Strona główna 

ZB nr 6(12)/90, Czerwiec '90

DONOSY I DONIESIENIA

W czwartek 26 kwietnia z inicjatywy PKE okręgu Małopolska odbyła się dyskusja na temat "Co dalej z Tatrami". Najwięcej kontrowersji budzie projekt powstania wielkiej stacji klimatycznej w Zakopanem oraz szeregu wyciągów w rejonie Kasprowego Wierchu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ekologów: Partia Zielonych, PKE, LOP i inni, oraz przedstawiciele lobby narciarskiego z Zakopanego oraz Naczelnik Miasta i Gminy Zakopanego.
Jak zwykle w takich dyskusjach rozmowa odeszła daleko od tematu zaproponowanego na początku. Długie demagogiczne monologi i nic nie wnoszące oświadczenia sprawiały wrażenie, że każdy chciał pokazać siebie a nie zapowiadaną tragedię Tatr i Zakopanego.

(kk)

początek strony

W TATRACH BĘDZIEMY BRONIĆ PRAWA

W czwartek 26 kwietnia odbyła się w krakowskim Klubie Ekologicznym dyskusja na temat planów zagospodarowania rejonu Kasprowego Wierchu. Były przedstawiane racje za i przeciw. Stanowiska ekologicznego bronili między innymi pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wśród nich szczególnie celnie określił problem dr Mirek "...plany te są sprzeczne z ustawą o ochronie przyrody..." Na tym tle szczególnie dobrze zabrzmiało nasze stanowisko - stanowisko Grupy "Vatra" i "WiP" Zakopane "... Nie jesteśmy terrorystami, nie będziemy podkładać bomb, ale na budowę kolejek i wyciągów w Parku Narodowym nie pozwolimy. Zrobimy wszystko, żeby taką budowę zablokować, nie jesteśmy terrorystami, lecz przeciwnie - jesteśmy obrońcami prawa ..."

Maciej Tuora

początek strony

UWAGA - PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ NA KOŁACH

Pismo Dio Christengemeinschaft, ukazujące się w Stuttgarcie, podało w numerze marcowy, że w naddunajskim mieście Traubigen znajduje się do dzisiaj na terenach wojskowych pociąg z groźnym ładunkiem. Po awarii w Czarnobylu radioaktywna chmura przeszła również nad terenem Bawarii. Za radą władz zebrano wówczas mleko, pochodzące z dni największego skażenia i przerobiono na sery. Właśnie bowiem do mleka trafiła znaczna część substancji radioaktywnych, które osiadły na trawach. Substancje te skoncentrowały się nie w masie sera. lecz w serwatce. Serwatkę następnie odwodniono i tym proszkiem wypełniono worki, a te załadowano do pociągu. Pociąg ten stoi do dzisiaj w Traubingen, a jego przetrzymywanie kosztuje dziennie 4 tys. marek. Wiadomość ukazała się w artykule o kosztach energii elektrycznej.
My możemy dodać jeszcze pytanie: jakie będą przyszłe miejsca składowania tego promieniotwórczego ładunku (trzykrotna koncentracja substancji radioaktywnej)?

Maciej Tuora
WiP - Zakopane

początek strony

Podkarpackie Zakłady Rafineryjne w Jaśle rozpoczęły przed ok. miesiącem produkcję nowego "specjału" godzącego w zdrowie i życie mieszkańców Jasła - azbestu. Dyrektor tego zakładu zatyka buzie oponującym lekarzom informując, iż jego zakład przeznaczył w ubiegłym roku 5 mln zł. na rehabilitację. Nie sposób nie zadać sobie pytania: Ilu mieszkańców Jasła wyjechało dzięki Rafinerii na drugi świat? Życie jednej choćby osoby warte jest z pewnością więcej niż rzucone dla spokoju sumienia pieniądze. Najwyższy czas, by dyrekcja PZR w Jaśle podjęła także konkretne działania na rzecz ochrony środowiska, a nie raczyła opinii publicznej doraźnymi inwestycjami.

Andrzej Laskowski
REFA - Jasło

początek strony

19 maja w Warszawie WiP i Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Indian organizują pod ambasadą kanadyjską akcję protestacyjną przeciwko rozbudowie baz wojskowych i lotem na niskich wysokościach samolotów NATO na północy Kanady. Niszczą one środowisko, płoszą zwierzynę i podcinają podstawy egzystencji mieszkańców kanadyjskiej Północy (głównie Indian i Eskimosów). Jest to część międzynarodowej akcji grup proindiańskich, ekologicznych i pokojowych z Europy i Ameryki Pn. prowadzonej od kilku lat w wielu krajach, w tym - po raz pierwszy - w Polsce.

Marek Nowocień

początek strony

JEŻELI WEEKEEND TO TYLKO W JABŁONNEJ

W dniach 11 - 13 maja br w ośrodku PAN w Jabłonnej pod Warszawą odbyło się sympozjum naukowe pod hasłem: "Świadomość i Etyka Ekologiczna". Zorganizowała je Monika Jędrzejewska z Uniwersytetu Warszawskiego z inspiracji prof. Henryka Skolimowskiego - twórcy jednego z nurtów filozofii ekologicznej, autora m.in. takich publikacji jak "Eco - Theology", "Desting New Tactics for Living" czy przetłumaczonej na język polski "Nadzieja matką mądrych" (W-wa 1989, ZBZ "Sangha").
Na sympozjum reprezentowane były różne dyscypliny naukowe i różne nurty światopoglądowe. Pomimo odmiennych punktów widzenia ekoetyki i świadomości ekologicznej starano się znaleźć płaszczyznę wspólnych wartości. Chyba się to udało, bo prof. Skolimowski podjął starania o utworzenie na Wydziale Filozoficznym UW katedry etyki ekologicznej.
Prócz ścisłego grona naukowców w spotkaniu uczestniczyli też: Janusz Korbel z Pracowni ... oraz o. Stanisław Jaromi z REFA - Kraków oraz, w charakterze obserwatorów, przedstawiciele Fundacji Zielonych z Krakowa.

Marcin Stoczkiewicz
FZ Kraków

Prezentowany w bieżącym numerze ZB referat "O prawdziwie głębokiej ekologii" nie został wygłoszony na sesji na wskutek tremy autora (aż)

początek strony

OBIADKI U WALDUSIA

Krakowskie Towarzystwo Zwolenników Wegetarianizmu działającego przy Krakowskim Ośrodku Zen wystąpiło z konkretną inicjatywą - ruszyła od dawna zapowiadana i oczekiwana stołówka wegetariańska. Każdy kto nie przepada za mięsem, lub preferuje warzywka z uprawy biodynamicznej podane wg chińskiej zasady opartej na znajomości pięciu elementów może wykupić abonament i w miłej atmosferze i w miłym towarzystwie pałaszować te dary Matki Ziemi, uzupełniając braki witamin i soli mineralnych w swoim nadwątlonym organizmie.
Autor pomysłu i zarazem szef kuchni Waldek Stojecki zaprasza wszystkich chętnych, zarówno ortodoksyjnych wegetarian jak i sympatyzujących z tą dietą na pożywny posiłek - codziennie (oprócz sobót i niedziel) w Krakowskim Ośrodku Zen ul. Bogusławskiego 2/18a. w godz. 1300-1500. Raczej pożądanym byłoby zgłoszenie się przynajmniej dzień wcześniej do Waldka lub przedzwonienie pod numer 218681.

Życzę smacznego

Marek Wojtaszek

początek strony

VESAK

20 maja po trzydniowej praktyce Yong Meang Jon Jin w Krakowskim Ośrodku Zen odbyło się doroczne święto oświecenia Buddy. Oprócz Nauczyciela Dharmy Ji Do Poeb Sa Nima Do Ama brali udział przedstawiciele szkoły Karma Kagyu i bracia z zakonów katolickich, oraz - zupełnie oficjalnie - Federacja Zielonych. Nie mogło być inaczej, skoro już od miesiąca zieloni i zenki spotykają się codziennie na obiadkach u Waldusia. W czasie ceremonii oficjalnej była modlitwa "Pod Twoją obronę" ... oraz do Tary, było śpiewanie Tantry Serca i "Kwan Seum Bosal", formalna mowa Dharmy, oraz cztery ślubowania. z których pierwsze spróbuję zacytować: "Choć niezliczone są czujące istoty, ślubuję je wszystkie wyzwolić".
W części artystycznej wystąpił wirtuoz gitary klasycznej Adam Zalas z latynoskim repertuarem. Co do zapowiedzianego meczu piłkarskiego "Buddyści - Chrześcijanie", trzeba odnotować pierwszy w historii sukces buddystów - wskutek walkoweru kapucynów, którym nie odpowiadała pora rozgrywek.
Najbardziej podobało mi się, gdy po wspólnym posiłku kończącym UMJJ nauczyciel (zresztą nie tylko on) nalał na swój talerz trochę herbaty z kubka, myjąc go w ten sposób, po czym zawartość talerza wypił. Być może niedługo będziemy musieli się tego nauczyć i przyzwyczaić.

(aż)

początek strony

W jednym z poprzednich nrów ZB donieśliśmy o ginących mrówkach w Rycerce Górnej, o planowanej rafinerii w Oświęcimiu i wtłaczaniu ścieków do górotworu w sanatorium w Wiśle. Niedługo potem w bielskiej "Kronice Beskidzkiej" ukazał się artykuł zarzucający mi nierzetelność (co bardzo ucieszyło podpisanego poniżej autora donosów). Niestety… Okazało się, że górnicy z Brzeszcz oczyszczając trasę wyciągu z pniaków, potraktowali je dynamitem, co zdecydowanie nie wyszło na zdrowie mrówkom - ponad 50 mrowisk uległo zniszczeniu.
Z kolei technokraci "ekolodzy", znani nam z Bestwiny, postanowili poprawić stan atmosfery w Oświęcimiu i podjęli konkretne działania celem ulokowania w nim rafinerii. (Umowa o współpracy z Zakładami Chemicznymi Oświęcim, ekspertyza lokalizacyjna na Politechnice Gliwickiej.)
Jak na razie do górotworu w Ustroniu nie tłoczy się ścieków, ale... obym się mylił.

(pr)

początek strony

... w sprawie Pienin - zupełnie nie rozumiem tego co się dzieje - trwonienia energii i walenie na oślep, gdy tymczasem tutaj, w Nowym Sączu spokojnie wydano (?) brakujące od początku budowy pozwolenie wodno-prawne (bez którego budowa była dotąd właściwie nie zalegalizowana). W tej sytuacji nie podejmuję się organizacji niczego w tej sprawie, gdyż jest tyle pięknych miejsc na obozy i ogniska studenckie... W sprawie Prehyby działam z małą grupką miejscowych i są pewne wyniki - napiszę o tym w najbliższym czasie...

Marek Styczyński

początek strony

SPEKTAKULARNA GŁODÓWKA

Od 17. IV. w Areszcie Śledczym w Gdańsku trwa protest głodowy grupy ok. 400 więźniów. Dopiero po tygodniu jego trwania ogłoszono listę postulatów. Dominują w niej żądania poszerzenia przywilejów i uprawnień dla więźniów. Jest także punkt o jak najszybszym usunięciu z Aresztu chorych na AIDS (których tam zresztą nie ma - jak poinformował nas ppłk. H. Biegalski, Naczelnik A. Ś. … przebywa za to na ściśle odizolowanym oddziale 10 nosicieli tej choroby).
Protestujący nie utworzyli własnego przedstawicielstwa oraz odmawiają podjęcia rozmów z władzami penitencjarnymi.

początek strony

Z okazji rocznicy Czarnobyla:

"Belfer"

początek strony

16. V. w Warszawie, przy ul. Mysiej 2 odbyło się spotkanie przedstawicieli francuskiej firmy Celege z polskimi atomistami w sprawie kontynuowania przez nią budowy EJ "Żarnowiec". Firma ta wybudowała już kilka elektrowni jądrowych we Francji i nie tylko, i zapewnia o bezawaryjności wykonywanych przez siebie prac. Spotkaniu towarzyszyła pikieta wystawiona przez Społeczny Instytut Ekologiczny, warszawski WiP, "Wolę być" z Gdańska i Szczecina i Krakowską Grupę Federacji Zielonych. Uczestnicy pikiety wzięli też udział ww. spotkaniu.

Tomasz Machowski
Krakowska Grupa Federacji Zielonych

początek strony

Jak na razie lobby atomowe bierze górę w TV i niektórych innych publikatorach... Wiemy też, iż wcale nie ustały prace na terenie, podobno zamkniętej definitywnie, EJ "Warta" w Klempiczu.

Nina B. Milewska
KKW NSZZ "S"




ZB nr 6(12)/90, Czerwiec '90

Początek strony