Zielone Brygady nr 14 (116), 16-31 lipca 1998


NR 14(116)/98
16-31 lipca 1998
index 344850
ISSN 1231-2126

ZIELONE BRYGADY

PISMO EKOLOGÓW

DROGA BITA

W NUMERZE M.IN.:

nr 14/98W NUMERZE M.IN.:

Boso, ale z reaktorem 39

Ekologia umysłu (część II)
- transformacja ustrojowa 9

Finansowanie projektów ekologicznych
w 1999 r. 12

Golizna wytrzebionych stoków
(przyczynek dziesiąty) 16

Groźba kapitalizmu 25

List otwarty do red. naczelnego ZB 11

Odsunąć ODGW od rzeki! 18

Olimpiada '2006, czyli potop… 3

Oświadczenie Forum Ekologicznego UW
ws. organizacji Zimowych Igrzysk
Olimpijskich Zakopane '2006 8

Ponownie nuklearne testy w USA! 39

Posły i ludzie
albo kultura i natura w rękach… 2

Prezentacje 14

Protesty do MKOl-u 4, 6

Stracona szansa szkoły 40

UNIA WOLNOŚCI 10

Walka o klimat 38

Wilki w Denali 19

Wniosek za zaporą i wniosek przeciw 15

Wśród zwierząt 21

Wysadzili zaporę we Francji 15

Wywiad z Julią Butterfly 1

Zagłada pienińskiej przyrody trwa,
czyli płazy do kasacji 17

Zioła zawsze dobre 42

ORAZ STAŁE POZYCJE:

RAPORTY - RELACJE - SPRAWOZDANIA 43

POLEMIKI - OPINIE - KOMENTARZE 44

RECENZJE 60

PREZENTACJE 14

DONOSY I DONIESIENIA 41, 67

OGŁOSZENIA 38, 70

ZAPOWIEDZI 75

AUTORZY NUMERU:

Czajkowski Przemysław 12

Czarnik Agnieszka 42

Denisiuk Zygmunt 4

Dobrowolski Dominik 45

Dorda Aleksander 61

Fiut Ignacy S. 60

Głogoczowski Marek 46

Guła Andrzej 25

J@ny 51

Karpińska Katarzyna 7

Konarski Bernard 41, 69

Kopliński Andrzej 21, 67

Lisiecki Tomek 55

Mysłajek Robert W. 43

Nacher Anna 6, 48, 49

Piaskowski Krzysztof 3, 44

Poller Tomasz 2, 9, 17

Sawicki Jerzy 4

Sobański Przemysław 1, 38, 39

Soros George 25

Styczyński Marek 48, 63

Surma Robert 67

Swolkień Olaf 52

Szkudlarek Piotr 10, 11, 14, 69

Szymczyk Aneta i Bartłomiej 40

Tomiałojć Ludwik 4

Waszkiewicz Mariusz 18

Wychowałek Krzysztof 50, 56

Zubek Stanisław 15, 16, 39

GRAFIKA I ZDJĘCIA:

Gach Jarosław 5, 14, 15,

16, 20, 24, 30, 35, 41, 42, 43, 44, 54, 59, 62, 66, 68, 69, 75, 76, okładka

Poller Tomasz 9

ZASADY PRENUMERATY ZB

Prosimy wypełnić przekaz, wpisując numer i nazwę konta podanego w stopce. Na odwrocie środkowego odcinka blankietu prosimy zaznaczyć, że wpłata dotyczy prenumeraty ZB "od... do..." wraz z ilością egz.

Dwutygodnik "Zielone Brygady. Pismo ekologów" kosztuje w prenumeracie 2 zł/szt. (w tym koszt wysyłki na terenie kraju).

Jeśli zależy Wam na czasie, prosimy o listowną informację o wpłacie - odcinek "dla posiadacza rachunku" wędruje do nas o wiele dłużej i może opóźnić realizację prenumeraty o miesiąc. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość dalszych zniżek. Prosimy o pomoc w kolportażu naszych wydawnictw!

Sugerujemy podjęcie działań celem zapewnienia sobie i innym bezpłatnego dostępu do naszych wydawnictw. Można np. zwrócić się do pobliskiej biblioteki o prenumeratę naszych publikacji, do władz oświatowych lub funduszy ochrony środowiska (gminnych, wojewódzkich etc.) o pokrycie kosztów lub dofinansowanie prenumeraty pisma, chociażby dla szkół, bibliotek. Pomożecie w ten sposób sobie i nam.

Dokonując wpłat na nasze konto, zaznaczajcie, za co płacicie. Wpłaty nie opisane będziemy traktować jako dotacje! Starych numerów redakcja zwykle nie posiada, więc nie płaćcie na nie bez uzgodnienia.

I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY
ZA OBIEG INFORMACJI EKOLOGICZNEJ!

ZB służą wymianie informacji i poglądów między "firmami" szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie "centrum", integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.

Jeżeli sam o sobie nie napiszesz - nikt o Tobie nie napisze! Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych "imprez" oraz opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje grup i działań proekologicznych, "filozoficzne" i inne). Zaznaczajcie, czy materiał był wysyłany do innych redakcji, podpisujcie swe listy, teksty i grafiki, także adresem, zaznaczając jeżeli chcecie, aby wasz materiał czy adres pozostał tylko do wiadomości redakcji! Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość druku przekazanego materiału na łamach dowolnej swej publikacji papierowej czy elektronicznej, skróty, redakcję, nadanie własnego tytułu lub śródtytułów itd. z zachowaniem praw autorskich (nie płacimy honorariów autorskich).

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy!!! Nie gwarantujemy odpowiedzi na listy bez zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem!!! Nie pośredniczymy też w korespondencji z autorami publikowanych tekstów.

Mile widziane będą teksty esperanckie i anglojęzyczne. Grafikę oraz teksty (w edytorach: WW, AmiPro, Write, CW, TAG bądź jako ASCII) można przekazywać siecią komputerową lub na dyskietkach 3'' lub 5''. Gwarantujemy zwrot dyskietki niezależnie, czy materiał był zamówiony czy nie!!!

Przesyłajcie także własne wydawnictwa, ulotki, plakaty, grafiki, zdjęcia oraz wycinki z prasy, zwłaszcza lokalnej.

Przedruki z naszych wydawnictw są mile widziane (o ile w konkretnym przypadku nie zaznaczono inaczej), pod warunkiem podania źródła i nadesłania 1 egz. publikacji z przedrukiem. Prosimy o nadsyłanie wszelkich wzmianek o ZB!

Niestety, nie podejmujemy się kolportażu cudzych wydawnictw!!!

Autorzy reprezentują swe własne poglądy a nie poglądy redakcji i biorą odpowiedzialność za przytoczane informacje!

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, choć stara się sprawdzać ich rzetelność.

publikacje Wydawnictwa ZB można kupić/przeczytać:

BYDGOSZCZ

GDAŃSK

GRODKÓW

GRUDZIĄDZ

JELENIA GÓRA

KIELCE

KRAKÓW

ŁÓDŹ

OLSZTYN

OPOLE

POZNAŃ

SIEDLCE

SŁUPSK

Księgarnia Ratuszowa, Filmowa 5

ŚWIĘTOCHŁOWICE

TORUŃ

WAŁBRZYCH

WARSZAWA

WROCŁAW

BIAŁYSTOK

GDYNIA

JAROCIN

JASŁO

JAWORZNO

KATOWICE

KRAKÓW

LUBLIN

ŁÓDŹ

NYSA

OPOLE

POZNAŃ

SOPOT

STARGARD SZCZ.

SZCZECIN

TORUŃ

WARSZAWA

WROCŁAW

ZIELONE BRYGADY
PISMO EKOLOGÓW

ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929

Adres: Wydawnictwo "Zielone Brygady" Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków

48/12/4222147, 4222264, 4295332 w.28, 29, 30 w.26, 22
zb@zb.most.org.pl gemini.most.org.pl/zb ftp.tuniv.szczecin.pl/pub/amiga/magi/zielonebrygady

Konto: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków nr 15401115-105428-27005-00, swift code swift ebos pl pw

Redakcja: Andrzej Żwawa (red. naczelny), Agnieszka Bąk

NUMER ZŁOŻONO DO DRUKU 13.9.98

Wydano przy pomocy finansowej:

CENA 1 ZŁ


Zielone Brygady nr 14 (116), 16-31 lipca 1998