Strona główna   Spis treści 

ZB nr 13(139)/99, 16-30.9.99
ROLNICTWO


Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND
logo EKOLAND Biuro Stowarzyszenia EKOLAND
Świątki k. Szczecinka
tel. 0-94/372 43 95
strona: http://free.ngo.pl/ekoland

ATESTACJA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH

Łódź, 24.8.99

W tym roku Stowarzyszenie EKOLAND po raz dziesiąty przeprowadziło atestację gospodarstw ekologicznych. Kontroli gospodarstw i przetwórni dokonały dwie niezależne jednostki kontrolne: Bioekspert s.c. i Stowarzyszenie Agro Bio Test. Niezależna Komisja Atestacji, w składzie (Maria Śmiechowska - przedstawicielka Oddziału Pomorsko-Warmińskiego, Mirosław Dendek - przedstawiciel Zarządu Głównego Stowarzyszenia EKOLAND, Jerzy Kosmala - przedstawiciel Oddziału Mazowieckiego, Sławomir Ziółkowski - przedstawiciel Oddziału Kujawsko-Pomorskiego, Janusz Jędrzejczak - przedstawiciel Oddziału Dolnośląskiego, Waldemar Fortuna - Ośrodek Dokumentacyjny Rolnictwa Ekologicznego w Łodzi, po rozpatrzeniu protokołów z inspekcji podjęła decyzję o przyznaniu atestów. Łącznie Komisja rozpatrzyła 254 wniosków (249 gospodarstw i pięciu przetwórni). Przyznano 168 atestów gospodarstwom i pięć atestów przetwórniom, a ponadto 52 gospodarstwom zaliczono pierwszy rok okresu przestawiania, 17 zaliczono drugi rok okresu przestawiania. 12 wniosków o przyznanie atestu lub zaliczenie okresu przedstawiania Komisja niezakceptowała z powodu stosowania przez rolników niedozwolonych środków ochrony roślin i nawozów.

Atesty są ważne do 31.8.2000, a łączny obszar atestowanych gospodarstw wynosi 4937 ha. Na atesty w przyszłym roku czeka kilkadziesiąt gospodarstw, które przestawiają swoją produkcję na metody ekologiczne. Pełną listę gospodarstw i przetwórni oraz oferowane przez nie produkty obejmuje Wykaz adresowo-towarowy gospodarstw ze znakiem EKOLAND. Broszura, opracowana w układzie wojewódzkim z indeksem alfabetycznym, jest przeznaczona przede wszystkim dla handlowców zainteresowanych sprzedażą żywności ekologicznej.

Atestacja w rolnictwie ekologicznym polega na kontroli sposobu produkcji, a nie na analizie chemicznej produktów. Dodatkowe analizy, w celu badania zawartości azotanów czy pozostałości pestycydów, wykonuje się wyłącznie pomocniczo. Przyjmuje się, że jeżeli warunki środowiskowe gospodarstwa nie budzą zastrzeżeń, to biologiczna jakość płodów rolnych zależy od sposobu ich wytwarzania. Atest Stowarzyszenia EKOLAND może być przyznany gospodarstwu po zakończeniu dwuletniego okresu przestawiania produkcji na metody ekologiczne. Kontrola gospodarstw ekologicznych odbywa się corocznie, tak jak tego wymagają standardy światowe:

Zgodnie z Kryteriami Rolnictwa Ekologicznego Stowarzyszenia EKOLAND gospodarstwa ekologiczne muszą znajdować się w czystym środowisku, z dala od źródeł zanieczyszczeń, takich jak zakłady przemysłowe oraz drogi o dużym natężeniu ruchu pojazdów. W produkcji rolnej oraz przetwarzaniu i przechowywaniu mogą być stosowane wyłącznie środki naturalne. Zamiast nawozów sztucznych stosuje się komposty, nawozy zielone, nawozy zwierzęce oraz naturalne minerały. W ochronie roślin nie używa się syntetycznych pestycydów, lecz preparaty roślinne, bakteryjne, mineralne oraz metody naturalne.

Rynek żywności ekologicznej w Polsce dopiero rozwija się. Produkty z gospodarstw ekologicznych można kupić w prawie 200 sklepach specjalizujących się w żywności ekologicznej i dietetycznej oraz kilku supermarketach. Wielu rolników sprzedaje produkty w gospodarstwach, a na zamówienie - dowozi je do domów klientów.

Dodatkowych informacji udziela:

Waldemar Fortuna
Koordynator projektu "Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce"
Ośrodek Dokumentacyjny Rolnictwa Ekologicznego
przy Stowarzyszeniu EKOLAND
ul. Piotrkowska 83
90-423 Łódź
tel. 0-42/632 97 65
fax 0-42/630 07 40
e-mail: ekoland1@post.ld.onet.pl

GOSPODARSTWA ATESTOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE EKOLAND
W SEZONIE 1999/2000

Województwo dolnośląskie8
Województwo kujawsko-pomorskie30
Województwo lubelskie3
Województwo lubuskie6
Województwo łódzkie12
Województwo małopolskie18
Województwo mazowieckie22
Województwo opolskie3
Województwo podkarpackie1
Województwo podlaskie6
Województwo pomorskie12
Województwo śląskie7
Województwo świętokrzyskie6
Województwo warmińsko-mazurskie13
Województwo wielkopolskie15
Województwo zachodniopomorskie6ZB nr 13(139)/99, 16-30.9.99

Początek strony