Strona główna 

ZB nr 8-9(14-15), sierpień-wrzesień `90

ZB - WERSJA EKSPORTOWA

Wreszcie, po wielkich trudach wydaliśmy "Green Brigades" No 2! Kłopotu z tym było co niemiara, stąd kilkumiesięczne opóźnienie "kwartalnika". Nie chodzi o to, żeby się skarżyć czy tłumaczyć, ale warto odnotować kilka faktów stanowiących przyczynek do rozwoju naszej ekologii. Otóż wbrew naszym prośbom tylko jedna osoba (!) pokusiła się o przysłanie swego artykułu w dwóch wersjach językowych. Natomiast wiele osób nadesłało ciekawe materiały po polsku, które w miarę skromnej objętości ZB staramy się publikować. Te właśnie materiały stanowią trzon GB 2. Z tym, że dla cudzoziemców nie znających polskich realiów teksty trzeba czasem "rozjaśnić". A że nie stać nas na stałe korzystanie z zawodowego tłumacza, o przekłady prosimy naszych znajomych, którzy w ten czy inny sposób w miarę dobrze posiedli kunszt języka angielskiego. I tu zaczyna się zabawa. Najpierw trzeba znaleźć osobę, która podejmie się tłumaczenia. Potem mijają kolejne terminy oddania tłumaczenia (w międzyczasie trzeba się upominać i przypominać), czasem ktoś gubi gotową pracę, czasem tłumaczy nie to co trzeba lub nie robi tego wcale - mimo, że sam zgłosił chęć pomocy. Przetłumaczony tekst wypada dać jeszcze komuś, kto z angielskim obcuje od dziecka, do przeczytania (korekta). Wpisanie tekstu po angielsku na dyskietkę też sprawia większe trudności niż w przypadku tekstu polskiego.

GB 2 zawierają teksty: