Wydawnictwa  Prawnicze  PWN  Sp. z o.o.

* gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1, 02-495 Warszawa

) /2 0-22/667-45-31, 667-75-43 2 0-22/723-07-39

: wp-pwn@wp-pwn.com.pl : www.wp-pwn.com.pl

 

Janina Ciechanowicz

USTAWA O ODPADACH.
USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH

Analiza obowiązków wynikających z ustaw, jak np. obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów, zawierania umów z odbiorcami odpadów i umieszczania na opakowaniach informacji ułatwiających ich dalsze wykorzystanie, tryb przekazywania dokumentacji dotyczącej odpadów - to zasadnicza treść książki. Poruszona została również problematyka składowania odpadów (ustawa wprowadza obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę składowiska odpadów), również i sprowadzania odpadów z zagranicy oraz egzekucji prawa. Książka zawiera ujednolicone teksty aktów normatywnych.

Cena: 28 zł, ss.182, ISBN 83-87558-14-1

 

 

 

Ludwik Żukowski

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO.
USTAWA O NACZELNYM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM

Autor obszernie omawia postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne oraz zasady kontroli wyroków NSA. Książka składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera analizę przepisów. W części drugiej zamieszczono ujednolicone teksty aktów normatywnych. Autor - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego - przybliża Czytelnikom procedurę administracyjną w sposób przystępny i przejrzysty, tak, aby mogły z niej korzystać również osoby bez prawniczego przygotowania.

Cena: 35 zł, ss.349, ISBN 83-87558-36-2

 

i wiele innych publikacji...