chlubna hańba,
czyli hiszpański rekord

Do 16.11.br. w Hiszpanii stoczono 963 walki byków, co jest liczbą rekordową. Dla porównania - w poprzednim roku odbyło się tam o 100 walk mniej. A sezon trwa... Ma to związek z uruchomieniem w okolicach Madrytu aren krytych, które wydłużyły sezon.

Ł Na podstawie: radio ZET, 16.11.98 ą 1400.

gniazda na zbiornikach

Przy Zakładach Azotowych w Puławach, a dokładniej przy zakładowych zbiornikach z ciepłą wodą zagnieździły się dwie pary orłów bielików. Oprócz nich zimuje tam też pół tysiąca kaczek i kilkadziesiąt łabędzi.

4 Na podstawie: "Trybuna" z 24.11.98.

kolejny wyrok

600 zł kary + 100 zł dla TOZ-u za zastrzelenie psa ma zapłacić myśliwy ze wsi Dubowo. Twierdzi on, że pies dusił (?) mu kury. Zabójca zapowiedział, że będzie się odwoływał. Miejmy nadzieję, że zakończy się to wyższą karą.

4 Na podstawie: "Trybuna" z 24.11.98 oraz - "Rzeczpospolita" z 24.11.98.

powrót wściekłych krów

23.11.98 ministrowie rolnictwa poszczególnych krajów Unii Europejskiej przegłosowali zniesienie ogólnoświatowego zakazu eksportu brytyjskiej wołowiny.

4 Na podstawie: "Trybuna Śląska" z 24.11.98.

Tucz gęsi

Senator Józef Frączek z AWS (Agenda Wszechdewotów Sarmackich) domaga się moratorium do roku 2008 na zakaz tuczu kaczek i gęsi. 24.11.br. urządził on w sejmie akcję promocyjno-reklamową dla tegoż procederu. Argumenty, które przedstawił, były zbijane nie tylko przez ekologów, ale i przez członków SLD, UW i naukowców zajmujących się sprawą. Oto fragment wypowiedzi prof. Stanisława Kafla:

Nie ma wątpliwości, że ptakom tym zadawane są cierpienia fizyczne (...) Mięso takich zwierząt może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

4 Na podstawie: "Trybuna" z 25.11.98.

w państwie d...kracji

W nocy 21-22.11. zmarło w naszym kraju w wyniku mrozów kilku bezdomnych. I pewnie właśnie dlatego dworce wielu miast były pomiędzy północą a 400 nad ranem zamknięte dla nie posiadających ważnych biletów. A noclegownie były przepełnione...

Ł Na podstawie: RMF, 22.11.98.

jeszcze o bezdomnych

Dwa dni później nasz ukochany minister pracy orzekł, że postara się (podkreślenie autora) wygospodarować środki na pomoc dla najbiedniejszych, nie wykluczył (jw.) też, że oddłuży 2 (słownie: dwie - cóż za hojność!) noclegownie.

4 Na podstawie: "Rzeczpospolita" z 24.11.98.

Eee... tego... Wiwat minister! Wiwat diety poselskie! Wiwat drogie reformy i wiwat olimpiada!... ups... chyba się zagalopowałem... przecież to nie rządu wina, że naród chce utopić kasę w igrzyskach.

Nawiasem, to Wigilia za pasem. Wesołych świąt "panie" Ministrze. Najlepiej na świeżym powietrzu (tym bardziej, że działa ono trzeźwiąco).

7 ´ Marcin "Narciarz" Opolski

 

PRACOWNIA WYGRYWA W SĄDZIE - UŻYTKOWANIE WYCIĄGU
NA PILSKU NIEZGODNE Z PRAWEM

Tak orzekł 16.11.98 Naczelny Sąd Administracyjny, który rozpatrywał skargę Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. Wyrok dotyczy wyciągu (nr 8 z Hali Miziowej na Kopiec) znajdującego się powyżej granicy lasu, czyli na obszarze, na którym uprawianie narciarstwa prowadzi do największych spustoszeń w przyrodzie. Nie znane jest jeszcze uzasadnienie wyroku. Jednak oczywiste jest, co zresztą potwierdziła rozprawa w sądzie, że nieszczęsne decyzje urzędów rejonowego i wojewódzkiego rażą jednostronnością, brakiem poszanowania (łagodnie mówiąc!) prawa, i to nie tylko ochrony przyrody, ale również np. budowlanego. Wyrok NSA jest ostateczny i obowiązuje od dnia ogłoszenia.

Grzegorz K. Wojsław
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
27.11.98

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

W tym rejonie poziom Bałtyku obniżył się o pół metra. Jest to wynik silnych wiatrów południowych. Pozwala to zorientować się co do zmian ukształtowania brzegu i szkód wyrządzanych przez morze.

***

Ruszyła budowa lądowego odcinka podmorskiego kabla energetycznego polsko-szwedzkiego. Na lądzie będzie miał on 12,5 km długości, a po dnie Bałtyku - ponad 200 km. Stacja przekaźnikowa mieścić się będzie w pobliżu Wierzbięcina, na południowy zachód od Ustki.

***

Jeszcze w latach 70. na Pomorzu Środkowym było kilkadziesiąt wiatraków. Dziś pozostało zaledwie kilka.

Bernard Konarski

JAWNOŚĆ W WARSZAWIE

Władze Warszawy zorganizowały w stolicy 18.11.98 seminarium dotyczące jawności. Omówiono m.in. przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, dotychczasowe doświadczenia władz w zakresie dostarczania informacji mieszkańcom Warszawy, doświadczenia w realizacji prawa do jawności we Francji i w Krakowie oraz plany działalności Ośrodka Konsultacji i Dialogu Społecznego (OK). Celem tego ośrodka ma być dostarczanie organizacjom społecznym informacji o działalności władz Warszawy oraz władzom Warszawy informacji o opiniach warszawiaków na temat pomysłów władz.

Kontakt:

Wojciech Kozak
Wiceprezydent M. St. Warszawy
Zarząd M. St. Warszawy
* Pałac Kultury i Nauki, 00-179 Warszawa
) 0-22/656-65-42

Jawność jest stałym elementem każdej demokracji. Zorganizowanie seminarium na ten temat to dobry krok w dobrym kierunku. Jednak na seminarium - choć obszernie omawiano Konstytucję z 1997 r. (brawo!) - nie wspomniano o art. 63, który stanowi, że obywatele mają prawo do wszelkich informacji, które nie są objęte tajemnicą. Natomiast przepisy o ustanawianiu tajemnic są bardzo złe, pochodzą jeszcze z czasów stanu wojennego, dają zbyt wiele swobody urzędnikom. Nie wspomniano też o realizacji w praktyce art. 100 ustawy o ochronie środowiska. Jestem jednak zdania, że i tak najważniejsza jest praktyka, czyli działalność Ośrodka Konsultacji (OK). Może to być cenna pomoc dla ekologów i pomoc dla Zarządu miasta w podejmowaniu optymalnych decyzji, takich, które nie będą spotykały się z protestami, ale może też być tak, jak w Krakowie, gdzie podobna jednostka organizacyjna służy propagandzie i uciszaniu krytyki.

mgr Piotr Szkudlarek
) 0-22/49-61-52 w. 26 : szkud@wp-pwn.com.pl
:
www.prawo.lex.pl/korporacje/
personalne.shtml?id=11291