Strona główna   Spis treści 

ZB nr 17(143)/99, 16-30.11.99
CO TY NATO?


Grupa Akcji Przeciwko Wojnie Münster (Westfalia) Niemcy
Anti-War Action Group

Międzynarodowa kampania w celu likwidacji NATO
International Campaign for the abolition of NATO

Po wojnie NATO przeciwko Republice Jugosławii żądanie może brzmieć wyłącznie: "NATO należy zlikwidować!", ponieważ poprzez tę wojnę pakt NATO dostarczył nam niedwuznacznych wskazówek jego światowego kryminalnego niebezpieczeństwa:

  1. Okazał on się instrumentem militarystycznej agresji i okupacji.
  2. Prowadził on, jak to również stwierdził sir Michael Rose, były brytyjski generał NATO, kryminalną wojnę przeciwko społeczeństwu Jugosławii, spowodował urazy u bezbronnych ludzi, zniszczył naturę, wybił zwierzęta i na długi okres pogorszył warunki życia ludzi.
  3. Powadził on wojnę celową, tzn. wiedząc o niebezpieczeństwach i implikacjach, atakował urządzenia chemiczne i w ten sposób prowadził pośrednio wojnę chemiczną.
  4. Wprowadził on do tej wojny zakazaną broń - bomby rozpryskowe, bomby ze zubożonym uranem i poprzez to stworzył warunki, które przez długi czas będą miały śmiertelne skutki dla wszelkich form życia.

Wniosek: Pakt NATO działał w sposób kryminalny i należy go zlikwidować! Wojnie NATO towarzyszyło opracowanie i ustanowienie nowej koncepcji strategicznej. Wojna i ta koncepcja uwidaczniają:

  1. Pakt NATO staje się instrumentem zagrożenia pokoju światowego.
  2. Staje się on, pod dyktandem USA, militarystycznym ramieniem i strategiczną grupą bojową globalnie działającego kapitału USA i Europy Zachodniej i poprzez to instrumentem reprezentacji globalnych interesów samozwańczego pierwszego świata.
  3. Korzysta on z potencjału odstraszającego i agresyjnego nuklearnych sił zbrojnych i jest w związku z tym odpowiedzialny za nową fazę światowego zbrojenia atomowego.
  4. Nowa koncepcja strategiczna utrudnia lub uniemożliwia demokratyczną kontrolę pojedynczych armii narodowych, strategii militarnych i planów zbrojeniowych i poprzez to przyczynia się w pojedynczych krajach, które przystąpiły do paktu, do rozkładu demokracji i militaryzacji. Koncepcja strategiczna sama w sobie nie ma legitymacji demokratycznej i nie można jej żadną demokratyczną metodą skorygować ani zlikwidować.

Wniosek: Nowa koncepcja strategiczna NATO jest w skali polityki światowej niebezpieczna. NATO należy zlikwidować!

W czasach masywnej, bezwzględnej i szybkiej globalnej restrukturyzacji kapitalizmu jako światowego systemu ekonomicznego, nowa koncepcja strategiczna NATO z jej opierającą się na siłach nuklearnych polityką militarystyczną i polityką przemocy ujawnia się jako niebezpieczny spadekdla perspektyw rozwojowych społeczeństwa światowego następnego stulecia.

Opcję "out of area" i skierowane przeciwko całemu światu permanentne zagrożenie oraz programowe samo upoważnienie "do operowania poza granicami NATO", należy rozumieć jako roszczenie do prawa globalnego monopolu przemocy, zawsze i wszędzie, gdy chodzi o zabezpieczenie lub przeforsowanie geostrategicznych, ekonomicznych, handlowych i kulturowych interesów samozwańczego pierwszego świata, w żargonie NATO "przestrzeni euro-atlantyckiej", również przeciwko jakiejkolwiek formie oporu społecznego.

W obliczu bardzo skomplikowanego scenariusza kryzysu społeczeństwa świata należy NATO zlikwidować - jako niebezpieczny, działający kryminalnie i zagrażający niepewnemu pokojowi - światowy pakt, ponieważ zarówno koncept jak również praktyka NATO nie zawierają żadnych sensownych perspektyw na przyszłość dla społeczeństwa światowego, które mogłyby przyczynić się do rozwiązania rzeczywistych problemów ludzi takich jak głód, choroby, nędza, zubożenie, analfabetyzm, uchodźstwo i ucisk. Tak więc NATO okazuje się reliktem STAREGO świata i STAREGO porządku światowego.

Wniosek: NATO należy zlikwidować!

Pierwsze osoby popierające:

Anke Balliel, Klaus Bloedow, Dr. phil. Ulla Bracht,
Siegfried Damerow, Mechthild Demel, Melanie Droesemeier,
Norbert Eillinghoff, Ulla Geissler-Sahin, Jan Grosse Nobis,
Maria Hellenkamp, Manfred Huelsken, Ulf Hundeiker,
Gordana Kaempfer-Cvkusic, Dr. phil. Dieter Keiner; Mark Kersebaum,
Bernhard Korn, Werner Kuhn, Ulla Medricky,
Heike Mueller, Stefan Niehoff, Juergen Riffin,
Ursula Schuellenbach, Dr. med. Uwe Schuellenbach, Ralf Teck,
Claudia Tieke, Ute Wormuth-Seidel.

Koordynacja Grupy Akcji Przeciwko Wojnie / Coodination for the Anti.War Action Group:

Dr. Dieter Keiner
Postfach 42 09, D-48023 Münster
fax +49 2 51 8 19 09 e-mail: frieden@muenster.org
strona: http://www.muenster.org.frieden
Numer konta: Stadtsparkasse Muenster, BLZ 400 501 50, konto 128102233
"Ute Wormuth-Seidel / Aktionsbuendnis gegen den Krieg"

"Międzynarodowa kampania w celu likwidacji NATO" została jednogłośnie uchwalona 15.9.99 przez Grupę Akcji Przeciwko Wojnie.

Grupa powstała z wolnego i spontanicznego zrzeszenia osób, które ganią wojnę przeciwko Jugosławii. Pracuje ona od tego czasu bez przerwy i występuje na publicznych imprezach w Mnsterze, ostatnio w związku z demonstracją z okazji Dnia przeciw Wojnie 1.9. Związek jest niezależny od partii i innych organizacji i jest finansowany ze zbiórek pieniężnych podczas imprez. Jest on autonomiczną, lokalną inicjatywą, która świadomie angażuje się za pomocą "Międzynarodowej kampanii w celu likwidacji NATO" w globalną walkę przeciwko militaryzacji i wojnom i za prewencyjnymi, politycznymi rozwiązaniami konfliktów.

Proszę sprawdzić, czy chcecie się państwo angażować dla tych celów. Proszę wesprzeć tę kampanię swoim nazwiskiem, własnymi inicjatywami i datkami pieniężnymi. Akces proszę za pomocą emaila/listu lub faxu przesłać na powyższy adres! Dziękujemy!

tłumaczyła z niemieckiego i przesłała
Krystyna Grendus, Seestr. 59/3,
D-69214 EppelheimPopieram kampanię:
Proszę podać dane:


ZB nr 17(143)/99, 16-30.11.99

Początek strony