Strona główna 

ZB nr 8-9(14-15), sierpień-wrzesień `90

CO SIĘ DZIEJE W PAŃSTWIE DUŃSKIM?

W dn. 15 - 22.07.90 w Ydby (pn. - zach. Dania) odbyło się międzynarodowe seminarium n.t.: "JAK PRZEKONAĆ SPOŁECZEŃSTWO EUROPEJSKIE DO ENERGII ODNAWIALNEJ I ENERGOOSZCZĘDNOŚCI". Inicjatorem spotkania była Duńska Organizacja Energii Odnawialnej OVE, która zaprosiła nieformalne i nierządowe grupy ekologiczne z całej Europy. Zaprezentowano duńskie osiągnięcia w dziedzinie energii odnawialnej (gł. energii wiatrowej - 2% krajowej produkcji, a do roku 2000 - 6%, optymiści twierdzą, że nawet 25%), przedstawiono sposoby oszczędzania energii, omówiono polityczne i ekonomiczne aspekty rozwoju energetyki z punktu widzenia ekologii i sustainable development. Oceniono również obecną sytuację energetyczną oraz stan rozwoju energetyki alternatywnej w poszczególnych krajach.

Podczas seminarium zaproponowano:

*****

W celu stworzenia międzynarodowej sieci informacyjnej dotyczącej energii odnawialnej prosimy wszystkich zainteresowanych tj.:

o kontakt, krótką informację o zakresie działalności i możliwościach, charakterze organizacji oraz ilości członków z podaniem adresu osoby kontaktowej. Informacje prosimy kierować do 20 października 1990 na adres (z dopiskiem ENERGIA):

NRE "Gaja"
Leszek Świątek
ul. Unisławy 18/13
71-413 Szczecin

Wraz z powstaniem sieci powołana będzie Europejska Federacja Energii Odnawialnej, która miałaby ułatwiać pozyskiwanie funduszy na realizację oczyszczalnie biologiczne w zależności Eco - Banku oraz funduszy EWG), ułatwiać wymianę informacji i ekspertów, zrzeszać organizacje ekologiczne, użytkowników i producentów technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, prowadzić działalność propagatorską i dydaktyczną, działać przeciwko lobby atomowemu.

*****

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWEGO SEMINARIUM n.t. ENERGII ODNAWIALNEJ:

ECO - hotele i organizacja centrów ekologicznych. Ciekawie zapowiada się projekt stworzenia sieci niewielkich hoteli ekologicznych propagujących "zieloną" turystykę, turystykę kwalifikowaną. Sieć taka powstałaby w krajach Europy Wschodniej (Bułgaria, Rumunia, Węgry, Czechosłowacja, Polska). Wyposażenie techniczne tj. kolektory słoneczne, wiatraki, instalacje biogazu, recykling wody, kompostowanie śmieci, oczyszczalnie biologiczne w zależności od lokalizacji i sytuacji zapewniałaby Europejska Federacja Energii Odnawialnej, która byłaby również głównym udziałowcem w kosztach budowy i późniejszych ewentualnych zyskach. Obiekty, realizowane wg. zasad architektury ekologicznej i permakultury, byłyby wkomponowane w krajobraz i nieszkodliwe dla środowiska. Używanoby zdrowych materiałów budowlanych i technik. Mogłyby to być również stare, adaptowane dla nowych celów obiekty położone w atrakcyjnej przyrodniczo i krajobrazowo okolicy. Turystyka do Wschodniej Europy zaczyna być modna. Chodzi więc o to, by zachodni turyści poznawali ecotechnologie na Wschodzie i później propagowali je u siebie. Jednocześnie niniejsze hotele będą służyć jako projekty demonstracyjne na Wschodzie.

Istnieje też równoległy projekt zrzeszenia różnego rodzaju działających lub powstających centrów ekologicznych propagujących ecotechnologie, energię odnawialną, recykling itd w europejską organizację w celu wymiany doświadczeń, stworzenia systemu finansowania, organizowania wspólnych akcji, kampanii, dużych wypraw objazdowych.

Oczekujemy na opinie dotyczące wymienionych projektów, prosimy zainteresowane osoby, organizacje o kontakt i oferty współpracy.

3 x Leszek Świątek
NRE "Gaja";
nr 8-9(14-15), sierpień-wrzesień `90

Początek strony