Strona główna   Spis treści 

ZB nr 13(139)/99, 16-30.9.99
OGŁOSZENIA

ZMIANA ADRESU

Informujemy, że od 25.8.99 ze stowarzyszeniem "Obywatelska Liga Ekologiczna" (trójmiejska grupa Federacji Zielonych) można kontaktować się pod poniższymi, nowymi namiarami (zmianie uległ telefon i faks, prosimy także o korzystanie wyłącznie z nowego e-mailu):

- adres do korespondencji:

Stowarzyszenie "Obywatelska Liga Ekologiczna"
(trójmiejska grupa Federacji Zielonych)
ul. Zbyszka z Bogdańca 56
80-419 Gdańsk
tel./fax 0-58/520-10-20 (automat zgłoszeniowy i faks czynne całą dobę)
e-mail: trojmiasto@fz.most.org.pl
strona: www.most.org.pl/ole

- otwarte spotkania stowarzyszenia:

każda środa
w godz. 1800 - 1930
ul. Mickiewicza 33 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. w czasie spotkań: 0-58/341-81-71

UWAGA!!! Dotychczasowy numer telefonu oraz faksu jest już nieaktualny i bardzo prosimy o jego nieużywanie!!! - dzięki!

Roger Jackowski


początek strony

BUDOWAĆ EKOLOGICZNIE

Z przyjemnością informujemy Państwa o inicjatywie wydania przez Stowarzyszenie pierwszego w Polsce technicznego poradnika budownictwa ekologicznego, który niebawem stanie się hitem rynkowym. Książka ta jest wynikiem współpracy Stowarzyszenia "Edukacja dla Przyszłości" z Findhorn Foundation, szeroko znanym w świecie modelowym ośrodkiem sieci wiosek ekologicznych GEN oraz Centrum Edukacyjnym i miejscem międzynarodowych konferencji.

Będzie to książka Johna Talbotta Simply Build Green, która ukaże się pod polskim tytułem Budować ekologicznie. Zawiera ona nie tylko techniczne szczegóły z zastosowaniem wszelkiego rodzaju dostępnych rozwiązań (typy konstrukcji, materiały, źródła energii, szczegółową dokumentację, plany, pomiary, odnośniki), ale także 30-letnie doświadczenia Findhorn Foundation w tego rodzaju działaniach, niezbędnych w ekologicznym podejściu, a więc filozofię, różne aspekty życia, ekonomię, wzajemne współzależności.

Zawarte w książce rozwiązania techniczne łatwo dają się powielać i adaptować do różnorodnych warunków lokalnych i są możliwe do wykonania zarówno przez entuzjastów i budowniczych-amatorów, jak i skierowane są do profesjonalistów.

Książka będzie zaopatrzona w aneks, przygotowany pod redakcją Stowarzyszenia, zawierający informacje o inicjatywach światowych i europejskich.

W dodatkowej części stwarzamy przestrzeń dla prezentacji polskich rozwiązań w zakresie szeroko pojętego budowania ekologicznego (w tym odnawialne źródła energii, recykling, systemy ogrzewcze, gospodarka odpadami itp.).

Książka została przyjęta do dofinansowania przez NFOŚiGW.

Stowarzyszenie zwraca się do Państwa z prośbą o uzupełnienie dofinansowania, celem dokończenia procesu wydawniczego. Niezależnie od tego istnieje możliwość reklamowania Państwa firmy/organizacji w części opisowej.

Z ekologicznym pozdrowieniem,

Zarząd Stowarzyszenia "Edukacja dla Przyszłości"
skr. 62, 03-548 Warszawa 24
tel./fax 0-22/679-30-69
e-mail: syneredu@free.ngo.pl
konto: BISE S. A. III o/Warszawa
nr 13701037-3500385-27005-1100-111


początek strony

BARDZO WAŻNE OGŁOSZENIE

Poszukuję informacji na temat baz danych (źródeł informacji), na temat produktów ekologicznych, możliwości wypożyczania towarów oraz możliwości recyklingu towarów w Polsce i na świecie. Informacji tych potrzebuję w związku z przygotowywaniem pracy magisterskiej. Ma to być program (system informatyczny) zawierający informacje wspierające ekologicznego konsumenta.

Myślę, że coś takiego będzie bardzo przydatne dla wszystkich ekologów w Polsce. Dlatego liczę na waszą pomoc i współpracę. Proszę o przesyłanie wiadomości listownie z odpowiednim dopiskiem na kopercie lub pocztą elektroniczną na mój adres. Duże pliki proszę pakować po 1MB i przesyłać po wcześniejszym uzgodnieniu. A zatem:

KIEROWNIK ALBO WPROWADZANIE DANYCH

Poszukuję kierownika projektu, osoba ta byłaby odpowiedzialna za napisanie wraz ze mną proposalu (wniosku o dotację oraz gromadzenie i wprowadzanie danych (tu możliwość pracy dorywczej dla kogoś jeszcze) oraz udzielanie informacji na temat towarów ekologicznych itp. Wymagana rzetelność, solidność, entuzjazm oraz zamieszkiwanie w Warszawie).

SYSTEMY

Poszukuję wiadomości o systemach informacji o towarach ekologicznych i możliwości ekologicznego zagospodarowania odpadów w Polsce i na świecie. Nie chcę wyważać otwartych drzwi, lecz nawiązać współpracę i skorzystać z doświadczeń innych.

TOWARY

Stopniowo można już nadsyłać informacje o oferowanych towarach ekologicznych lub wegetariańskich oraz

ODPADY

... o metodach ekologicznego zagospodarowania odpadów, a także na temat punktów skupu surowców wtórnych itp.

CZARNA LISTA

Proszę też o nadsyłanie informacji na temat bojkotowanych firm (oraz przyczyn bojkotu i kto organizuje bojkot), a także na temat nieuczciwych firm zajmujących się zagospodarowaniem odpadów (udokumentowane i poświadczone przez osobę zgłaszającą). Poszukuję też osoby, która społecznie opracowałaby i opublikowała nadesłane informacje. Mile widziane referencje i pewien staż w ruchu ekologicznym. Wymagana znajomość komputera oraz edytora tekstu. Może to być osoba spoza Warszawy, w tym wypadku wymagany dostęp do komputera.

Adres do korespondencji:

Jan Bocheński

pajacyk

początek strony

OFERUJĘ...

... ZB 2(56)/94, 10(76)/95, 9(99)/97, 10(100)/97, 6(108)/98 jest to numer z pierwszej połowy marca. Pierwszeństwo dla moich korespondentów i czytelników moich tekstów (powinny być także w tych numerach). Za darmo (można przysłać znaczek).

... kolekcja starych biletów autobusowych w kiepskim stanie (po 9 i 15 złotych). Oczywiście także za darmo.

... kilka starych książek telefonicznych 1996/1997 i Panoram Firm 1997/1998 dla Warszawy odbiór osobisty po uzgodnieniu listownym lub za zaliczeniem pocztowym w cenie przesyłki. W uzasadnionych wypadkach (brak kasy) możliwa wysyłka za darmo.

... koperty do zrobienia (do recyklingu) rozmaite formaty, wszystko za darmo. Proszę o odnowienie starych zamówień. Proszę o kontakt wszystkich dotychczas obdarowanych. A szczególnie człowieka, którego zupełnie niepotrzebnie prosiłem o zwrot koperty. Pozdrawiam wszystkich. Pamiętajcie, że koperty wymagają trochę pracy, ale nie wszystkie. Na życzenie przesyłam nalepki do kopert. Chętnie nawiążę współpracę z hurtowym producentem kopert z recyklingu.

... słoiki najchętniej dla producentów miodu z okolic Warszawy. Słoiki po kawie i butelki nietypowe dla chętnych. Odbiór osobisty po uzgodnieniu listownym.

Jan Bocheński


początek strony

POSZUKUJĘ...

... adresów firm szukających książek w antykwariatach.

... 4 egz. książki R. Rogolla Aby być sobą. Wprowadzenie do Analizy Transakcyjnej zwracam koszty i po 2 zł za fatygę od książki.

... po 1 egz. książek Analiza obiektowa i Projektowanie obiektowe Wydawnictwa "Read me" zwracam koszty i po 4 zł za fatygę od książki.

Jan Bocheński


początek strony

INFORMACJA

Raport Końcowy (wstępna wersja) TNPOŚ pt. Współpraca pomiędzy Ministerstwem Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa a pozarządowymi organizacjami ekologicznymi (Wrocław, listopad 1996), o którym pisał w jednym ze swoich świetnych (jak zwykle) tekstów Olaf Swolkień, że jest niedostępny, udało mi się pożyczyć z Biura Obsługi Ruchu Ekologicznego. Obecnie oddaję, z dużym opóźnieniem. Mam nadzieję, że BORE udostępni go także wszystkim zainteresowanym. Na ile mogę ocenić po dość pobieżnej lekturze jest to bardzo rzetelne i przydatne dla ruchu ekologicznego opracowanie. Gratulacje dla Autorów. Są nimi: J. Jędrośka (kierownik projektu) R. Alberski, J. Jerzmański, M. Kozakiewicz, L. Michno, M. Stoczkiewicz, E. J. Stroes, D. Szwed oraz T. Tatomir.

Jan Bocheński

komarZB nr 13(139)/99, 16-30.9.99

Początek strony