Strona główna 

ZB nr 8-9(14-15), sierpień-wrzesień `90

POROZUMIENIE NA RZECZ ENERGETYKI ALTERNATYWNEJ

W dniach 2 - 3.06.90 w Dobrzeniu Wielkim koło Opola odbyło się spotkanie uczestników wszystkich niemal ruchów ekologicznych: Federacji Zielonych, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Gdańskiego Forum Ekologicznego, Śląskiego Ruchu Ekologicznego, "Wolę być", Harcerskiego Ruchu Ochrony Środowiska, Ruchu "Wolność i Pokój", Wspólnoty "Wolność i Pokój", Ruchu "Ryby Piły" (*).

Podczas spotkania postanowiono powołać wspólną inicjatywę - Porozumienie koordynujące działania przeciwko rozwojowi energetyki jądrowej w Polsce oraz wspierające rozwiązania alternatywne. Porozumienie, deklarując działania bez szerzenia przemocy, sformułowało swoje główne idee i cele na wspólnie przyjętej deklaracji.

Podjęto decyzję o uruchomieniu w Gdańsku Biura Porozumienia na rzecz Energetyki Alternatywnej oraz o utworzeniu sieci informacyjnej obejmującej wszystkie niemal ośrodki ruchu ekologicznego. Zadaniem Biura będzie koordynowanie działań zgodnych z przyjętymi celami oraz informowanie ośrodków, opinii publicznej, organizacji ekologicznych (krajowych i zagranicznych) o działalności Porozumienia.

Tymczasowy adres Biura:
Tomasz Burek (Belfer)
Dyrekcyjna 5
80-832 Gdańsk
tel. 313931
tlx 512644 BPS PL
lub:
Wejhera 7b1
Gdańsk.

*) PKE przystapił do Porozumienia 2.VIII.br. (red.)

DEKLARACJA O POROZUMIENIU NA RZECZ ENERGETYKI ALTERNATYWNEJ

W społeczeństwie, które chce dać szanse przetrwania swoim przyszłym pokoleniom nie ma miejsca na energetykę jądrową.

Sposób, w jaki wytwarzamy, przesyłamy i zużywamy energię musi wkrótce doprowadzić do rozpadu całej gospodarki energetycznej. Przyniesie wstrząsy ekonomiczne i społeczne, które przekreślą wszelkie nadzieje na pomyślność Polaków w przyszłości.

Nie mamy w Polsce kryzysu wytwarzania energii. Mamy kryzys jej używania.

Nie godzimy się na narzucone społeczeństwu fałszywe dylematy. Nie jesteśmy skazani na wybór pomiędzy nowymi elektrowniami atomowymi a nowymi elektrowniami węglowymi. Istnieje wybór drogi alternatywnej.

Będziemy razem pracować na rzecz społeczeństwa, które swój dobrobyt i szczęście będzie budowało zużywając niewielkie ilości energii. Będziemy wspierać koncepcje energetyki opartej na źródłach odnawialnych, bezpiecznej dla środowiska, o niewielkiej skali i zdecentralizowanej.

Będziemy stawiać opór energetyce scentralizowanej, marnotrawnej, zużywającej nieodnawialne i wyczerpywalne zasoby, oraz zagrażającej równowadze ekologicznej teraz i w przyszłości.

Zdajemy sobie sprawę, że istnieją w naszym społeczeństwie osoby czerpiące pieniądze i władze z rozwoju ener getyki jądrowej, oraz utrwalania węglowej. Dawniej wszystko było proste. Byli nimi komunistyczni funkcjonariusze. Obecnie dołączają do nich ci, którzy zarabiają na kupowaniu atomowych śmieci z Zachodu. Jesteśmy zmuszeni z całej mocy się im przeciwstawić.

Równocześnie będziemy wspierali wszystkich, którzy propagują i realizują programy pozytywnie zmierzające do niskoenergetycznego społeczeństwa posługującego się energią alternatywną.

Będzie to wymagało fundamentalnej przebudowy wielu instytucji i mechanizmów ekonomicznych i politycznych. Będzie to także wymagało przemyślenia na nowo naszego stylu życia oraz przemian w nawykach i wartościach, którymi mierzymy poziom naszej szczęśliwości.

Jesteśmy gotowi podjąć te wyzwania.


*****

12.06 br w 10 miastach całego kraju Porozumienie na rzecz Energetyki Alternatywnej zorganizowało protest przeciwko próbom utworzenia międzynarodowego konsorcjum dla ukończenia EJ "Żarnowiec". W Kaliszu zorganizowano bardzo udany happening - część uczestników udawała "ekspertów" - zwolenników energetyki jądrowej, co zakończyło się autentyczną próbą pobicia ich. W Gdańsku i Krakowie pikietowano konsulaty Francji (patrz ZB 7/90 str.16). W pozostałych miastach formy protestu były różne, od przejazdów na rowerach (Gdańsk, Bielsko), poprzez jeżdżący po mieście samochod z tubą (Łódź), po typowe pikiety i rozdawanie ulotek (Katowice, Wrocław, Gorzów Wlkp., Lublin).

*****

W celu finansowania akcji antyżarnowieckiej (a także dla uzyskania funduszy na pomoc dla Domów Dziecka) rozpoczęto wydawanie kaset z serii "Energia atomowa? - nie, dziękuję!", prezentujących kapele grające różną muzykę niekomercyjną. Pierwsza kaseta nosi tytuł "Rocka's Delight". Jest to nagranie kapeli reggae, organizatora koncertu "Solidarność przeciw apartheidowi". Nagranie powstało w ciągu 48 godzin, w specyficznych warunkach: pokój wyłożony kołdrami, słoje "twist off" rapujące gary, uziemienie gitar za pomocą drutu przywiązanego do kostek gitarzystów i zanurzonego w wiadrze z wodą itd. Ale efekt jest niesamowity. Kapele zainteresowane nagraniami w tej serii proszone są o kontakt ze mną. Osoby zainteresowane nabyciem i rozprowadzaniem kaset mogą się kontaktować z sygnotariuszami Porozumienia.

Cena hurtowa 12 tys. zł.

2 x Belfer
nr 8-9(14-15), sierpień-wrzesień `90

Początek strony