Strona główna 

ZB nr 8-9(14-15), sierpień-wrzesień `90

Z DANII DO GRECJI VIA PRZEHYBA?


MIĘDZYNARODOWY PROJEKT FEDERACJI TEATRU NIEZALEŻNEGO "DROGA DO DELF"

Na początku tego roku odbyły się pierwsze artystyczne warsztaty przygotowujące polski odcinek projektu "Droga do Delf".

Pierwszy warsztat odbył się w Łodzi, na miejsce drugiego została wybrana Przehyba. Zajęcia odbywały się przez siedem dni, w plenerze i w sali jadalnej gościnnego schroniska. W warsztacie uczestniczyli - Ośrodek Teatru "Warsztatowa" z Tarnowa (koordynacja i organizacja akcji artystycznej Przehyba), Teatr Snów z Gdańska (przygotowanie spektaklu - akcji teatralnej), Teatr Dźwięku "Atman" (muzyka do akcji plenerowej), Brigitta Kaufman i Waldemar Rogojsza z Teatru Galerii "Mandala" (ruch sceniczny) oraz przedstawiciele Popradzkiego Parku Krajobrazowego dla konsultacji wymagań ochronnych.

Za rok, na przełomie maja i czerwca na Przehybie spotkają się teatry, grupy muzyczne, dziennikarze i obserwatorzy z całej Europy.

Naturalne warunki i dotychczasowe prace pozwalają mieć nadzieję, że przystanek Przehyba będzie ważnym doświadczeniem na styku sztuki, polityki i ekologii. Jesienią odbędzie się drugi warsztat muzyczny, który zdecyduje o ostatecznym kształcie zdarzenia artystycznego na Przehybie. Projekt jest otwarty (taka jest jego główna idea) na wszelkie formy współpracy i uczestnictwa. Grupie artystów będzie towarzyszyć wielu dziennikarzy i kilka telewizji. To co pozostanie w pamięci naszych gości i to co pozostanie dla nas, zależy tylko od wyobraźni, kompetencji i wspólnej pracy. Możesz współtworzyć zdarzenie Przehyba! Kontakt na adres Grupy "Atman" lub: Ośrodek Teatru "Warsztatowa", ul. Warsztatowa 12, Tarnów, tel. 222402.

Projekt "Droga do Delf" - przejazd grup artystycznych z Danii do Grecji (Delfy) pod hasłem - "Wspólna Europa". We wszystkich krajach na trasie przejazdu-wędrówki są organizowane "przystanki" artystyczne i inne formy szerokiego kontaktu pomiędzy miejscową społecznością a wędrującymi artystami. Projekt zakończy uroczystość w Delfach, gdzie zostaną symbolicznie zadane pytania o kształt przyszłej Europy. Organizatorami projektu są trzy teatry: Den Blaa Hest z Arhus (Dania), Divadlo na Provazku (Czechosłowacja) i Teatr 77 z Łodzi. Wszędzie organizatorom towarzyszą liczne grupy wspomagające.

*****

Grupa Atman - kontakt w sprawach organizacji koncertów i warsztatów, Colling Walcott Meeting, wszelkich informacji o grupie:

Marek Styczyński,
Piastowska 5, 33-300 Nowy Sącz,
tel. 22816.

Jest to jedyny adres kontaktowy za który grupa "Atman" bierze pełną odpowiedzialność!

2 x Marek Styczyński
nr 8-9(14-15), sierpień-wrzesień `90

Początek strony