Strona główna 

ZB nr 8-9(14-15), sierpień-wrzesień `90

BAŁTYK UMARŁ!

Morze Bałtyckie ma ok. 5 tys. lat. Jest jednym z najmniejszych mórz. Ma małą wymianę wód z oceanem (przez cieśniny duńskie i Kanał Kiloński). Jest najbardziej zanieczyszczonym morzem świata. Każdego dnia, każdej chwili, z terenu prawie 1/3 Europy wpływają do niego rzekami, kanałami lub trafiają bezpośrednio tysiące ton i hektolitrów wytworów współczesnej cywilizacji, zawierających m.in. metale ciężkie, wysokotoksyczne środki ochrony roślin, ropę i produkty jej przerobu, odpady komunalne i rolnicze (np. gnojowicę).

Człowieku! Ok. 25% Morza Bałtyckiego jest skażone siarkowodorem - silnie toksycznym kwasem, który obecnie zalega poniżej głębokości 50 m i stale podnosi się ku powierzchni. Morze Bałtyckie to tysiące ton substancji ropnych, na jego powierzchni i w jego toni pływają tysiące szmat, butelek, belek itp. To w końcu siedlisko wielu bardzo groźnych chorób: gangreny, salmonelli, choroby Heinego-Mediny, rzęsistka pochwowego, grzybic itp. W Polsce z tego powodu zamknięto już setki kilometrów plaż morskich. Sprawcami tego są ludzie. My wszyscy! Nasza bierność, lekkomyślność, głupota, doprowadziła do takiego stanu. Jeżeli chcesz się przyczynić do reanimacji Bałtyku to:

Wojciech Baran

PETYCJA DO SEJMU RP

My niżej podpisani, oburzeni stanem Morza Bałtyckiego w strefie polskiej, domagamy się:

Listy z podpisami prosimy kierować na adres świnoujskiego "Wolę być".

Cezary Czajkowski
Matejki 40c/33
72-600 Świnoujście
tel. 74 369


Barbara Kuc
Matejki 37d/3
72-600 Świnoujście
nr 8-9(14-15), sierpień-wrzesień `90

Początek strony