Kolej zamiast autostrad,
miejsca pracy zamiast spalin!!!

Przemysł w województwie tarnowskim upada. Upadły zakłady celulozowe w Niedomicach; w Dąbrowie Tarnowskiej zakłady GS i przetwórnie owocowe zostały zlikwidowane, z wyjątkiem pojedynczych, które udało się sprywatyzować. Obecnie planuje się likwidację przedsiębiorstwa Eternit w Szczucinie. Jedyny państwowy przemysł, jaki został w województwie, to Mościckie Zakłady Azotowe.

Bezrobocie, np. w Dąbrowie Tarnowskiej czy Żabnie, przekracza średnią krajową - wynosi ok. 14%. Rząd nie planuje żadnych inwestycji, za to funduje nam autostrady, które mają być lekarstwem na rosnącą chorobę bezrobocia. Jakie pożytki dla regionu niesie budowa autostrad? Czy więcej tirów, ciężarówek, przyczep i kontenerów rozwiąże problem braku miejsc zatrudnienia? Czy huk i spaliny są koniecznym warunkiem rozwoju? Dlaczego inwestuje się w budowę nowoczesnych dróg, podczas gdy istniejące wymagają zdecydowanego remontu? Dlaczego zaniedbywana jest kolej - kolej, która daje miejsca zatrudnienia i zarabia sama na siebie? Czy budowa autostrad jest optymalnym wyjściem gwarantującym postęp? Jaki pożytek wyciągną mieszkańcy miast i wsi ze świadomości, że obok przebiega autostrada o standardach europejskich? A może sama świadomość ma być nagrodą od rządu? Jeśli tak, nie chcemy takiej nagrody.

Trasa Tarnów - Szczucin od lat jest zaniedbywana i regularnie obcina się kursy pociągów osobowych (obecnie 4 kursy do Szczucina i 5 kursów ze Szczucina!). Jednocześnie modernizacja tej trasy, budowa mostu w Szczucinie i pociągnięcie torów ze Szczucina do Buska Zdroju (ok. 30 km) dawałyby regionowi optymalne wyjście z kryzysu, przy stosunkowo niskich nakładach. Bo budowa autostrad z pewnością przekracza koszty budowy mostu czy 30-kilometrowego odcinka torów, a przy tym nie gwarantuje ani jednego trwałego miejsca pracy (poza zatrudnieniem przy samej budowie, które i tak prowadzą zachodnie firmy). Trasa ta stałaby się główną linią prowadzącą z Krynicy do Warszawy, a przy okazji do Radomia czy Kielc. Obecnie, by dostać się do Kielc, trzeba jechać aż przez Kraków! Byłoby to wielkie usamodzielnienie się od Krakowa i krok w kierunku samorządności. Dodatkowo kolej rozwiązałaby lokalny problem bezrobocia - na okres budowy i modernizacji linii. Kolej gwarantuje również rozwój turystyki, a przede wszystkim umożliwia dojazd uczniom i studentom do szkoły, a pracownikom do pracy. Jest tańsza od autobusów PKS-u, wygodniejsza, szybsza, sprawniejsza i efektywniejsza.

Most w Szczucinie zamiast autostrad, miejsca pracy zamiast spalin!!!

Koalicja na rzecz rozbudowy linii Tarnów - Busko Zdrój
Międzymiastówka Anarchistyczna Tarnów - Dąbrowa Tarnowska

PS

Koordynację kampanii w sprawie utrzymania i rozwoju linii kolejowej Tarnów - Szczucin - Busko Zdrój prowadzi:

Krzysztof Stokłosa, * os. XXV-lecia PRL 4/59, 33-100 Tarnów

Organizatorzy akcji zwracają się do wszystkich osób zainteresowanych pomocą, udziałem itp. o kontakt (szczególnie z okolic, tzn. Kielce, Nowy Sącz).