Strona główna 

ZB nr 6(12)/90, Czerwiec '90

POMÓŻMY DZIECIOM
POMÓŻMY RODZICOM
POMÓŻMY LASOM

Mamy w Polsce ok. 8 mln dzieci i młodzieży uczącej się. Każde z dzieci potrzebuje co roku ok. 15 podręczników (nie licząc ćwiczeń). Przy obecnych, horrendalnych cenach papieru koszt zakupu kompletu książek do nauki może przekroczyć 100 tys. zł. A przecież w niektórych rodzinach jest troje i więcej dzieci. Na domiar złego niedawno odstąpiono (pod naciskiem lobby drukarskiego?) od systemu wypożyczania książek w szkołach (na rzecz samodzielnego zakupu w księgarniach). Ciągłe zmiany programów nauczania, a wraz z nimi podręczników dopełniają obrazu zbliżającej się z nowym rokiem szkolnym tragedii. W związku z powyższym, jedynym rozwiązaniem tego problemu (na miarę obecnego kryzysu) jest:

  1. Powrót do rozwiązań umożliwiających każdemu uczniowi wypożyczenie podręczników w bibliotece szkolnej (i to nie tylko ze swojego rocznika, a także z poprzednich i następnych).
  2. Wstrzymanie prac nad nowymi wersjami podręczników (z wyjątkiem historii?) do czasu zmiany relacji pomiędzy cenami książek a płacami.
  3. Bezwzględne egzekwowanie właściwej jakości podręczników (twarda obwoluta, strony szyte, a nie klejone).
Jednocześnie zwracam się do uczniów o przekazanie podręczników swoim młodszym kolegom lub do bibliotek szkolnych. Pomagając sobie wzajemnie łatwiej przetrzymamy kryzys. Sądzę, że zapewnienie każdemu dziecku podręczników jest równie ważne, jak zapewnienie mu obiadu w szkole. Jestem pewien, że przyjęcie proponowanych rozwiązań pozwoli także zaoszczędzić wiele ton papieru i hektarów lasu.

Piotr Rymarowicz
ZB nr 6(12)/90, Czerwiec '90

Początek strony