Strona główna   Spis treści   Zapowiedzi cd. 

ZB nr 1(146)/2000, 1-15.1.2000
ZAPOWIEDZI

STOP DLA POBORU

TYDZIEŃ OBDŻEKTORA 2000:
13-19 MARCA 2000 ROKU

Wielkie działanie antywojskowe ogarniające całą Polskę! WEŹ W NIM UDZIAŁ!

Pacyfiści, anarchiści, ekolodzy, anioły i Wy identyfikujący się z samym sobą!

Na ten tydzień jednoczymy się!

Na ten tydzień wychodzimy na ulice!

Ten tydzień należy do nas!

JEŚLI KRZYKNIEMY GŁOŚNO, ZWYCIĘŻYMY!

ZNIEŚĆ PRZYMUSOWĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ!

ZDECYDOWANY PROTEST!

Pacyfistyczna Komenda Uzupełnień

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DZIAŁANIE A - INFORMOWANIE POŚREDNIE (plakatowanie, rozdawanie pocztówek, info do mediów):

- PAKIET MATERIAŁÓW: makieta logo kampanii, plakatu, pocztówek do premiera, nalepek i pisma A do mediów = 3 ZŁ;

DZIAŁANIE B - INFORMOWANIE BEZPOŚREDNIE (plakatowanie, rozdawanie pocztówek, poradników, zbieranie podpisów pod petycją, info do mediów)

- PAKIET: makieta logo kampanii, plakatu, pocztówek do premiera, nalepek, poradnika, petycji i pisma B do mediów = 4 ZŁ;

DZIAŁANIE C - INFORMOWANIE BEZPOŚREDNIE + AKCJA (plakatowanie, rozdawanie pocztówek, poradników, zbieranie podpisów pod petycją, pikieta / demonstracja / uliczny punkt porad / koncert itp., info do mediów):

- PAKIET: makieta logo kampanii, plakatu, pocztówek do premiera, nalepek, poradnika, petycji, materiałów identyfikacyjnych PKU (plakietki, grafiki itp.) i pisma C do mediów = 6 ZŁ;

Pod adresem:

Adaś Rygioł,
skr. 66
41-400 Mysłowice

zgłoś w jakim działaniu będziesz/-cie uczestniczyć. Wyślij kasę (z dopiskiem "STOP DLA POBORU!") na pakiety A, B lub C:

Kolektyw Rozbrat,
skr. 5
60-966 Poznań

i czekaj. W razie czego kontaktuj się:

tel. 0-61/8227710 Michał
e-mail: rozbrat@friko2.onet.pl).

Nawet po terminach zgłoś się!

TWOJE DZIAŁANIE JEST POTRZEBNE!

JEŻELI NA ECOTOPIĘ TO TYLKO ROWEREM

Ecotopia to spotkanie ekologów z całej Europy, którzy przez trzy tygodnie sierpnia każdego roku spotykają się, by wymienić poglądy i doświadczenia. Każdego roku w innym kraju powstaje mała ekologiczna wioska, rodzaj letniego uniwersytetu, gdzie każdy może czegoś się nauczyć lub też sam podzielić się swoją wiedzą. Zainteresowania ecotopian są szerokie od wszelkich rodzajów medytacji po problemy współczesnego świata. Poza tym, że jest to miejsce twórczych inspiracji, wymiany myśli, dyskusji, każdy ma tutaj okazję poznania innych kultur, nawiązania nowych kontaktów i przyjaźni.

foto

W r. 2000 Ecotopia rozpocznie się 4.8 w Finlandii niedaleko Turku. Najlepszym, jedynym, najbardziej ekologicznym środkiem transportu jest oczywiście rower. Dlatego zawsze organizowany jest rajd rowerowy, którego uczestnicy z ekologicznym przesłaniem zmierzają w kierunku Ecotopii. Ten międzynarodowy bike tour organizowany jest wyłącznie przez wolontariuszy, a jednym z głównych jego celów jest pokazanie, że rower to idealny alternatywny środek transportu i wspaniały sposób na zdrowe spędzenie wolnego czasu. Średnie dzienne odcinki rajdu ograniczają się do 50-60 km. Może to wykonać każdy niezależnie od wieku i bez większego przygotowania fizycznego. Na liście zeszłorocznych uczestników znajdował się 65-letni rowerzysta, który, przejechał ponad 2000 kilometrową trasę z Niemiec przez Czechy, Austrie, Słowenię, Chorwację, Węgry do Rumunii.

Jeżeli grupa na swojej trasie napotka rzeczy istotne, miejsca gdzie dzieje się coś ważnego, nie pozostaje wobec nich obojętna. Uczestnicy zamierzają spotykać się z miejscowymi organizacjami i wspierać je w ich lokalnych inicjatywach i projektach. Spektakularnym przykładem była rowerowa demonstracja w stolicy Chorwacji, gdzie uczestnicy rajdu razem z miejscowymi cyklistami wspólnymi siłami wywołali na ulicach Zagrzebia wystarczające zamieszanie by bardziej zwrócić uwagę na to, że miasta są też dla rowerów i że dwa koła to czasami więcej niż cztery.

10-12.12.99 w Pradze spotkali się ponownie zeszłoroczni uczestnicy by powspominać i przygotować kolejny Ecotopia Bike Tour 2000.

Ustalono, że oficjalnie cykliści rozpoczną rajd 7.7 w KRAKOWIE i poprzez kraje bałtyckie Litwę, Łotwę, Estonię dotrą 4.8 do Finlandii. Każdy, kto duchem lub ciałem chciałby wesprzeć to godne poparcia przedsięwzięcie może skontaktować się z polskim koordynatorem Jakubem Durdeniem poprzez e-mail: biketour@poczta.wp.pl lub odwiedzić stronę internetową Bike Touru (w jęz. ang.) http://come.to/biketour

tekst i foto Leszek Sowiński
e-mail: siec_imgw@rose.man.poznan.pl

CHOJNICKIE TOWARZYSTWO
MIŁOŚNIKÓW ROWERÓW "CYKLISTA"
W CHOJNICACH ZAPRASZA

KALENDARZ IMPREZ NA R. 2000

Nazwa ImprezyMiejsceTermin
4 pory roku na rowerze - Wiosna 2000Charzykowo26.3
Rajd w nieznane  16.4
Lany poniedziałek na rowerze Funka24.4
Majówka na rowerzeRytel2-3.5
XIII Ogólnopolskie Święto Roweru -
Dzień bez samochodu
Chojnice28.5
4 pory roku na rowerze - Lato 2000 Spierewnik11.6
XXXX Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystyki Kolarskiej PTTKToruń-Bachotek17-24.6
Biwak rowerowy CyklistyRychnowy1-15.7
57 Międzynarodowy Rajd AIT Turnai, Belgia15-23
Lato w mieściePark Narodowy Bory Tucholskielipiec
Kolarska wędrówka na 49 Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTKChojnice-Ryki 7-19.8
Lato w mieściePark Narodowy Bory Tucholskiesierpień
49 Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTKRyki12-19.8
Rajd Kolarski na Pole Szarży Ułańskiej pod KrojantamiKrojanty3.9
4 pory roku na rowerze - Jesień 2000Park Narodowy Bory Tucholskiewrzesień
Międzynarodowe Targi Rowerowe Koloniapaździernik
Międzynarodowe Targi Rowerowe - BicyklPoznań 19-22.10
Rajd w nieznane  październik
Rajd pieczonego ziemniakaFunkalistopad
4 pory roku na rowerze - Zima 2000 Park Narodowy Bory Tucholskiegrudzień

W niedziele organizowane będą również wycieczki klubowe.

Przez cały rok do 5 listopada 2000 r. trwa konkurs fotograficzny. logo TNZ


Towarzystwo na rzecz Ziemi

ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim
tel./fax 0-33/8422120, 8441934
e-mail: office@tnz.most.org.pl
konto: PKO B.P. O/Oświęcim, nr 10201417-534-270-1

Mamy przyjemność poinformować, że Towarzystwo na rzecz Ziemi we współpracy z Celowym Związkiem Gmin CZG-12 ze Słubic i Ogólnopolskim Towarzystwem Zagospodarowania Odpadów "3R" organizuje konferencję:

"GMINNE I REGIONALNE PROGRAMY
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - 10 LAT DOŚWIADCZEŃ"
OSIECZANY K. KRAKOWA, 22-24 MARCA 2000R.

INFORMACJE OGÓLNE

Niedługo minie 10 lat od daty kiedy pierwsze polskie miasta (Katowice, Ustroń) podjęły działania na rzecz zmiany tradycyjnego modelu "unieszkodliwiania" odpadów komunalnych. Od tego czasu setki polskich miast poszły w ich ślady. Obowiązująca od 1996r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na rady gmin obowiązek ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku, a rok później ustawa o odpadach wprowadziła przepis zgodnie z którym "gmina realizuje zadania związane z racjonalnym gospodarowaniem odpadami komunalnymi wg przyjętego przez radę gminy programu ochrony środowiska w gminie". Planowanie w dziedzinie gospodarki odpadami stało się więc obowiązkiem ustawowym, a niezbędne zmiany w przepisach, związane z dostosowaniem naszego prawa do wymogów Unii Europejskiej, wprowadzą kolejne obowiązki w tym zakresie. Posiadanie planu zagospodarowania odpadów (programu gospodarki odpadami) staje się też podstawowym wymogiem stawianym przez fundusze krajowe i zagraniczne. Wydaje się, że nadszedł odpowiedni moment na dokonanie podsumowań i wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

CEL KONFERENCJI

Chcemy aby nasze spotkanie stało się forum wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy autorami i realizatorami programów. Chcemy przedyskutować zasady tworzenia dobrego programu, tzn. takiego, który będzie uwzględniał przepisy i wytyczne krajowe i Unii Europejskiej, będzie efektywny ekonomicznie, bezpieczny ekologicznie, przekonsultowany i akceptowany społecznie, uwzględniał lokalne uwarunkowania itd. Chcemy uzyskać odpowiedzi na konkretne pytania:

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane także podstawy prawne sporządzania programów (planów) zagospodarowania odpadów, spodziewane zmiany w tym zakresie i dodatkowe wymogi stawiane przez sponsorów (NFOŚiGW, ISPA).

UCZESTNICY

W konferencji wezmą udział (jako uczestnicy i wykładowcy) przedstawiciele:

W szczególności będą to przedstawiciele gmin i ich związków, które osiągnęły sukcesy we wdrażaniu programów zagospodarowania odpadów i są zazwyczaj wskazywane za wzór dla innych (Żywiec, Raciechowice, Kąty Wrocławskie, CZG12 - Słubice, Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki", Zielona Góra, Cieszyn) oraz firm uznawanych za najlepsze w zakresie opracowania programów (Ekolog Systems, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast, Eko-Ekspert, Abrys, Intereko).

TERMIN I MIEJSCE

Konferencja odbędzie się w dniach 22-24 marca 2000r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Osieczanach k. Myślenic, u podnóża Beskidu Średniego.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty uczestnictwa w seminarium (obejmujące materiały seminaryjne, materiały uzupełniające nt. gospodarki odpadami na poziomie gminy i regionu, zakwaterowanie na czas trwania seminarium, pełne wyżywienie i przejazd z/do Krakowa) wynoszą 500 zł (przedstawiciele organizacji ekologicznych mogą ubiegać się o zniżkę w opłacie).

Szczegółowe informacje organizacyjne prześlemy po wyrażeniu przez Państwa chęci uczestnictwa


wydrukowano w zamian za publikację reklamy ZB w materiałach konferencyjnych
logo TNZ


Towarzystwo na rzecz Ziemi

ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim
tel./fax 0-33/8422120, 8441934
e-mail: office@tnz.most.org.pl
konto: PKO B.P. O/Oświęcim, nr 10201417-534-270-1

CYKL SEMINARIÓW

"PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA"

Wiedza nt przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska obowiązujących w Unii Europejskiej jest stosunkowo niewielka zarówno wśród większości urzędników jak i przedstawicieli ekologicznych organizacji pozarządowych, a co za tym idzie niewielka jest świadomość korzyści (a także pewnych zagrożeń) związanych z procesem integracji europejskiej. Część społeczeństwa obawia się przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czego najczęstszą przyczyną jest obawa przed nieznanym. Stan ten dodatkowo pogłębia fakt, że brakuje informacji nt prac prowadzonych w zakresie implementacji prawa wspólnotowego i przewidywanych w związku z tym zmian w przepisach krajowych. Temat przepisów UE w zakresie ochrony środowiska dla większości jest tematem nowym, a zarazem niezmiernie ważnym w obliczu zbliżającego się przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zapoznanie przedstawicieli samorządów lokalnych, administracji państwowej, firm świadczących usługi z zakresu ochrony środowiska i pozarządowych organizacji ekologicznych z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony środowiska, zaprezentowanie korzyści jakie będą związane z procesem integracji europejskiej w zakresie ochrony środowiska i nowych możliwości związanych z wdrażaniem prawa wspólnotowego, jak również upowszechnienie informacji nt trwających i przewidywanych działań legislacyjnych związanych z implementacją tegoż prawa. Część tych zmian (np. wynikających z wdrażania dyrektywy 94/62/EC o odpadach z opakowań) może mieć istotny (korzystny) wpływ na możliwości finansowania programów i inwestycji dotyczących ochrony środowiska.

UCZESTNICY

Projekt adresowany jest do przedstawicieli samorządów lokalnych, administracji państwowej, firm świadczących usługi z zakresu ochrony środowiska i pozarządowych organizacji ekologicznych. Uczestnicy szkoleń uzyskają wiedzę nt przepisów, które w niedalekiej przyszłości będą ich bezpośrednio lub pośrednio dotyczyć. Stworzy im to możliwość dobrego przygotowania do spodziewanych zmian i uwzględnienia ich w swoich działaniach, np. przy opracowywaniu lokalnych/regionalnych programów zrównoważonego rozwoju.

WYKŁADOWCY

Wykładowcami będą specjaliści z Ministerstwa Środowiska, Centrum Prawa Ekologicznego, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań, Zakładu Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego - eksperci z zakresu prawa krajowego oraz wspólnotowego.

SEMINARIA

W trakcie seminariów przedstawione zostaną prace aktualnie prowadzone w Ministerstwie Środowiska m.in. nad projektami ustaw: o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o organizmach i mikroorganizmach zmodyfikowanych genetycznie, o dostępie do informacji o środowisku i ocenach oddziaływania na środowisko, o ekologicznej opłacie produktowej i depozytowej, o ochronie środowiska, o odpadach oraz prawo wodne.

Cykl składa się z następujących seminariów:

"Unia Europejska - zagadnienia ogólne" - odbyło się w dniach 22-24.2.2000

"PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE OCHRONY WÓD" - 4-6.4.2000

Omówiony zostanie stopień dostosowania prawa krajowego do przepisów UE i przewidywane zmiany w przepisach oraz okresy dostosowawcze, przedstawione będą m.in.: dyrektywa 75/440/EEC dotycząca jakości wód powierzchniowych, dyrektywa 76/160/EEC dotycząca jakości wody do kąpieli, dyrektywa 76/464/EEC dotycząca zanieczyszczenia mórz i oceanów substancjami niebezpiecznymi, dyrektywa 79/923 dotycząca jakości wód do połowu ryb, dyrektywa 80/68/EEC dotycząca ochrony wód podziemnych przed substancjami niebezpiecznymi, dyrektywa 80/778/EEC dotycząca jakości wód powierzchniowych do konsumpcji.

"PRZEPISY UNII EUROPEJSKIE W ZAKRESIE POWIETRZA I HAłASU" - 16-18.5.2000

Omówiony zostanie stopień dostosowania prawa krajowego do przepisów UE i przewidywane zmiany w przepisach oraz okresy dostosowawcze, przedstawione będą m.in.: transgraniczne zanieczyszczenia powietrza (protokół 93/621 (01) o transgranicznych emisjach tlenków azotu), dyrektywa 70/220/EEC dotycząca gazów z silników, dyrektywa 72/306/EEC dotycząca emisji zanieczyszczeń z silników samochodowych typu diesel, dyrektywa 77/537/EEC dotycząca emisji zanieczyszczeń z silników typu diesel z maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie, dyrektywy dotyczące spalarni, gazów cieplarnianych, dyrektywy wyznaczające dopuszczalne poziomy hałasu związanego m.in. z pracą motorów, maszyn z gospodarstw domowych.

"PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGII I CHEMIKALIÓW" - 13-15.6.2000

Omówiony zostanie stopień dostosowania prawa krajowego do przepisów UE i przewidywane zmiany w przepisach oraz okresy dostosowawcze. W jego trakcie omówione zostaną m.in.: dyrektywa 92/32/EEC dotycząca pakowania i znakowania substancji niebezpiecznych, dyrektywa 73/404/EEC dotycząca detergentów, dyrektywa 73/405/EEC dotycząca metod testowania biodegradowalności, dyrektywa 76/769/EEC dotycząca używania substancji niebezpiecznych, dyrektywa 87/217/EEC o zapobieganiu i redukcji zanieczyszczeń azbestem, dyrektywa 90/219/EEC dotycząca używania genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów, dyrektywa 90/220/EEC o dopuszczeniu do środowiska organizmów genetycznie modyfikowanych.

"PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ODPADÓW" - 19-21.9.2000

Omówiony zostanie stopień dostosowania prawa krajowego do przepisów UE i przewidywane zmiany w przepisach oraz okresy dostosowawcze omówione zostaną m.in. dyrektywy: o odpadach (75/442/EEC i 91/156/EEC), w sprawie eliminacji zużytych olejów (75/439/EEC i 87/101/EEC), w sprawie eliminacji PCB (76/403/EEC), w sprawie odpadów niebezpiecznych i toksycznych (78/319/EEC), w sprawie nadzoru i kontroli nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów niebezpiecznych na terenie Wspólnoty (84/631/EEC i 86/279/EEC) i inne. W szkoleniu weźmie także udział przedstawiciel Duales System Deutschland AG - pan Helmut Schmitz, który przedstawi niemiecki system zagospodarowania odpadów.

MIEJSCE SEMINARIÓW

Wszystkie seminaria odbywać się będą w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Pod Dębami" w Osieczanach koło Myślenic, u podnóża Beskidu Średniego. Ośrodek położony jest w zabytkowym parku.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty uczestnictwa w seminariach (obejmujące materiały seminaryjne, zakwaterowanie na czas trwania seminariów, pełne wyżywienie i przejazd z/do Krakowa) wynoszą jednorazowo 400 zł (przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych zostaną zwolnieni z opłaty).


Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej (Phare)

LAJA JOGA WIOSNĄ
ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ HANNĘ SZPILEWSKĄ

15-16.4.2000 GDYNIA

Miejsce: Internat Zespołu Szkół Budowlanych, Gdynia Redłowo, ul. Tetmajera 65,

Klub 4 na IIp; dojazd autobusami 133 i 134 (z Gdyni Głównej, ul. Wójta Radtkego; trzeba wysiąść na przystanku na żądanie na ul. Kopernika przy Hallera, około 20 minut) lub na piechotę ze Wzgórza albo Redłowa około 25 minut. 10 minut na piechotę nad morze.

Możliwość noclegu na miejscu w Internacie. Proszę rezerwować wcześniej u organizatorki.

Program: Joga Uzdrowienia Bhaiszadźja Guru Joga; praktyki z aniołami uzdrawiania, uzdrawianie myśli, emocji i relacji międzyludzkich, wykorzystanie leczniczych właściwości kolorów i dźwięków; masaże; możliwość inicjacji w ścieżkę Bhaiszadźja Guru Jogi.

16-18.6.2000 KASZUBY

Miejsce: gdzieś w lesie na Kaszubach. Noclegi na miejscu, wyżywienie wegetariańskie przygotowywane wspólnie z własnego przywiezionego prowiantu.

Program: zaprzyjaźnienie się z aniołami opiekuńczymi natury; uzdrawiające moce przyrody; Matka Ziemia a człowiek - Jej dziecko, o roli żeńskiego aspektu w uduchawianiu ludzi i całej planety; o misji Maitreji i udziale w niej adeptów duchowych różnych tradycji, o niebiańskich świątyniach i ziemskiej pracy ich uczniów i aspirantów; w piątek wieczór Medytacja Transmisyjna w pełnię księżyca - Święto Pana Maitreja.

Prowadzenie, organizacja i informacja o zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli w Polsce:

Hanna Szpilewska
skr. 180, 81-963 Gdynia 1
tel. praca 0-58/620 89 13,
620 29 01 w. 42
e-mail: hanna@cbmpan.gdynia.pl

AGNIFARM ZAPRASZA

...na zajęcia grupowe i spotkanie indywidualne w 2000 roku

AGNIFARM jest pierwszym w Polsce gospodarstwem ekologicznym stosującym metody HOMA Terapii.

HOMA Terapia jest starożytną, wywodzącą się z Wed wiedzą o bioenergii, boienergetyce, medycynie i rolnictwie.

Homa oznacza proces uzdrawiania, oczyszczania i leczenia atmosfery, wody, ziemi a także umysłu za pomocą czynnika ognia. Przy spalaniu określonych, organicznych substancji w miedzianej piramidce powstają lecznicze energie. Są one wprowadzane do atmosfery i kumulują się w popiele powstałym po ich spaleniu. Dzięki oczyszczonej atmosferze cała Natura może osiągnąć równowagę i harmonię.

W Agnifarmie wykonuje się regularnie trzy rodzaje uzdrawiających ayurwedyjskich ogni:

AGNIFARM zaprasza wszystkich zainteresowanych tą formą terapii bez względu na ich przynależność religijną, kulturową, rasową itp.

Praktyki, których uczymy, są uniwersalne i nie są związane z żadną religią.

AGNIFARM oferuje sprzedaż wszelkich materiałów do wykonywania HOMAS (za zaliczeniem pocztowym), literatury a także ziół, produktów z soli kamiennej (lampy, świeczniki, sól kąpielowa). Można otrzymać bezpłatnie medykamenty na bazie popiołu z agnihotry.

AGNIFARM działa w ramach Fundacji "AGNIHOTRA", której celem jest prowadzenie wszechstronnej działalności oświatowej, edukacyjnej i naukowej upowszechniającej ekologiczne metody uprawy ziemi, ochronę środowiska naturalnego, medycynę niekonwencjonalną, psychologię i pedagogikę alternatywną.

ZAJĘCIA ORGANIZOWANE NA AGNIFARMIE

"Ferie zimowe z Agnihotrą"

"Wakacje z Agnihotrą - feryjne zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym wg programu Fran Rosen-Bizberg (1-tygodniowe);

"Szczęśliwe dziecko" - zajęcia weekendowe dla dzieci

Żyjmy zdrowo" - specjalistyczne weekendowe zajęcia dla dorosłych i dzieci, propagujące zdrowe sposoby życia dla różnych grup w tym osób uzależnionych, osób niepełnosprawnych, rodziców. Przewidywane aktywności: zdrowe żywienie, artoterapia, kontakt z naturą, specjalistyczne zajęcia itp.

"Spotkania kobiet" - techniki ekspresyjne (śpiew, taniec, rysowanie mandali), zajęcia w plenerze, relaks, medytacje. Termin: ostatnia sobota każdego miesiąca.

"Obóz z Agnihotrą" - wspólne zajęcia dla dzieci i dorosłych, relaks, artoterapia, zajęcia w plenerze, udział w Agnihotrze i innych ogniach, w zabawach.

"Zielony tydzień" - bezpłatny pobyt w zamian za pracę na rzecz farmy - tylko w okresie wiosny i jesieni (prace ogrodnicze, rolnicze, porządkowe).

"Święto Agnifarmu" - tradycyjnie na rozpoczęcie wiosny i pożegnanie lata witamy sympatyków Agnifarmu (udział w homas, sadzenie drzewek, wspólna zabawa, propozycje własne uczestników).

Zajęcia cykliczne:

Oprócz zorganizowanych zajęć można skorzystać z indywidualnego pobytu.

W czasie pobytu można nauczyć się między innymi:

ROZKŁAD ZAJĘĆ

WAKACJE Z AGNIHORTĄ

I grupa 3 - 9.7 (7-12 lat) - 150 zł + 100 zł

II grupa 31.7 - 6.8 (12-15 lat) - 150 zł + 100 zł

III grupa 14 - 20.8 (7-12 lat) - 150 zł + 100 zł

OBOZY Z AGNIHOTRĄ

I grupa 17 - 23.7; II grupa 21 - 27.8

cena: dorośli - 200 zł + 100 zł; dzieci - 150 zł + 100 zł

ZIELONY TYDZIEŃ

18 - 25.3; 1 - 8.4; 7 - 13.5; 3 - 10.6; 9 - 16.9; 7 - 14.10

OBÓZ TAI-CHI

15 - 21.5 - 360 zł

OBÓZ W "ZDROWYM CIELE..."

1 - 21.5 - 300 zł

ŚWIĘTO AGNIFARMU

25 - 26.3; 23 - 24.9

Rezerwacja:

Maria Kalisz
"Agnifarm"
Konto WBK Krosno Odrz.
10901551-33301-128-00-0

Uwaga!

Ilość miejsc na zajęciach grupowych: dzieci (do 10), dorośli (do 20).

Indywidualny pobyt (doba): dorośli - 30 zł; dzieci, młodzież, emeryci, renciści - 25 zł.

KARTA ZGłOSZENIA NA ZAJĘCIA

nazwa zajęć ........................................................................................................................
1. Imię i nazwisko ...............................................................................................................
2. Wiek ..............................................................................................................................
3. Adres, telefon .................................................................................................................
4. Wykształcenie ................................................................................................................
5. Aktualne zajęcie lub rodzaj szkoły ...................................................................................
6. Zainteresowania .............................................................................................................
7. Czego Pan (Pan) lub dziecko oczekuje po pobycie w AGNIFARMIE? ...........................

Proszę nadesłać kartę wraz z dowodem przedpłaty (bank lub poczta) w wysokości 50% w terminie min. 2 tygodni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku indywidualnego pobytu prosimy uprzedzić o przyjeździe (przedpłata nie obowiązuje). Zniżka 10% dla rodzeństwa (na zaj. dla dzieci) i dla rodzin (pozostałe zajęcia).

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 1000 pierwszego dnia, a kończą się o godz. 1700 dnia ostatniego.

Agnifarm
Dachów 31
66-627 Bobrowice
tel. 0-90/364-954

Warunki pobytu:

Na terenie obowiązuje zakaz stosowania wszelkich używek (alkohol, tytoń, narkotyki)

Dojazd:

PKP lub PKS do Zielonej Góry lub Krosna Odrzańskiego

Z Krosna do Dachowa (w kierunku Bobrowic) godziny odjazdów PKS (stanowisko nr 7): 745, 1135 (S. N.), 1335, 1520 (S. N.), 1820 (S. N.).

Istnieje też połączenie PKS z Zielonej Góry do Bobrowic 1530, 1835 (S. N.) a stamtąd pieszo 4 km.

Możliwa pomoc w dojeździe z Bobrowic.

Wszelkich informacji udziela kierująca AGNIFARMEM mgr Maria J. Kalisz

FUNDACJA W SŁUŻBIE ŻYCIA DO RADOŚCI I PEŁNI ŻYCIA

ZAPROSZENIE DO TĘCZOWEJ DOLINY

Rozdziele jest spokojną, górską wioską położoną w Beskidzie Wyspowym ze wspaniałymi miejscami widokowymi. Jest też w nim Tęczowa Dolina - niewielkie, pięknie położone gospodarstwo, które jest jednocześnie siedzibą Fundacji w Służbie Życia.

Tęczowa Dolina
Rozdziele 145
32-731 Żegocina
tel. 0-14/613 31 88

Celem Fundacji jest wspieranie wszelkiej działalności związanej z rolnictwem ekologicznym, prowadzenie edukacji i samoedukacji w zakresie szeroko rozumianej ekologii i zdrowego stylu życia.

Tęczowa Dolina jest miejscem, gdzie razem uczymy się prostego, harmonijnego życia w kontakcie z przyrodą.

Na terenie gospodarstwa nie pali się papierosów, nie pije się wysokoprocentowego alkoholu, nie używa się narkotyków.

We wzajemnych relacjach kierujemy się poczuciem godności osobistej tak w zakresie ciała jak i przekonań politycznych i religijnych.

W Tęczowej Dolinie warunki socjalne są bardzo proste (np. śpimy na materacach w pokojach kilkuosobowych lub w miesiącach letnich także w stodole, myjemy się w miskach lub przy studni, korzystamy z wiejskiej ubikacji itp.)

Przyjeżdżający do Tęczowej Doliny powinni mieć ze sobą śpiwory lub pościel (powłoczki na koce i poduszkę, prześcieradło).

Tęczowa Dolina znajduje się na wysokości około 600 m npm i od przystanku PKS idzie się do niej 30 min. w górę. W związku z tym wskazane jest odpowiednie wyposażenie jak plecak, buty turystyczne itp.

Można też dojechać tu samochodem po bitej, dosyć stromej, górskiej drodze (parkowanie w wyznaczonym miejscu).

Wyżywienie jest u nas makrobiotyczne i wegetariańskie, przyrządzane zgodnie z zasadą pięciu przemian z produktów ekologicznych.

W ramach zajęć prowadzonych podczas obozów proponujemy różnego rodzaju ćwiczenia fizyczne, pracę w gospodarstwie (pielenie, sporządzanie kompostu, rąbanie drewna, zbieranie owoców i ziół, robienie przetworów, dyżury w kuchni itp.) oraz różne warsztaty tematyczne.

Na obozy specjalne: diety i oczyszczanie nie należy zabierać dzieci i młodzieży.

Dzieci i młodzież do 18 lat mogą uczestniczyć w obozach tylko z rodzicami.

W Tęczowej Dolinie można korzystać z biblioteki, w której znajdują się książki z wielu dziedzin: rolnictwo ekologiczne, filozofia, religia, psychoterapia, alternatywna medycyna, makrobiotyka itp.

Z uwagi na obecność zwierząt w gospodarstwie prosimy o nie przywożenie swoich zwierząt.

28.4-7.5 - PRZEZ DIETĘ I NATURALNE TERAPIE DO ZDROWIA

prowadzą: Tadeusz Bylica,
Dorota Wojciechowska

16.5 oraz 14.6 - PEŁNE OCZYSZCZANIE ORGANIZMU

20.5-2.6 oraz 18.6-1.7

prowadzi: Tadeusz Bylica

2-9.7 - KURS TERAPII POLARITY

Uczestnicy otrzymują dyplomy ukończenia kursu I stopnia

prowadzi: Dorota Wojciechowska

10-23.7 - REWITALIZACJA

prowadzi: Tadeusz Bylica

24.7-5.8 - PEŁNE OCZYSZCZANIE ORGANIZMU

prowadzi: Tadeusz Bylica

13-22.8 - INDIAŃSKI OBÓZ WĘDROWNY

prowadzą: Danuta Kroskowska,
Tadeusz Bylica

23-29.8 - TRENING NLP

prowadzi: Benedykt Peczko

10-19.9 - PRZEZ DIETĘ I NATURALNE TERAPIE DO ZDROWIA

prowadzą: Tadeusz Bylica,
Dorota Wojciechowska

2-8.10 - ZBIÓR I PRZETWÓRSTWO WARZYW I OWOCÓW Z UPRAW EKOLOGICZNYCH

prowadzi: ekspert rolnictwa ekologicznego
- Tadeusz Bylica

27.12-1.1.2001 - SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE

Wielkość opłat za obozy (po uzgodnieniu) w formie darowizny na rzecz Fundacji. Informacje i zapisy w Biurze Fundacji:

Fundacja w służbie życia
Meissnera 12/18
03-982 Warszawa
tel. 0-22/671 11 10

Dojazd:

Autobusy z Bochni codziennie o 500, 655, 740, 1130, 1210, 1430, 1540, 1750, 1940 (ok. 1 godz. jazdy).

Autobusy z Krakowa codziennie o 920, 1100, 1230, 1520, 1805, 1900, 2040 (ok. 1 godz. 40 min. jazdy).ZB nr 1(146)/2000, 1-15.1.2000

Początek strony    Zapowiedzi cd.