NR 6(151)/00 16-31 marca 2000 index 344850 ISSN 1231-2126
Zielone Brygady. Pismo ekologów

      Wersja offline

temat numeru: Tradycyjne korzenie a pop-kultura północno-amerykańska
okładka
kliknij, aby dokładnie zobaczyć okładkę

SPIS TRE¦CI

AUTORZY NUMERU

PRENUMERATA ZB

... czyli numer autorski Marka Węgierskiego

Publikacja papierowa ZB kosztuje 2 zł.

ukazuje się 16-31.6.2000 Spis numerów ZB 


 

stopka
ISSN 1231-2126, NIP 676-10-21-929
Adres:  Wydawnictwo "Zielone Brygady", ul. Sławkowska 12/24 (IV p.), 31-014 Kraków
tel./fax 48/12/422-21-47 tel. 0/603/363-721 SMS: 48603363721@text.plusgsm.pl
Internet:   zb@zb.most.org.pl   ||   http://www.most.org.pl/zb   ||   ftp://ftp.most.org.pl/zb
Konto:  Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Bank Ochrony ¦rodowiska S.A. o/Kraków nr 15401115-105428-27005-00, swift code ebos pl pw
Redakcja:  Andrzej Żwawa (red. naczelny)
NUMER ZŁOŻONO DO DRUKU   24 CZERWCA 2000