ZIELONE ANTYPODY

Ekolodzy w Australii, a także gdzie indziej, toczą walkę przeciwko Kopalni Uranu "Jabiluka", która jest uruchamiana na terenie (ekologicznie patrząc, formalnie wyłączono kawałek parku) Kakadu - jednego z najważniejszych parków narodowych w Australii.

Park ten umieszczono na Liście Światowego Dziedzictwa (World Heritage List) ze względów przyrodniczych i kulturowych. Na jego terenie znajduje się wiele wytworów aborygenów. Są tam stare rysunki naskalne, chyba jedne z najstarszych w świecie, jako że mieszkańcy żyją na tym terenie co najmniej od 40 tys. lat! Na terenie tego właśnie parku uczyniono wyjątek: kontrakt na rzecz użytkowania kopalnianego (mineral leases).

Park Kakadu mierzy 20 tys. km2, a na jego terytorium występują: 1 682 rodzaje roślin, 60 rodzajów ssaków, ponad 120 rodzajów płazów i ponad 50 rodzajów ryb...

Park jest w niebezpieczeństwie: każdy gram uranu stanie się tam kiedyś częścią odpadów radioaktywnych. Przedsiębiorstwo Energy Resources of Australia już od kilku miesięcy buduje kopalnię z poparciem rządu, ale bez poparcia większości społeczeństwa (sondaże wykazują istnienie opozycji). Plemię Mirrar - aborygeńscy właściciele tej części parku też sprzeciwiają się planom kopalni: nie chcą zanieczyszczenia swej ziemi ojczystej, łączą się z ekologami w kampanii przeciwko Kopalni "Jabiluka". Opozycja trwa już prawie rok. Dzięki presji ekologów Parlament Europejski potępił projekt kopalni.

Od lutego tego roku trwa blokada terenu przyszłej kopalni: w różnym czasie od 100 do 400 osób, młodych i starszych, przebywa na ziemiach plemienia Mirrar, jako ich goście. Przeprowadzają różne akcje, a od kilku miesięcy utrudniają pierwsze przygotowania do zakładania kopalni. Co jakiś czas policja aresztuje demonstrantów, ale pojawiają się nowi. Co tydzień wyjeżdżał specjalny autobus z Sydney zawożący pasażerów na teren Kakadu (cztery dni drogi). Ze względu na porę deszczową obecnie blokada jest zawieszona.

W miastach australijskich natomiast ekolodzy "komputerowi" walczą inaczej: poprzez presję na rząd i różne znaczące grupy. Do nich na pewno możesz dołączyć!

Jeśli chcecie zdobyć najświeższe informacje na temat kampanii przeciwko Kopalni "Jabiluka", napiszcie do Przyjaciół Ziemi, organizacji bardzo zaangażowanej w tę kampanię:

Jabiluka Campaign
Friends of The Earth
* 105 Barthurst Street
First Floor
Sydney 2000
Australia

Możecie też wysłać e-maila Johnowi Hallamowi, pracownikowi tej kampanii:

: nonukes@foesyd.org.au

Zareagujcie, pomóżcie!

Najnowsza wiadomość: odniesiono kolejne małe zwycięstwo - UNESCO umieściło Park Kakadu na liście obiektów zagrożonych. Rząd australijski bardzo się teraz tłumaczy...

Mishka Jambor
rys. za "
Wilderness News" czerwiec '98, "Kakadu special supplement"