jak zmniEJSZYĆ SWÓJ PODATEK???

Poznaj siłę
swoich pieniędzy!

Mamy przykrą wiadomość! Przepisy mówią, że do 30.4.99 musisz rozliczyć swe osobiste dochody z Urzędem Skarbowym. Ale jest i dobra informacja. Zamiast płacić podatki państwu, możesz przeznaczyć je na szlachetny cel! Jednym słowem - i Ty możesz zostać sponsorem! I to sponsorem Wydawnictwa "Zielone Brygady"! Tak więc już teraz pomyśl o swym podatku!

Jeżeli:

- zmień to już teraz!

Jeszcze tylko do końca roku możesz przekazać na szczytne cele do 10% swych tegorocznych dochodów brutto (tj. mniej więcej równoważnik średnich miesięcznych dochodów) za r. 1998. Darowiznę na rzecz ZB możesz odliczyć od podstawy opodatkowania.

Przykład. Rocznie zarabiasz brutto 10 000 zł (100 mln starych złotych). Albo od razu płacisz państwu aż 1 900 zł i nie wiesz, co się dzieje z tą kwotą (może pójść na produkcję min przeciwpiechotnych, które zabijają dzieci), albo możesz przekazać na pożyteczne cele 1 000 zł (albo i więcej, ale do odpisu liczy się tylko 10% podstawy opodatkowania), a państwu tylko 1 710 zł, czyli całe 190 zł mniej i to bez walki. Tak więc w łatwy sposób zdobyłeś pewność, na co zostanie wydana duża część Twego podatku.

To prawda, że suma darowizny i pomniejszonego podatku będzie o 810 zł większa, niż gdybyś darowizny nie wykonał, ale możesz na to spojrzeć z drugiej strony: zmuszasz państwo, aby dopłaciło 19% (jeżeli jesteś w innej skali podatkowej, to procent "wymuszony" od państwa jest inny*)) do Twej darowizny na rzecz ZB (co prawda dopłaci z Twych podatków, ale przynajmniej wiesz, komu i na co płacisz).

Możesz nie mieć jednak 1 000 zł do darowania na ekologię. Odpisz więc na szczytne cele 100 zł. Realnie suma podatku i darowizny wzroście tylko o 81 zł. Gdybyś przekazał 10 zł, to "dołożysz" tylko 8,1 zł.

dochód roczny brutto

podatek 19% przed odpisem

darowizna

podatek
po odpisie

podatek + darowizna

10 000

1 900

1 000

1 710

2 710

10 000

1 900

100

1 881

1 981

10 000

1 900

10

1 898,1

1 908,1

Wypełnij załączony obok kwit, a tekst umowy zamieszczony na odwrocie powiększ i powiel 2 x, wypełnij, podpisz i wyślij wraz z kopią dowodu wpłaty pod adresem:

Wydawnictwo "Zielone Brygady"
* Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków

Niezwłocznie po otrzymaniu podpiszemy go i wyślemy Ci, abyś mógł dopełnić nałożonych przez państwo formalności. W razie trudności służymy radą. Na życzenie możemy umieścić Cię na liście sponsorów ZB. Otrzymasz też prezent w postaci jednej z naszych publikacji. Pamiętaj - nic nie tracisz, wręcz możesz uzyskać ulgę podatkową, a Wydawnictwo - sponsora i niezależność finansową (tak, tak, od ziarnka do ziarnka, a zbierze się miarka).

Jeżeli sam nie jesteś podatnikiem, możesz zasugerować darowiznę na rzecz ZB swoim rodzicom, znajomym, krewnym...

*) Np. 30% i 40% a w wypadku firm 35% podatku. Firmy także mogą sobie odliczyć 10% darowizny czy koszty reklamy od podstawy opodatkowania.

rys. Anna Rusin

#

UMOWA DAROWIZNY
NA CEL OCHRONY ŚRODOWISKA

Kraków, dnia

Ja

urodzony(a) dn. w

legitymujący(a) się dowodem osobistym nr

pesel oświadczam, że ofiarowuję na cel ochrony środowiska naturalnego dla Wydawnictwa "Zielone Brygady", ul. Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków (działającego w ramach Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie RF 1518 NIP 676-10-21-929)

kwotę zł, słownie zł

W imieniu Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych potwierdzam przyjęcie ww. kwoty darowizny i oświadczam, że zostanie ona przeznaczona na cele ochrony środowiska naturalnego.

darczyńca

w imieniu obdarowanego

Andrzej Żwawa

pełnomocnik Zarządu FWIE ds. Wydawnictwa ZB

Pieczęć

"

rys. Jarosław Gach

Wydawnictwo "Zielone Brygady"
* Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków
) 48/12/422-21-47, 422-22-64, 429-53-32 w. 28, 29, 30
2 48/12/422-21-47, 422-22-64, 429-53-32 w. 26, 22
: zb@zb.most.org.pl
: http://gemini.most.org.pl/zb : ftp://gemini.most.org.pl/zb