Precz z Przymusową Służbą wojskową!

Domagamy się zmiany ustawy o służbie zastępczej (art. 189 i dalsze Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) na taką, która wyeliminuje arbitralne decyzje komisji wojskowych (RKP i WKP), a decyzja o jej przyznaniu zostanie wydana w momencie złożenia podania. Obecne rozwiązania nie przystają do standardów europejskich i sprawiają, że Polska staje się krajem więźniów sumienia.

W drodze do wspólnej Europy jest to hańba dla naszego kraju. Docelowo domagamy się całkowitego zniesienia archaicznej instytucji przymusowego poboru - będącego niewolnictwem końca XX wieku!

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Podpis

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Petycje prosimy kierować pod adresami:

 

Nie chcemy żyć w kraju więźniów sumienia!

My, niżej podpisani, stanowczo protestujemy przeciwko skazaniu 23-letniego Marcina Petke (zam. Kartuzy) na karę pół roku więzienia. Marcin starał się ze względu na wyznawane zasady moralne i przekonania religijne o prawo skierowania do służby zastępczej - co jest zgodne z art. 85 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 189 ust. 1 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Nie skierowano Marcina do służby zastępczej, kolejne komisje oddalały jego podanie. Skazany przez sądy wojskowe w Gdyni i Poznaniu za rzekome "uchylanie się od służby wojskowej" ma trafić na 6 miesięcy do więzienia - ponieważ nie pozwolono mu skorzystać z przysługującego mu prawa. Tym samym Marcin stanie się więźniem sumienia... Domagamy się kasacji wyroku przez Sąd Najwyższy.

Dość samowoli komisji poborowych! Domagamy się respektowania prawa do służby zastępczej! Dość rozstrzygania spraw cywilów przez sądy wojskowe! Żądamy uniewinnienia Marcina!

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Podpis

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Petycje prosimy kierować pod adresami: