F Spór o Sołę (red. Robert Wawręty i Piotr Rymarowicz), FZ-Oświęcim, Oświęcim 1996, 48 ss. B5, kolorowa okładka, ilustracje, 5 zł. Działacze ekologiczni i przyrodnicy dowodzą, że regulacje rzek nie przyczyniają się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego, a w dodatku oznaczają zagładę naturalnych środowisk nadrzecznych. Opisano zakończoną sukcesem kampanię Federacji Zielonych - Oświęcim (obecnie Towarzystwa na rzecz Ziemi) przeciwko planom uregulowania Soły, a także wyniki badań przyrodniczych, z których wynika, że w Oświęcimiu udało się zachować fragmenty naturalnego lasu łęgowego (zob. ZB nr 7(109)/98, s.71).

F Hydrobotaniczne metody oczyszczania ścieków (red. Sławomir Pietrasik), OTZO "3R" i TnrZ, Kraków 1998, 78 ss. A4, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 15 zł (5 zł dla organizacji ekologicznych). Publikacja szeroko opisująca metody oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu roślin hydrofitowych. Można więc w niej przeczytać m.in. o oczyszczalniach korzeniowych i trzcinowych według technologii duńskiej, funduszach wspierających budowę takich oczyszczalni w Polsce, a także zapoznać się z opisami istniejących w naszym kraju obiektów hydrobotanicznego oczyszczania ścieków (zob. ZB nr 7(109)/98, s.66).

F Katalog pozarządowych inicjatyw ekologicznych (red. Marta Matuzik, Piotr Rymarowicz), OTZO "3R" i Fundacja "Bez względu na niepogodę" (KLON/JAWR), Kraków - Warszawa 1998, 355 ss. A4, 30 zł w formie książkowej (10 zł dla organizacji ekologicznych pod warunkiem wypełniania ankiety do Katalogu - zob. ZB nr 8(110)/98, s. 37-40 i 72), 10 zł dyskietka (4 zł dla organizacji pozarządowych). Katalog podaje informacje o 609 organizacjach społecznych i innych podmiotach zajmujących się ochroną środowiska; indeksy tematyczne - wojewódzki i alfabetyczny. Organizacje skatalogowane są według województw, w których posiadają swoje siedziby. Zadaniem Katalogu jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym bieżących informacji na temat działających na terenie kraju organizacji ekologicznych. Dostępny bezpłatnie w Internecie pod adresem: : http://www.most.org.pl/katalog_poe (zob. ZB nr 6(108)/98, s.75; 8(110)/98, s.72; 7(109)/98, s.66).

F Recykling - katalog 97/98, OTZO "3R", Kraków 1997, 102 ss. A4, kolorowa, foliowana okładka, 40 zł + 8 x dodatki regionalne, po kilka - kilkanaście ss. A4 (każdy - 10 zł). Katalog zawiera dane o ponad 300 największych krajowych instytucjach i przedsiębiorstwach oferujących: ź systemy zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych ź urządzenia i technologie utylizacji odpadów ź projektowanie, budowę i rekultywację składowisk odpadów ź pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych ź przetwórstwo makulatury, stłuczki szklanej i tworzyw sztucznych ź utylizację odpadów specjalnych. W dodatkach podano spisy i adresy regionalnych skupów surowców wtórnych oraz lokalnych przedsiębiorstw gospodarki odpadami - razem 2150 firm. (zob. ZB nr 4(106)/98, s.64; 7(109)/98, s.66).

F Materiały z seminarium pt. Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie - Oświęcim '97 (red. Marta Matuzik, Beata Przybylska, Piotr Rymarowicz), OTZO "3R" i FZ-Oświęcim, Kraków - Oświęcim 1997, 160 ss. A4, 30 zł (10 zł dla organizacji ekologicznych) + dodatek Wzorcowe teksty aktów prawnych wydawanych przez gminy, 24 ss. A4 (30 zł). Materiały zawierające informacje związane z gospodarką odpadami w gminie, m.in.: ź finansowanie gminnych inwestycji w gospodarce odpadami ź sposoby zapobiegania i rozwiązywania konfliktów w związku z lokalizacją składowisk odpadów komunalnych ź gospodarka opadami niebezpiecznymi w gminach. W dodatku umieszczono m.in.: wzorcowe teksty aktów prawnych (uchwał itd.) wydawanych przez gminy wraz z komentarzem, opracowane przez prof. Marka Górskiego z Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. (zob. ZB nr 7(109)/98, s.66).

F Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie (praca zbiorowa), OTZO "3R", Kraków - Oświęcim 1996, 128 ss. A4, 15 zł (5 zł dla organizacji ekologicznych). Przekrojowe opracowanie na temat zasad organizacji i finansowania gminnych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych - selektywnej zbiórki, kompostowania i recyklingu oraz procedur lokalizacji inwestycji związanych z utylizacją odpadów. Zawiera także opisy funkcjonujących systemów na terenie kraju.

F Darek Szwed, Kolorowe pojemniki, czyli jak rozwiązać problem odpadów, FWIE i FZ-Kraków, Kraków 1992, 20 ss. A5, ilustracje, 1 zł. Pokazuje rozwiązania problemu odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę ułatwiającą ponowne użycie (reusing) bądź przerób (recykling) i bezpieczne składowanie. Stara się przybliżyć ideę opartą na haśle: "Zmniejszaj zużycie, używaj wielokrotnie, odzyskuj surowce wtórne" (zob. ZB nr 7(109)/98, s.71).

F Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Transport, FWIE, Kraków 1994, 36 ss. A4, ilustracje, 6 zł. Zestaw dydaktyczny pozytywnie zaopiniowany przez doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie. Przydatny dla nauczycieli i uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Jest przeznaczony również dla członków organizacji zainteresowanych edukacją ekologiczną w tym zakresie. Nietypowa forma wydania zestawu na kolorowych, luźnych kartonach formatu A4, z których każdy jest odrębnym elementem całości, sprawia, że opracowanie jest funkcjonalnym środkiem dydaktycznym w praktyce szkolnej oraz podczas zajęć szkoleniowych dla różnych grup działania. W zestawie splatają się dwa elementy:

F Marcin Hyła, Miasta dla rowerów. Nie dla samochodów, FWIE i ZB, Kraków 1996, 76 ss. A4, kolorowa okładka, ilustracje, 6 zł. Ksiązka jest częścią ogólnopolskiego projektu o tej samej nazwie. Jego celem jest zmiana zachowań społecznych: zwiększenie liczby przejazdów rowerem w miastach, a przez to ograniczenie zanieczyszczeń motoryzacyjnych. Miasta dla rowerów adresowane są do wszystkich, którym bliska jest idea życia zgodnego z naturą, a także do radnych i urzędników, urbanistów i planistów, dziennikarzy i publicystów oraz młodzieży. To również poradnik dla działacza ekologicznego. "(...) Chcemy pokazać możliwe a pomijane rozwiązania, chcemy przekonać decydentów o konieczności i opłacalności inwestycji, które uczynią nasze miasta przyjaznymi dla roweru. Przede wszystkim chcemy jednak przekonać społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież, że do szkoły, pracy czy na zakupy można łatwo i wygodnie pojechać na rowerze. (...) Treść książki jest przekonująca, podana w żywy, sugestywny sposób, a zestawione argumenty trafnie dobrane." - prof. dr hab. arch. Aleksander Böhm, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, b.Główny Architekt Miasta Krakowa (z książki). Zob. ZB nr 9(87)/96, s.91; 7(109)/98, s.69; GB nr 2(21)/96, s.12.

F Pocztówka PnrWI: "Puszcza Białowieska", 1 zł.

F Andrzej Pakłowski, Aloes w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej, F.H.U. "Dom", Kraków 1997, 152 ss. A5, foliowana okładka, 15 zł.

F Andrzej Pakłowski, Aloes i inne środki naturalne w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej, F.H.U. "Dom", Kraków 1998, 144 ss. A5, foliowana okładka, 15 zł. Książka popularyzatorska, która ma na celu poszerzyć naszą wiedzę o aloesie podaną w wcześniejszej książce Andrzeja Pakłowskiego Aloes w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej. Informuje też o czosnku i produktach pszczelich jako środkach leczniczych: skład chemiczny, zastosowanie w leczeniu chorób układu oddechowego (np. astma, grypa, zapalenie zatok), pokarmowego (np. choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy), nerwowego (np. migrena), moczowo-płciowego (np. kamienie nerkowe) oraz chorób skóry (np. grzybica, półpasiec) i innych (np. bezsenność). Książka podaje przyczyny tych chorób i zasady leczenia - przekonsultowane z lekarzami medycyny.

Z serii Biblioteka "Zielonych Brygad":

F Nr 28 Jadwiga Badowska, Dziwny ogród (tomik wierszy), Kraków 1998, 36 ss. A6, foliowana okładka, ilustracje, 3 zł. Tomik poezji obejmujący drobne wiersze-szkice, obrazki tworzące pewną całość, w centrum których zawsze stoi Natura. Poetka wiernie oddaje otaczający ją świat, z którym nierozerwalnie jest związana, jego barwę, muzykę, najdrobniejsze szczegóły - stąd znajdziemy tam kwiaty, drzewa, drobne kamyki polne, owady itp. Często zaskakuje czytelnika jakaś oryginalna metafora i pointa o życiu człowieka i jego przemijaniu.

F Nr 27 Silva rerum. Ekologiczne miscellanea (praca zbiorowa), Kraków 1998, 488 ss. A5, foliowana okładka, ilustracje, 15 zł. Antologia zawierająca teksty o różnorodnej tematyce - wszystkie jednak dotyczą szeroko pojętej ekologii, ułożone w działy: demografia, energia, język, recenzje, transport, ulubiony ustrój pana ekologa, edukacja, ekonomia i wiele innych. Można tam więc przeczytać o: regionalizmie, zastosowaniu ziół, ekologii słów, żywieckich "scupokach" i wędrownych "walasach", ekorolnictwie i manipulacjach genetycznych. Można również dowiedzieć się: co to jest państwo ekoliberalne, jak korzystać z wody deszczowej, czy zniszczy nas motoryzacja oraz poznać zasady wojskowej służby zastępczej, a także świat, który zaginął w dolinie Wisłoki i wiele innych ciekawych rzeczy. Całość wzbogacają rysunki, ilustracje, wykresy, tabelki, mapki oraz wywiady i poezja.

F Nr 24 Podręcznik prowadzenia kampanii dla organizacji pozarządowych, Kraków 1997, wyd. II popraw. i uzup., 76 ss. A4, foliowana okładka, 2 zł. Ulepszona wersja książki wydanej w 1995 r. przez FWIE, w tłumaczeniu Marcina Hyły, a przygotowanej przez Jo Corcoran ze Skillsharing Project, Greenpeace Communications. Jest to poradnik dla działaczy organizacji pozarządowych, napisany na bazie obozu szkoleniowego dla organizacji z Europy Środkowej i Wschodniej, który odbył się jesienią '93 w Ojcowskim Parku Narodowym. Są w niej fragmenty będące dokumentalnym zapisem warsztatów, przykłady różnych akcji grup ekologicznych, a także praktyczne porady, jak prowadzić kampanię: strategie, cele, żądania, taktyka, analiza układu sił itp. Można dowiedzieć się, jak zdobyć fundusze, jak nawiązać i prowadzić współpracę z mediami - wykorzystanie prasy i telewizji dla celów kampanii, struktura mediów w Polsce, polskie agencje prasowe; jak napisać propozal i podanie o dotację, a także jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym (zob. ZB nr 2(104)/98, s.52). Finansowane z programu PHARE Dialog Społeczny.

F Nr 20 Per Herngren, Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa, Kraków 1997, 184 ss. A5, foliowana okładka, 5 zł. Czym jest obywatelskie nieposłuszeństwo? Czy jest możliwe kontynuowanie stawiania oporu podczas pobytu w więzieniu? Czy konsensus jest efektywną formą demokracji? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć Per Herngren w Podstawach obywatelskiego nieposłuszeństwa. Autor przez wiele lat korzystał z pomocy obywatelskiego nieposłuszeństwa jako formy stawiania oporu bez użycia przemocy. Piętnaście miesięcy spędził w więzieniu w Stanach Zjednoczonych po przeprowadzeniu akcji rozbrojenia pocisku jądrowego. Prowadził kursy obywatelskiego nieposłuszeństwa w Chile, Stanach Zjednoczonych, północnej Europie (zob. ZB nr 7(97)/97, s.92; 8(98)/97, s.98; 9(99)/97, s.88; 10(100)/97, s.79; 11(101)/97, s.100).

F Nr 19 Janusz Reichel, Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze, Kraków 1997, 104 ss. A5, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 2 zł. Rozprawa na poły naukowa, na poły publicystyczna, która świadomie swoim tytułem nawiązuje do książki E. F. Schumachera. Dotyka problematyki skali gospodarowania i skali instytucji społecznych ze względu na ich racjonalność i zgodność z autentycznymi potrzebami człowieka. Autor uważa, że mała skala jest najodpowiedniejsza pod każdym względem. Praca ta pokazuje proces budzenia się na nowo społeczności lokalnych w krajach najbardziej rozwiniętych, porusza istotną kwestię dostosowania systemu finansowego do potrzeb tych społeczności. Autor wysuwa tezę, że samowystarczalność społeczności lokalnych może wyleczyć niedomogi gospodarki globalnej, stara się pokazać narzędzia ekonomiczne służące do realizacji owej samowystarczalności, np. waluta lokalna (zob. ZB nr 7(97)/97, s.94; 8(98)/97, s.98; 2(104)/98, s.49). Finansowane z programu PHARE Dialog Społeczny.

F Nr 18 Wspólna droga - wspólny cel. Działanie w konsensusie i bez przemocy (praca zbiorowa), Kraków 1997, 40 ss. A5, ilustracje, 2 zł. Omawia m.in. podstawowe problemy, jakie powstają wśród ludzi połączonych ideą wspólnego działania na rzecz Ziemi i struktury zarządzania organizacją. Zawiera przemyślenia nt. działania w grupie, znaczenia głosu jednostki, mniejszości w podejmowaniu decyzji itp. Prezentuje założenia Europejskiej Młodzieżowej Akcji Leśnej nt. konsensusu - przede wszystkim od strony praktycznej: jak doprowadzić do wspólnej decyzji, jak odczytywać nastroje grupy itp. oraz praktyczne zasady działania Listy 21. Wykorzystuje fragment dokumentu ideowego Federacji Zielonych z 1988 r., który jednak nigdy nie był publikowany w szerszym obiegu, oraz materiał z kursu Davida Neenana "Biznes XXI wieku", opartego na ideach Buckminstera Fullera (zob. ZB nr 5(95)/97, s.96; 2(104)/98, s.48).

Aby zapewnić sobie stały dostęp do wiadomości o tym, co dzieje się w polskim ruchu ekologicznym (zapowiedzi i sprawozdania z działań, recenzje książek, prezentacje inicjatyw i organizacji, dyskusje i polemiki), zamów "Zielone Brygady. Pismo ekologów" - 80-stronicowy dwutygodnik za złotówkę. W prenumeracie kosztuje 2 zł/szt. (w tym koszt wysyłki na terenie kraju). Wpłat należy dokonywać na konto FWIE nr 15401115-105428-27005-00 BOŚ S.A. o/Kraków - przy wpłatach z zagranicy można podać oprócz numeru konta numer swiftu: code swift ebos pl pw. Posiadamy jeszcze wcześniejsze numery ZB: 101 i od 106 do bieżącego (po 1 zł) oraz anglojęzyczny kwartalnik o ekologii i ekologach w Polsce: F "Green Brigades. Ecologists' Paper" nr 24 - o powodzi, wyborach, rolnictwie ekologicznym i nie tylko (2 zł).

Prosimy nie wpłacać na wyżej wymienione publikacje z góry, gdyż nakład części z nich jest na wyczerpaniu. Czas realizacji zamówień na publikacje innych niż ZB wydawców jest niezależny od nas. Zamówienia należy słać pod adresem: Wydawnictwo "Zielone Brygady * Sławkowska 12/24, 31-014 Kraków ) 48/12/422-21-47, 422-22-64, 429-53-32 w. 28, 29, 30 2 48/12/422-21-47, 422-22-64, 429-53-32 w. 26, 22 : zb@zb.most.org.pl : www.most.org.pl/zb/ksiegarnia (księgarnia wirtualna). Można też kupować na miejscu w wydawnictwie (otwarte co najmniej: poniedziałek - piątek ą 8-19) i w punktach sprzedaży wymienionych na IV s. okładki. Na życzenie wystawiamy faktury VAT (pow. 5 zł). Do podanych cen (prócz prenumeraty!) należy doliczyć koszty przesyłki. Przy większych (pow. 5 zł) lub częstszych zamówieniach jest możliwość zniżek oraz otrzymania bonusu w postaci publikacji Kolorowe pojemniki... i ZB. Oferujemy też kolorowy plakat reklamowy ZB (A4 i A3). Podane zniżki dla organizacji ekologicznych dotyczą pojedynczych egz. i są realizowane tylko na podstawie pisemnego zamówienia z pieczątką organizacji. Zachęcamy szkoły, biblioteki, czytelnie i in. instytucje do składanie wniosków o dofinansowanie zakupu naszych publikacji do gminnych bądź wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.