Strona główna 

ZB nr 10(16)/90, październik '90

AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII

Ostatnio stanęliśmy wobec pytania: jak przekształcać polską gospodarkę, aby nie pozostać w tyle za Europą i choć w części osiągnąć ten już mityczny zachodni dobrobyt? Radosna twórczość 45-ciu lat istnienia PRL pozostawiła nam w spadku model gospodarki oparty na wzorcach ustanowionych przez naszego wschodniego sąsiada - gigantomania, przestarzałe technologie, rozbudowa przemysłu ciężkiego i nieliczenie się z realnym rachunkiem ekonomicznym. Oprócz tego jedną z najbardziej charakterystycznych cech gospodarki socjalistycznej jest jej wielka energochłonność. Dla porównania: aby wytworzyć 1 dolara dochodu narodowego (GNP) potrzeba w Polsce zużytkować aż 4,5-krotnie więcej energii niż w krajach leżacych w tej samej strefie klimatycznej (RFN, Austria, Szwecja)! Stąd pojawił się projekt utworzenia Agencji Poszanowania Energii, oparty na zasasdach ogłoszonych w "Deklaracji Bellagio"*). Celem działania APE byłoby opracowanie planu zmniejszenia energochłonności polskiej gospodarki poprzez:

  1. optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału energetycznego;
  2. zwiększenie produktywności energii w oparciu o istniejące źródła;
  3. wypracowanie programu stymulującego autonomiczne działania podmiotów gospodarczych - refinansowanie nakładów inwestycyjnych wprowadzających nowe "czyste" i energooszczędne technologie.

Proponuje się także powołanie Ministerstwa Energetyki i współdziałającej z nim grupy ekspertów (15 osób) podległej bezpośrednio Przewodniczącemu KERM. Projekt został złożony na ręce ministrów Kuczyńskiego, Balcerowicza, Kamińskiego oraz w komisjach parlamentarnych.

Sygnatariusze projektu:
M. Dakowski (UW, PAA),
M. Hoffmann (Wspóln. Energ. i Węgla Brunatnego),
St. Albinowski, St. Ugniewski (PAA),
A. Wierusz (PAA).

*) Założycielem jest Jose Goldemberg, minister nauki i technologii Brazylii. Deklarację pt. "Wydajność energetyczna a harmonijny rozwój świata" opracowano 25-30 06 l990.


ZB nr 10(16)/90, październik '90

Początek strony