Strona główna 

ZB nr 8-9(14-15), sierpień-wrzesień `90

NIEFORMALNY RUCH EKOLOGICZNY "GAJA"

... powstał 2.02.90 w Szczecinie na spotkaniu z przedstawicielami Pracowni na rzecz Wszystkich Istot z Bielska. W marcu '90, zorganizowano warsztaty ekologiczne - Spotkanie Wszystkich Istot co było silnym bodźcem do dalszego działania. Wraz z Ekologicznym Kołem Chemików z Politechniki Szczecińskiej udało się nam przygotować (chyba dość dobrze) bogaty program Dnia Ziemi, który obchodziliśmy na Zamku Książąt Pomorskich. Pogoda dopisała, przyszło trochę ludzi, niektórzy mówili: "w końcu coś się dzieje w Szczecinie".

Naszą intencją było zintegrowanie małych grupek ekologicznych działających w mieście, lecz w czasie Dnia Ziemi jak i potem nie udało się osiągnąć tego całkowicie. Obecnie współpracujemy z Klubem Kształtowania i Ochrony Środowiska i z Polską Partią Zielonych, a w samej "Gaji" są ludzie z "Wolę być", Morskiego Pogotowia Ekologicznego i WiP-u. Grupa działa na zasadach spontanicznych.

Posiadamy kontakty z BUND Jugend i chcemy rozwijać współpracę w sprawie "Programu Odra" oraz EJ Greifswald (60 km od Szczecina). W Szczecinie braliśmy udział w pracach komisji zajmującej się tym problemem. Również nawiązaliśmy kontakt z OVE - Duńską Organizacją Energii Odnawialnej i w dn. 22 - 23 lipca wraz z Fundacją Ecobaltic z Gdańska zorganizowaliśmy pobyt objazdowej duńskiej wystawy bałtyckiej na temat energii odnawialnej. W międzyczasie prowadziliśmy akcję propagandową oraz zbieranie podpisów w sprawie przekształcenia stale degradowanego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" na Szczeciński Park Narodowy. Sprawa jest w toku, o jej wynikach będziemy was informować.

Nieformalny Ruch Ekologiczny "Gaja"
Leszek Świątek
ul. Unisławy 18/13
71-413 Szczecin
nr 8-9(14-15), sierpień-wrzesień `90

Początek strony