Zielone Brygady nr 14 (116), 16-31 lipca 1998


UNIA WOLNOŚCI

Unia Wolności jest jedną z partii politycznych. W Deklaracji Programowej Unii Wolności czytamy:

V. ŚRODOWISKO I ROZWÓJ

Uformowanie nowej równowagi: człowiek - środowisko, staje się jednym z podstawowych warunków przeżycia i rozwoju przyszłych pokoleń. Polska powinna wkroczyć na drogę zharmonizowanego z otoczeniem rozwoju społeczeństwa - na drogę ekorozwoju. Ochrona środowiska, zajmująca ważne miejsce w polityce państwa, to przede wszystkim przerwanie marnotrawienia nieodnawialnych zasobów naturalnych i przejście do rozwoju zrównoważonego pod tym względem. Powodzenie zamiarów w tym zakresie zależy od wprowadzenia czystych technologii, rozwoju produkcji zdrowej żywności, umiejętności zagospodarowania odpadów, ochrony ojczystej przyrody i krajobrazu oraz oszczędności w wykorzystywaniu energii. Nie mniejsze znaczenie przywiązujemy do edukacji ekologicznej i gwarancji prawa do życia w zdrowym środowisku oraz rozwoju pozarządowych organizacji ekologicznych.

Przewodniczącym UW jest Leszek Balcerowicz. Kontakt:

Unia Wolności
* Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
) 0-22/827-60-86
2 0-22/827-78-51
: unia@saxon.pip.com.pl
: www.uw.org.plPosłowie Członkowie
Klubu Parlamentarnego Unii Wolności:

Balcerowicz Leszek

Borusewicz Bogdan

Braun Juliusz

Bryłowski Paweł

Ciemniewski Jerzy

Cycoń Marian Adam

Czech Mirosław

Drzewiecki Mirosław Michał

Działoszyński Karol

Fiedorowicz Czesław

Folwarczny Andrzej

Frasyniuk Władysław

Gawlik Radosław

Geremek Bronisław

Godzik Jerzy

Góralska Helena

Imiołczyk Barbara

Jasna Zbigniew

Jarmuziewicz Tadeusz

Kilimek Jan

Koralewski Jerzy

Kracik Stanisław

Król Jan

Krzyżanowska Olga

Kuroń Jacek

Lassota Józef

Lewandowski Janusz

Lewandowski Piotr

Lipowicz Irena

Lityński Jan

Madej Jerzy Stanisław

Mazowiecki Tadeusz

Nowina-Konopka Piotr

Onyszkiewicz Janusz

Osiatyński Jerzy

Ostrowski Ryszard Andrzej

Piskorski Paweł

Potocki Andrzej

Puzyna Włodzimierz

Radziszewska Elżbieta

Rulewski Jan

Schetyna Grzegorz

Staniszewska Grażyna

Staręga-Piasek Joanna

Suchocka Hanna

Syryjczyk Tadeusz

Szczygielski Kazimierz

Szejnfeld Adam Stanisław

Śledzińska-Katarasińska Iwona

Wende Edward

Wielowieyski Andrzej

Wierchowicz Jerzy

Wujec Henryk

Wyrowiński Jan

Zając Jerzy Grzegorz

Zawiła Marcin

Zieliński Marek

Zieliński Tadeusz Jacek

Przewodniczący Klubu: Tadeusz Syryjczyk. Kontakt:

Unia Wolności - Klub Parlamentarny
Sejm
* Wiejska 8
00-902 Warszawa
) 0-22/694-25-00
kpuw@sejm.gov.pl
www.sejm.gov.pl

Unia Wolności wraz z AWS-em tworzą koalicję, która utworzyła rząd. Członkiem UW sprawującym najwyższy urząd jest Leszek Balcerowicz - wicepremier i minister finansów. Kontakt:

Ministerstwo Finansów
* Świętokrzyska 12
00-179 Warszawa
) 0-22/694-55-55

mgr Piotr Szkudlarek
szkud@wp-pwn.com.pl
0-601/80-40-18
0-22/631-48-12 w. 26

LIST OTWARTY DO REDAKTORA NACZELNEGO ZB

Rok temu na łamach ZB przetoczyła się ożywiona dyskusja na temat udziału zielonych w wyborach parlamentarnych.*) Myślę, że rok to na tyle obszerny okres czasu, że warto poprosić P.T. Czytelników o podsumowanie tego okresu: czy dokonane wybory były prawidłowe? Czy spełnione zostały obietnice? Czy jest lepiej i jak bardzo?… A może jest gorzej?

Jestem zdania, że taka analiza obecnej sytuacji będzie bardzo przydatna, wzbogaci nasze doświadczenie polityczne i pozwoli dokonać lepszego wyboru w nadchodzących wyborach samorządowych.

Z pozdrowieniami

mgr Piotr Szkudlarek
szkud@wp-pwn.com.pl
0-601/80-40-18
0-22/631-48-12 w. 26

*) Por. m.in.:


Zielone Brygady nr 14 (116), 16-31 lipca 1998