Zielone Brygady nr 14 (116), 16-31 lipca 1998


IV "WILCZY WARSZTAT"

W drugiej połowie sierpnia br. odbył się w Puszczy Białowieskiej już czwarty z kolei "Wilczy Warsztat". Warsztat zorganizowany został przez Stowarzyszenie dla Natury "WILK" i Zakład Badania Ssaków PAN, przy współpracy Białowieskiego Parku Narodowego, który użyczył na potrzeby zajęć salę swojego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej.

W warsztacie wzięło udział 14 osób, przeważnie będących członkami SDN "WILK". Warsztatowicze zjechali z odległych nieraz regionów Polski - Oleśnicy, Warszawy, Śremu, Żywca, Tarnowa, ale także z bliższych Białowieży - Białegostoku, Hajnówki, Łosic, Siedlec i Narwi. Gościliśmy również jedną osobę z Francji.

Wykłady prowadzili: doc. dr hab. inż. Włodzimierz Jędrzejewski i dr inż. Bogumiła Jędrzejewska z ZBS PAN oraz mgr Sabina Nowak i Robert W. Mysłajek z SDN "WILK". W przeprowadzaniu zajęć terenowych pomagali również inni pracownicy ZBS PAN.

Uczestnicy warsztatu poznali: historię populacji wilka w Puszczy Białowieskiej w przeciągu ostatnich 150 lat, wyniki prowadzonych przez ZBS PAN badań nad - składem diety, organizacją przestrzenną, różnymi aspektami drapieżnictwa i innymi elementami ekologii wilka na obszarze puszczy. Zaprezentowano również wykłady traktujące o wybranych aspektach biologii i etologii wilka, o jego rozmieszczeniu w Polsce i na świecie, o wynikach badań nad wilkiem prowadzonych w Bieszczadach, Beskidach Zachodnich i na Biebrzy, o problemach związanych z ochroną wilka itp.

Większość warsztatu wypełniły dzienne i nocne zajęcia terenowe prowadzone w puszczańskich ostępach - tropienie, wyszukiwanie śladów, słuchanie wycia itd.

Część warsztatowiczów pozostała jeszcze po zakończeniu zajęć, by pomagać w badaniach nad wilkami.

Kolejne "Wilcze Warsztaty" odbędą się zimą, najprawdopodobniej w Beskidach Zachodnich. Połączone będą z tropieniem także i innych drapieżników, m.in. rysi. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

"Wilcze Warsztaty" prowadzone są w ramach projektu "Wilcza Sieć", finansowanego ze środków własnych SDN "WILK" oraz dotacji i darowizn udzielonych przez: Fundację "Partnerstwo dla Środowiska", European Natural Heritage Fund EURONATUR, International Wolf Federation, UK Wolf Conservation Trust, The Wolf Society of Great Britain, Roberta Lyle'a i inne osoby prywatne.

Robert W. Mysłajek
Stowarzyszenie dla Natury "WILK"
Górska 69
43-376 Godziszka
0-33/17-60-90
sabina@wolf.most.org.pl
rys. Jarek Gach


Zielone Brygady nr 14 (116), 16-31 lipca 1998