Poszukujemy...

...ofiarodawców książek i pism o tematyce:

Ofiarodawców, którzy zechcieliby wspomóc nowo powstałą Bibliotekę Ekologiczną w Wałbrzychu.

Kontakt:

Stowarzyszenie G.R.A.
Grupa EKOFRONT
* Al. Wojska Polskiego 2/1
58-310 Szczawno Zdrój

...osoby do pomocy w gospodarstwie ekologiczno-turystycznym i w nowo tworzącym się sklepie "eko". Warunki do uzgodnienia.

Kontakt:

Dariusz i Justyna Bik
* Świecie 92
59-820 Leśna
woj. jeleniogórskie
) 0-601/84-36-39

rys. Jarek Gach

list dominikanina

Dziękuję za przysłanie numeru ZB.

Bardzo się cieszę z waszego zaangażowania ekologicznego. W nawiązaniu do artykułów Demon sekt...1) i Jak walczyć ze świętą inkwizycją...,2) chcę powiedzieć, że nigdy w naszym ośrodku nie mówiliśmy ani nie pisaliśmy o zielonych jako o sekcie. Naprawdę jestem pełen podziwu dla waszych różnych działań na polu ekologii traktowanej z należytą jej głębią.

Inna sprawa, że - jak powiedział mój znajomy zaprzyjaźniony z squatem "Twierdza" - czasami do idei ekologicznych doklejają się pomysły o zabarwieniu okultystycznym. Ale nie mam zamiaru wrzucać wszystkiego do jednego wora.

Chętnie pogadałbym z Robertem Surmą: o jakie "paradygmaty cywilizacyjne" (demokratyczno-katolickie) walczą ośrodki informacji o sektach? Jakie to paradygmaty zdaniem Autora powinny być usunięte i wymienione? Bo ja się zgadzam, że nie trzeba modlić się do człowieka i że nie trzeba koniecznie jeść mięsa. Zgadzam się też, że postawa krytyczna (myślenie to dobra rzecz) wobec autorytetów jest jak najbardziej na miejscu.

Pozdrawiam

o. Wojciech Jędrzejewski OP
kierownik dominikańskiego Ośrodka Informacji o Sektach w Warszawie
* Dominikańska 2
02-738 Warszawa
: wjedrzej@logonet.com.pl
: www.mateusz.pl

1) Marek Styczyński, Demon sekt czy demon faszyzmu? [w:] ZB nr 17(119)/98, s.36.

2) Robert Surma, Jak walczyć ze świętą inkwizycją? [w:] jw., s.37.