Strona główna   Spis treści 

ZB nr 13(139)/99, 16-30.9.99
ZAPOWIEDZI


NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ
logo ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
tel. 0-22/8492280; 8490079
fax 0-22/8497272
e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

Warszawa 23.8.99

Szanowni Państwo!

Mam przyjemność poinformować Państwa, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje cykl spotkań z przedstawicielami pozarządowych organizacji ekologicznych oraz zainteresowanych instytucji. Propozycje tematów spotkań są następujące:

20 września '99 godz. 11-1500ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
grudzień '99ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
marzec 2000AGROTURYSTYKA SZANSĄ DLA ROLNICTWA
czerwiec 2000ŚCIEŻKI ROWEROWE

Celem spotkań jest konsultacja, wymiana poglądów oraz wypracowanie zasad dotyczących współpracy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozarządowymi organizacjami ekologicznymi oraz zainteresowanymi instytucjami w obrębie wymienionych zagadnień.

Wrześniowe spotkanie poświęcone będzie problematyce zagospodarowania odpadów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli i miejsca pozarządowych organizacji ekologicznych w rozwiązywaniu tego problemu.

MIEJSCE I TERMINY:

Miejscem spotkań jest siedziba Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa ul. Konstruktorska 3A.

Terminy następnych spotkań ustalane będą sukcesywnie.

UCZESTNICY:

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów, przedstawicieli biznesu związanego z daną tematyką oraz przedstawicieli odpowiednich resortów.

KOSZTY UCZESTNICTWA:

Uczestnictwo w spotkaniu jest nieodpłatne, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zwraca kosztów podróży.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu na załączonym formularzu. Szczegółowe informacje organizacyjne i program spotkania prześlemy po wyrażeniu przez Państwa chęci uczestnictwa i odesłaniu formularza zgłoszeniowego.

Lech Płotkowski
Zastępca Prezesa Zarządu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
ZB nr 13(139)/99, 16-30.9.99

Początek strony