Zielone Brygady nr 11 (113), 1-15 czerwca 1998


NR 11(113)/98
1-15 czerwca 1998
index 344850
ISSN 1231-2126

ZIELONE BRYGADY

PISMO EKOLOGÓW

W NUMERZE M.IN.:

nr 11/98W NUMERZE M.IN.:

Chora ziemia i jej leczenie 20

Czerwony śnieg 8

Czworonożna apokalipsa w Polsce… 3

"Die Polnische Schweine"… 50

Dobre wychowanie nie tylko ludzi 6

FLORA 30

Kilka słów na "Do widzenia"… 24

KLIMAT 13

Miłość wśród zwierząt 5

Nie dla psa kiełbasa (ciąg dalszy) 9

Nie wstydźmy się antropomorfizacji 4

Nowy dzień 9

Objawienie - nauki jastrzębia 47

Odpocznij sobie… 1

Odtwórca populacji sokoła
wędrownego 7

Od urzędników Twych na Ziemi
strzeż nas, Panie 38

REKLAMA 59

ROLNICTWO 10

Rower - power 26

Ryby, akty wykonawcze i gnioty 2

Samoańczycy, Greenpeace i znaczki 49

Trujący park 22

Uwaga na agroturystykę… 10

Wegetarianie przeciwko życiu?! 41

WODA 28

W takie dni dużo można zobaczyć 21

ZAGRANICA 36

ZDROWIE 16

Zwierzęta są szlachetniejsze
od niektórych ludzi 5

ORAZ STAŁE POZYCJE:

RAPORTY - RELACJE - SPRAWOZDANIA 60

POLEMIKI - OPINIE - KOMENTARZE 63

DONOSY I DONIESIENIA 68

OGŁOSZENIA 34, 70

ZAPOWIEDZI 35, 75

AUTORZY NUMERU:

Bocheński Jan 41

Borowiec Mateusz 44

Bryg Bogdan 9

Charnas Zbigniew 14

Dąbrowiecki Łukasz 38

Ginalski Andrzej 66

Gniduła Zuza 8

Kołacz Izabela 22

Konarski Bernard 16, 68

Kopliński Andrzej 3, 4, 5, 6, 7, 17-19, 20

Korbel Janusz 1

Kowalewska Marta 24

Łopata Jadwiga 10

Mirkowski Michał 26

Mysłajek Robert W. 60

Perkowski Tomasz 64

Pikul Bartosz 69

Poller Tomasz 50, 56, 63, 65

Sienicka-Kalmus Barbara 13

Sobański Przemysław 36

Sodolski Marek 47

Stokłasa Krzysztof "Bolek" 69

Tomczak Mariusz 33

Traczyk Kazimiera 34

Wawręty Robert 28

Wilanowski Tomasz 49

Wódz 21

Wróbel Mirosława 30

Wychowałek Krzysztof "Xpert" 2

Zubek Stanisław 29

Żółkiewski Krzysztof 9

GRAFIKA I ZDJĘCIA:

Gałęzowska Izabela 9, 19

Zandecki Łukasz okładka

ZASADY PRENUMERATY ZB

Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego w stopce. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB "od... do..." wraz z ilością egz.

Dwutygodnik "Zielone Brygady. Pismo ekologów" kosztuje w prenumeracie 2 zł/szt. (w tym koszt wysyłki na terenie kraju).

Jeśli zależy Wam na czasie, prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas o wiele dłużej i może opóźnić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek. Prosimy o pomoc w kolportażu naszych wydawnictw!

Sugerujemy podjęcie działań celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do naszych wydawnictw. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o prenumeratę naszych publikacji, do władz oświatowych lub funduszy ochrony środowiska (gminnych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek. Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

Dokonując wpłat na nasze konto, zaznaczajcie, za co płacicie. Wpłaty nie opisane będziemy traktować jako dotacje! Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie na nie bez uzgodnienia.

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY
ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.

Jeżeli sam o sobie nie napiszesz - nikt o Tobie nie napisze! Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje grup i działań proekologicznych, "filozoficzne" i inne). Zaznaczajcie, czy materiał był wysyłany do innych redakcji, podpisujcie swe listy, teksty i grafiki, także adresem, zaznaczając jeżeli chcecie, aby wasz materiał czy adres pozostał tylko do wiadomości redakcji! Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość druku przekazanego materiału na łamach dowolnej swej publikacji papierowej czy elektronicznej, skróty, redakcję, nadanie własnego tytułu lub śródtytułów itd. z zachowaniem praw autorskich (nie płacimy honorariów autorskich).

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy!!! Nie gwarantujemy odpowiedzi na listy bez zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem!!! Nie pośredniczymy też w korespondencji z autorami publikowanych tekstów.

Mile widziane będą teksty esperanckie i anglojęzyczne. Grafikę oraz teksty (w edytorach: WW, AmiPro, Write, CW, TAG bądź jako ASCII) można przekazywać siecią komputerową lub na dyskietkach 3'' lub 5''. Gwarantujemy zwrot dyskietki niezależnie, czy materiał był zamówiony czy nie!!!

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

Przedruki z naszych wydawnictw są mile widziane (o ile w konkretnym przypadku nie zaznaczono inaczej), pod warunkiem podania źródła i nadesłania 1 egz. publikacji z przedrukiem. Prosimy o nadsyłanie wszelkich wzmianek o ZB!

Niestety, nie podejmujemy się kolportażu cudzych wydawnictw!!!

Autorzy reprezentują swe własne poglądy a nie poglądy redakcji i biorą odpowiedzialność za przytoczane informacje!

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, choć stara się sprawdzać ich rzetelność.

publikacje Wydawnictwa ZB można kupić/przeczytać:

BIAŁYSTOK

GDYNIA

JAROCIN

JASŁO

JAWORZNO

KATOWICE

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

NYSA

OPOLE

POZNAŃ

SOPOT

STARGARD SZCZ.

SZCZECIN

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

GRODKÓW

GRUDZIĄDZ

JELENIA GÓRA

KIELCE

KRAKÓW

ŁÓDŹ

OLSZTYN

OPOLE

POZNAŃ

SIEDLCE

SŁUPSK

Księgarnia Ratuszowa, Filmowa 5

ŚWIĘTOCHŁOWICE

TORUŃ

WAŁBRZYCH

WARSZAWA

WROCŁAW

ZIELONE BRYGADY
PISMO EKOLOGÓW

ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929

Adres: Wydawnictwo "Zielone Brygady" Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków

48/12/4222147, 4222264, 4295332 w.28, 29, 30 w.26, 22
zb@zb.most.org.pl gemini.most.org.pl/wydawnictwo_zielone_brygady/oferta.htm
akson.sgh.waw.pl/~ada/ZB ftp://main.tuniv.szczecin.pl/pub/amiga/scena/ziny/ZB

Konto: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków nr 15401115-105428-27005-00, swift code swift ebos pl pw

Redakcja: Andrzej Żwawa (red. naczelny), Agnieszka Bąk

NUMER ZŁOŻONO DO DRUKU 5.8.98

Wydano przy pomocy finansowej:

CENA 1 ZŁ


Zielone Brygady nr 11 (113), 1-15 czerwca 1998