Strona główna 

ZB nr 8-9(14-15), sierpień-wrzesień `90

MODLITWA PRZED KUPˇ ¦MIECI

B±dĽmy Dżdżownicami!
Niech materia,
która przez nas przechodzi
zostanie za nami
jako wałek bogatej ziemi.
B±dĽmy odpowiedzialni
za materię, która
trafia w nasze ręce
żeby¶my ¶ledzili
los, przygody i metamorfozy
każdego kawałka papieru
szkła, żelaza, które
nam służyło pod tak±
czy inn± postaci±.
Możemy żyć w zaludnionym ogrodzie
jeżeli zadamy sobie trud
zagrabić ziemię
na której
strugali¶my patyki
aby pozwolić trawie mówić
to co zawsze mówi:
patrzcie na mnie
głaszcie mnie
jestem sier¶ci±
Wielkiej Matki Ziemi
Matki Materii

Nicole
nr 8-9(14-15), sierpień-wrzesień `90

Pocz±tek strony