 31-940 Kraków

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ
FOTO-EKO '98 "PRZYRODA
POZA TERENAMI CHRONIONYMI"

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" oraz Studencki Klub Ekologiczny przy PTOP "Salamandra" zapraszają do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO '98 pt. "Przyroda poza terenami chronionymi". Przedmiotem tegorocznej edycji konkursu są rośliny, zwierzęta oraz ciekawe przyrodniczo tereny uwiecznione na kliszy na terenie Polski, ale w rejonach nie objętych ochroną prawną. Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, iż także poza terenami chronionymi występują interesujące obiekty przyrodnicze. Termin nadsyłania prac - do 13.11.98. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody: sprzęt fotograficzny, albumy przyrodnicze, filmy. Podobnie jak w latach ubiegłych najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Dokładny regulamin konkursu można otrzymać po nadesłaniu pod adresem "Salamandry" koperty opatrzonej znaczkiem i z adresem zwrotnym.

Polskie Towarzystwo
Ochrony Przyrody "Salamandra"
* Ratajczaka 19/60, 61-814 Poznań
) 0-61/853-66-47
) /2 0-61/853-65-11 w. 200
: salamandra@sylaba.poznan.pl


Zielone Brygady nr 7 (109), 1-15 kwietnia 1998