KOLEJ NA KOLEJ

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "ULICA"

Federacja Zielonych - Poznań

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Zielona Tarcza"

Kolektyw "Rozbrat"

Studenckie Koło Naukowe
Ochrony Środowiska UAM Poznań

mają zaszczyt zaprosić na:

I Ogólnopolskie Sympozjum Ekologiczno-Transportowe

KOLEJ NA KOLEJ

Poznań, 13-14.3.99

sala sesyjna
Kolektywu "ROZBRAT"
* Pułaskiego 21a
(dojazd T - 3, 4, 9, 10)

W programie m.in.:

wykłady, prelekcje, prezentacje ekologicznych rozwiązań transportowych, np.:

Szczegółowy plan prześlemy zainteresowanym:

SIS ULICA - "ROZBRAT"
/ skr. 5, 60-966 Poznań 31

: rozbrat@friko2.onet.pl

z dopiskiem
KOLEJ NA KOLEJ

) 0-61/867-58-85 -
Piotr (grzeczn.)

) Wołczyn 36 -
Marek (kolejowy)

Zapraszamy do wzięcia
udziału w sympozjum!

 

SZKOLENIE DZIENNIKARSKIE

Wydawnictwo "Zielone Brygady" zaprasza wszystkich zainteresowanych do skorzystania z organizowanego przez Redakcję szkolenia z zakresu podstawowych technik redagowania tekstu i zdobywania informacji dla autorów - korespondentów pisma "Zielone Brygady".

Czas: szkolenie odbędzie się 15-17.1.99 (godziny rozpoczęcia i zakończenia zostaną ustalone w zależności od możliwości dojazdu uczestników, wstępnie planujemy rozpoczęcie szkolenia na ą 1200 w piątek, a zakończenie na ą 1500 w niedzielę).

Miejsce: Bielsko-Biała.

Zakres tematyczny: podstawowe gatunki dziennikarskie, prawo prasowe, techniki zbierania materiałów, pozyskiwanie informacji, umiejętność przeprowadzania wywiadów, techniczna obróbka tekstu.

Prowadzenie zajęć: Tomek Lisiecki - rzecznik Towarzystwa Ekologicznego "Ziemia Przede Wszystkim" oraz kampanii "Autostrada STOP!"; był również rzecznikiem protestu na Górze Św. Anny; student nauk politycznych i dziennikarstwa, pracuje w "Gazecie Poznańskiej"; współautor Raportu Autostrady - drogie drogi donikąd i kilku innych publikacji... i oczywiście stałym autorem piszącym do pisma "Zielone Brygady".

Uczestnikom szkolenia zapewniamy: pobyt (nocleg w pokojach 3- i 4-osobowych oraz wegańskie posiłki od obiadu w piątek do obiadu w niedzielę), co najmniej częściowy zwrot kosztów podróży (dysponujemy określoną pulą środków, wielkość poszczególnych refundacji uzależniamy od zgłoszonego całkowitego zapotrzebowania), materiały szkoleniowe, zasób wiedzy teoretycznej i sporą dawkę umiejętności praktycznych, miłą atmosferę oraz ograniczoną liczbę miejsc - TYLKO 15 osób!

Sposób rekrutacji uczestników: o zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje nie tylko kolejność zgłoszeń, ale przede wszystkim dotychczasowy wkład zgłaszającego się w obieg informacji ekologicznej za pośrednictwem pisma "Zielone Brygady" oraz chęć rozpoczęcia czy kontynuacji takiej współpracy.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione najpóźniej do 4.1.99. Wtedy również otrzymają szczegółowe informacje o programie szkolenia, materiałach, jakie należy zabrać na szkolenie oraz sposobie dotarcia na miejsce.

Zgłoszenia do 28.12.98 (jest to data dotarcia zgłoszenia do redakcji) należy składać w ZB. Zgłoszenie powinno zawierać deklarację uczestnictwa w całości szkolenia, koszt przejazdu PKS lub PKP II klasą w obie strony oraz orientacyjną godzinę dotarcia w piątek i wyjazdu w niedzielę (w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość noclegu w Krakowie z czwartku na piątek i z niedzieli na poniedziałek). Ponadto w zgłoszeniu prosimy przedstawić swoje oczekiwania wobec takiego szkolenia, a osoby, które do tej pory nie pisały do ZB lub pisały rzadko powinny wyrazić chęć publikowania w ZB oraz podać trudności, które powodowały dotychczasowy brak takiej współpracy (te informacje pomogą nam w dopracowaniu programu warsztatu do potrzeb grupy szkoleniowej).

Uwaga! Osobom przeszkolonym nie będą przysługiwały w ZB inne prawa niż pozostałym autorom!