Zielone Brygady nr 7 (109), 1-15 kwietnia 1998


1-15 kwietnia 1998

ZIELONE BRYGADY

PISMO EKOLOGÓW

W NUMERZE M.IN.:

nr 7/98W NUMERZE M.IN.:

Bitwa o Górę Św. Anny 1

Cykliści, Żydzi i masoni 22

Lanie wody,
czyli rzecz o odrzańskich programach 7

Nie chroniąca ochrona 37

"Niusy" ze stolicy 12

O Mariensztacie inaczej 20

Propozycje pozarządowych
organizacji ekologicznych... 5

Radość, wielka radość 10

Rowerzyści-terroryści -
relacja z masy krytycznej 23

Selektywna zbiórka bez pieniędzy 12

Skok na publiczną kasę 11

Spalarnia za setki milionów 12

Stanowisko Forum Ekologicznego UW
ws. programu budowy autostrad 4

Święta góra i głupi człowiek 38

Z rejestru grzechów przeciw ludziom,
przyrodzie i kulturze 16

ORAZ STAŁE POZYCJE:

RAPORTY - RELACJE - SPRAWOZDANIA 32

POLEMIKI - OPINIE - KOMENTARZE 40

RECENZJE 49

PREZENTACJE 55

DONOSY I DONIESIENIA 62

OGŁOSZENIA 64

ZAPOWIEDZI 72

GRAFIKA:

Prosiak okładka

AUTORZY NUMERU:

Abramczyk Stanisław 16

Biega Stanisław 10, 11, 12

Buszko Marta 49

Durdeń Jakub 75

Dusza Agnieszka 23

Dybski Sebastian 35

Fiut Ignacy S. 52

Grygoruk Michał 35

Jackowski Roger 36

Konarski Bernard 65

Korbel Janusz 38

Kozakiewicz Maciej 4, 74

Kurek Rafał 65

Kuźniar Piotr 55

Mikuła Janusz 5

Mysłajek Robert W. 64

Nacher Anna 40

Nieznański Piotr 32

Okraska Remigiusz 28

Panek Piotr 46

Poller Tomasz 42

Rytel Krzysztof 12

Skolimowski Henryk 26

Smolnicki Krzysztof 7

Sochański Andrzej 59

Styczyński Marek 44, 72

Swolkień Olaf 1, 5

Szkudlarek Piotr 43, 64

Szpirko Marek 34

Szymański Jan M. 24

Waszkiewicz Mariusz 37

Wawrzyn Marcin 34

Woźbińska Monika 51

Wychowałek Krzysztof A. 50

Zawadzki Paweł 20, 22

ZASADY PRENUMERATY ZB

Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego w stopce. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB "od... do..." wraz z ilością egz.

Dwutygodnik "Zielone Brygady. Pismo ekologów" kosztuje w prenumeracie 2 zł/szt. (w tym koszt wysyłki na terenie kraju).

Jeśli zależy Wam na czasie, prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas o wiele dłużej i może opóźnić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek. Prosimy o pomoc w kolportażu naszych wydawnictw!

Sugerujemy podjęcie działań celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do naszych wydawnictw. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o prenumeratę naszych publikacji, do władz oświatowych lub funduszy ochrony środowiska (gminnych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek. Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

Dokonując wpłat na nasze konto, zaznaczajcie, za co płacicie. Wpłaty nie opisane będziemy traktować jako dotacje! Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie na nie bez uzgodnienia.

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY
ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.

Jeżeli sam o sobie nie napiszesz - nikt o Tobie nie napisze! Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje grup i działań proekologicznych, "filozoficzne" i inne). Zaznaczajcie, czy materiał był wysyłany do innych redakcji, podpisujcie swe listy, teksty i grafiki, także adresem, zaznaczając jeżeli chcecie, aby wasz materiał czy adres pozostał tylko do wiadomości redakcji! Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość druku przekazanego materiału na łamach dowolnej swej publikacji papierowej czy elektronicznej, skróty, redakcję, nadanie własnego tytułu lub śródtytułów itd. z zachowaniem praw autorskich (nie płacimy honorariów autorskich).

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy!!! Nie gwarantujemy odpowiedzi na listy bez zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem!!! Nie pośredniczymy też w korespondencji z autorami publikowanych tekstów.

Mile widziane będą teksty esperanckie i anglojęzyczne. Grafikę oraz teksty (w edytorach: WW, AmiPro, Write, CW, TAG bądź jako ASCII) można przekazywać siecią komputerową lub na dyskietkach 3'' lub 5''. Gwarantujemy zwrot dyskietki niezależnie, czy materiał był zamówiony czy nie!!!

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

Przedruki z naszych wydawnictw są mile widziane (o ile w konkretnym przypadku nie zaznaczono inaczej), pod warunkiem podania źródła i nadesłania 1 egz. publikacji z przedrukiem. Prosimy o nadsyłanie wszelkich wzmianek o ZB!

Niestety, nie podejmujemy się kolportażu cudzych wydawnictw!!!

Autorzy reprezentują swe własne poglądy a nie poglądy redakcji i biorą odpowiedzialność za przytoczane informacje!

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, choć stara się sprawdzać ich rzetelność.

publikacje Wydawnictwa ZB można kupić/przeczytać:

BIAŁYSTOK

GDYNIA

JAROCIN

JASŁO

JAWORZNO

KATOWICE

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

NYSA

OPOLE

POZNAŃ

SOPOT

STARGARD SZCZ.

SZCZECIN

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

GRODKÓW

JELENIA GÓRA

KALISZ

KIELCE

KRAKÓW

ŁÓDŹ

OLSZTYN

OPOLE

POZNAŃ

SŁUPSK

Księgarnia Ratuszowa, Filmowa 5

ŚWIĘTOCHŁOWICE

TORUŃ

WAŁBRZYCH

WARSZAWA

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

ZIELONE BRYGADY
PISMO EKOLOGÓW

ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929

Adres: Wydawnictwo "Zielone Brygady" Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków

48/12/4222147, 4222264, 4295332 w.28, 29, 30 w.26, 22
zb@zb.most.org.pl http://gemini.most.org.pl/wydawnictwo_zielone_brygady/oferta.htm
http://akson.sgh.waw.pl/~ada/ZB ftp://main.tuniv.szczecin.pl/pub/amiga/scena/ziny/ZB

Konto: Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych nr 15401115-105428-27005-00

Redakcja: Andrzej Żwawa (red. naczelny), Marta Kowalewska (korekta), Agnieszka Bąk (przepisywanie)

NUMER ZŁOŻONO DO DRUKU 13.6.98

Wydano przy pomocy finansowej:CENA 1 ZŁ


Zielone Brygady nr 7 (109), 1-15 kwietnia 1998