Strona główna   Spis treści 

ZB nr 13(139)/99, 16-30.9.99
POLITYKA

ZAPRACOWANY MINISTER

Wszyscy ekolodzy mający kontakt z administracją dobrze wiedzą jakim problemem jest dostęp do tekstu aktu normatywnego. W Polsce ustawy są bardzo często zmieniane i gdy chce się zapoznać z całą ustawą to ma się przed sobą wertowanie kilku albo nawet kilkunastu ustaw. Aby więc ułatwić obywatelom kontakt z aktami prawnymi ustawodawca nakłada czasem obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych ustaw. Tak np. było 29.8.97 (sic!) kiedy to Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. W tej właśnie ustawie, w art. 16 zawarta została delegacja dla Ministra Ochrony Środowiska do ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Jak inteligentni P. T. Czytelnicy się pewnie domyślają Minister jeszcze nie zdążył wydać owego jednolitego tekstu. Podobnie jest zresztą i z innymi ważnymi dla ekologów ustawami jak np. z Kodeksem postępowania administracyjnego - tą ustawę ujednolicić miał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji...

Osoby oburzone tego typu praktykami winny kontaktować się z:

Jerzy Buzek (AWS)
Prezes Rady Ministrów
al. Ujazdowskie 1
00-179 Warszawa
tel. 0-22/694-60-00
fax 0-22/628-68-46
e-mail: cirinfo@kprm.gov.pl
strona: www.kprm.gov.pl

lub z Posłami np.:

Waldemar Józef Bartosz (AWS)
ul. Wolności 2
25-953 Kielce
tel./fax 0-41/344-16-89
e-mail: Waldemar.Bartosz@sejm.gov.pl
strona: www.sejm.gov.pl

mgr Piotr Szkudlarek
tel. 0-22/849-61-52 wew. 26
e-mail: szkud@wp-pwn.com.pl
strona: www.prawo.lex.pl/korporacje/personalne.shtml?id=11291


początek strony

CYTAT

Ostatnio jest głośno o schronisku dla zwierząt na Paluchu. Mam coraz więcej dowodów na to, w co wcześniej nie chciałem wierzyć, że na nieszczęściu zwierząt też robiono pieniądze. To przerażająca demoralizacja.

Jarosław Kaczyński

Kontakt:

Poseł Jarosław Kaczyński
Aleje Jerozolimskie 125
02-017 Warszawa
tel./fax 0-22/622-91-55
e-mail: jaroslaw.kaczyński@sejm.gov.pl
strona: www.sejm.gov.pl

Wywiad zamieszczony w "Przeglądzie tygodniowym" z 11.8.99.

Nadesłał:

mgr Piotr Szkudlarek


początek strony

PARTIE POLITYCZNE O EKOLOGII1

Jak mogłoby się wydawać, w dobie wszechobecnego przemysłu i rozwoju techniki ekologia w programach partii politycznych to rzecz jak najbardziej oczywista. Niestety, okazuje się jednak, że dziedzina życia społecznego, jaką jest dbanie o ochronę środowiska, nie wszystkie partie interesuje.

Odwiedziłem niedawno (w drugiej połowie lipca br.) w Warszawie siedziby kilku, zarówno lewicowych jak i prawicowych, partii politycznych. Chciałem dowiedzieć się od ich przedstawicieli "czegoś" na temat ekologii w programach ich stronnictw. I cóż się okazuje, tak naprawdę - nie licząc PSLu2 - względnie rzetelny program ekologiczny posiada jedynie kanapowa Polska Partia Socjalistyczna (PPS)3. Reszta ugrupowań politycznych sprawę ekologii traktuje albo bardzo lakonicznie, albo ją zupełnie przemilcza. Bywa też, że niektóre ugrupowania polityczne w bardzo instrumentalny sposób podchodzą do kwestii ekologicznych, często wykorzystując ekologię do swoich wąsko pojętych celów. W Europie Zachodniej ugrupowania neofaszystowskie np. propagują idee ekologiczne w myśl ideologicznego schematu: "Czysta woda, czysta gleba, czysta rasa!"4. Być może podobnie jest i w Polsce, gdzie odpowiednikiem tych partii jest m.in. PWN-PSN B.Tejkoskiego.

W pełni odpowiedzialnie mogę stwierdzić, że zdecydowanie antyekologiczną partią polityczną jest skrajnie prawicowa Unia Polityki Realnej (UPR) Janusza Korwina - Mikke, w programie której nie znalazłem ani jednego słowa nt. ochrony środowiska. Inne partie prawicowe bardzo lakonicznie ujmują problemy związane z ekologią. Na przykład w programie Akcji Wyborczej Solidarność (AWS) możemy jedynie przeczytać pięknie brzmiącą deklarację: Będziemy wspierać ochronę środowiska przeznaczając środki z budżetu państwa, zwłaszcza na gospodarkę wodną, lasy i parki narodowe5. Równie lapidarnie co AWS, jakkolwiek bardziej pryncypialnie, do kwestii ochrony środowiska podchodzi również KPN Leszka Moczulskiego6.

Warto wiedzieć, że partie prawicowe (UPR jest tutaj ewenementem) muszą posiadać program ekologiczny, choćby on był jak najbardziej ogólnikowy, gdyż u progu XXI wieku ekologia jest sprawą wszystkich ludzi. Program taki na pewno posiada lewica. Nie wiadomo tylko, na ile partie polityczne podchodzą do kwestii ochrony przyrody szczerze, a na ile zaś jest ona jedynie tzw. "lepem wyborczym", który ma za zadanie pozyskać głosy co bardziej wrażliwych ekologicznie wyborców.

Jarosław HebelPrzypisy:
1. Nie biorę pod uwagę partii stricte ekologicznych.
2. Por. J. Hebel, Tożsamość Polskiego Stronnictwa Ludowego w świetle dokumentów programowych "O kształtowanie szans rozwoju dla Polski" - praca magisterska napisana na ATK, Warszawa 1999, ss. 16-29.
3. Por. "Robotnik Warszawski" (pismo PPS), lipiec 1999.
4. Na temat eksploatowania haseł ekologicznych przez ugrupowania neofaszystowskie szerzej pisał R. Pankowski, Ekofaszyzm [w]: ZB 12(90)/96, ss. 28-31.
5. Cyt. za: Program AWS, bmw, s. 6.
6. Por. Dumni z przeszłości - otwarci na przyszłość. Program Konfederacji Polski Niepodległej, druk ulotny.ZB nr 13(139)/99, 16-30.9.99

Początek strony